Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Företagare – till att dina viktiga försäkringar är uppdaterade

Företagare – se till att dina viktiga försäkringar är uppdaterade

26.2.2021

En tillväxtföretagare ska se till att försäkringsskyddet hänger med i tillväxten. En del av de viktigaste försäkringarna är nämligen kopplade till den lönesumma som företaget uppger. Föråldrade uppgifter försämrar skyddet. Vi samlade ihop de obligatoriska och de viktigaste frivilliga försäkringarna för tillväxtföretag.

I framförallt snabbt växande företag är en årlig genomgång för sällan för att uppdatera försäkringsskyddet. Fennias kundchef Tarja Kasurinen tycker att det är lämpligare att göra genomgången kvartalsvis.

– Framförallt inom IT-branschen är det vanligt att man under ett halvår anställer 10–20 nya personer. Försäkringar är inte det första man tänker på mitt i tillväxten och brådskan, men det går snabbt att uppdatera sina uppgifter. Största delen av ärendena kan uträttas per telefon och e-post, säger Kasurinen.

Det finns två obligatoriska försäkringar för arbetsgivarföretag: arbetsolycksfallsförsäkring och arbetspensionsförsäkring. Dessutom är trafikförsäkringen obligatorisk om företaget äger fordon.

Arbetsolycksfallsförsäkringen täcker olycksfall i arbetet eller skador som orsakas av en arbetssjukdom. Försäkringen ska tecknas genast vid den första anställningen.

Prissättningen av försäkringarna beror på hur farligt det arbete som utförs är och de löner som betalas. Kostnaderna för en företagares olycksfallsförsäkring grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten.

Företagarens pensionsförsäkring, alltså FöPL, väcker mycket diskussion bland tillväxtföretagare. Kasurinen påminner om att FöPL inte bara är en pensionsavgift.

FöPL-arbetsinkomsten påverkar företagarens sociala trygghet på många sätt, till exempel vid en allvarlig olycka eller om man blir arbetslös.

– FPA tittar alltid på FöPL-arbetsinkomsten, inte på den lön som företagaren betalat sig själv. Många företagare blir förvånade över detta när de insjuknar. De frivilliga pensionslösningarna är fina kompletterande element, men man kan aldrig veta vad som händer i framtiden. Det är fel att spara pengar på FöPL-försäkringen, för företagaren kan plötsligt bli tvungen att sjukpensionera sig. Det är också viktigt att komma ihåg företagarens make och minderåriga barn, ifall något tråkigt skulle hända, säger Kasurinen.

Alla försäkringsutgifter kan tas med i budgeten och de är avdragsgilla kostnadsposter.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Ungefär vart tionde finländskt bolag säger sig jobba för kraftig tillväxt. Dessa företags viktigaste frivilliga försäkringar handlar utöver riskhantering också om nyckelpersoner.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar är ett av de första sätten att hantera risker.

De mest typiska ansvarsförsäkringarna för ett företag är ansvarsförsäkring för verksamheten och för produkter. Försäkringen täcker, precis som namnet antyder, de skador som företagsverksamheten orsakar en tredje part och har ersättningsansvar för.

– Ansvaret för en skada som orsakats av en produkt faller antingen på tillverkaren eller importören. I affärer mellan två företag är goda leveransavtalsvillkor en viktig del av riskhanteringen, säger Kasurinen.

I värsta fall tvistar man i rätten om avtal och utfört arbete. En rättsskyddsförsäkringen täcker kostnader för den juridiska hjälp som behövs för att lösa tvister.

– I avtal mellan företag lönar det sig alltid att skriva in att eventuella rättstvister ska lösas i Finland, säger Kasurinen.

Enligt henne bör de företag som exporterar varor från eller importerar till Finland också beakta transportförsäkringar.

– Försäkringen täcker de skador som drabbat leveransen under transporten, säger Kasurinen.

Cyberförsäkring

Cyberhot berör alla företag. Virus eller överbelastningsattacker kan också avbryta företagsverksamheten helt och hållet.

Cyberbrott blev en toppnyhet i slutet av 2020 när flera fall diskuterades i allmänheten.

– Med en cyberförsäkring får företaget extern experthjälp om man till exempel drabbas av ett utpressningsprogram, säger Kasurinen.

Avbrotts- och egendomsförsäkring

Företagens egendoms- och avbrottsförsäkringar är traditionella företagsförsäkringar.

Det finns flera alternativ för att försäkra egendomsrisker. Med en noggrann kartläggning hittar man det försäkringsskydd som motsvarar företagets behov.

– En egendomsskada kan också leda till avbrott i verksamheten. Avbrottsförsäkringen kan tecknas så att man beaktar både branschen och företagets specialbehov, säger Kasurinen.

Arbetstagarnas försäkringar

Till framgångsfaktorerna för kraftigt växande företag hör det att man anställer nyckelpersoner och engagerar dem i företaget. Man vill dessutom att nyckelpersonerna ska behålla sin arbetsförmåga.

Kasurinen rekommenderar sjukkostnadsförsäkring för företag. Försäkringen ger tilläggsskydd om en anställd insjuknar eller råkar ut för en olycka på fritiden.

Kärnan i tjänsten är FenniaVårdaren som samlar all hjälp till ett ställe.

– Vi har fått jättefin feedback på tjänsten. De anställda får snabbt vård, vilket garanterar att de återgår snabbare till arbetet. Dessutom upplever de anställda att de uppskattas. I företag som jobbar med experttjänster är det många som redan lärt sig att kräva tilläggsskydd, säger Kasurinen.

Hon påminner också exportföretag om reseförsäkringar. En normal reseförsäkring gäller i 90 dagar efter att arbetsresan utomlands inletts.

Lue lisää

Försäkringar för arbetstagareFörsäkringar för företagareFöretagandeFörsäkringar för företagArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor