Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hem och egendom
 • Hemförsäkring för hög- eller radhus

Hemförsäkring för hög- eller radhus

Vare sig du bor på hyra eller i ägarbostad ger en hemförsäkring trygghet mot både små och stora skador. 
Räkna ut priset och teckna hemförsäkring

Omfattande försäkringstjänster till din hjälp

Om en telefon eller hushållsmaskin går sönder hjälper dig Skadetjänsten för mobilapparater och Vitvaruassistansen.

Unga får 25 % rabatt på hemförsäkringspremien

Personer under 30 år får 25 procent rabatt på årspremien i fyra år, när du tecknar en omfattande hemförsäkring på nätet.

I vår hemförsäkring ingår en identitetsstöldsförsäkring

Fennias ID-assistans hjälper dig om du blir utsatt för identitetsstöld och ger dig råd om vad du ska göra och tänka på.

Det händer och sker, men en lämplig försäkring skyddar ditt hem som är dig kärt. Med en hemförsäkring garderar du dig mot skador, mot att hushållsmaskiner och föremål går sönder, men även mot stölder. Om du bor i hyreslägenhet eller är aktieägare i ett hög- eller radhus, behöver du bara försäkra ditt hemlösöre inte byggnaden. Vi erbjuder också identitetsstöldsförsäkring, som skyddar dig mot brott som ökar hela tiden.

Så här ersätter hemförsäkringarna för lägenheter i hög- eller radhus

Omfattande hemförsäkring
Bashem-försäkring
Brandförsäkring
Den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vanligt lösöre gått sönder, förutsatt att händelsen var plötslig och oförutsedd.
Ei sisälly
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vätska oförutsett och direkt läckt ut ur en byggnads rörsystem.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av stöld, inbrott och skadegörelse. Försäkringarna ersätter också stöld av en cykel som tillfälligt förvarats utomhus, om cykeln varit låst.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av storm eller hagel. Bashemförsäkringen ersätter stormskador bara om stormen orsakat skador inne i bostaden. Skador på lösöre som varit på balkongen eller utomhus ersätts inte. Med storm avses situationer där vindbyarnas hastighet är minst 21 m/s.
Ei sisälly
Försäkringarna ersätter skador som drabbat försäkrad egendom genom ett direkt blixtnedslag.
Våra samtliga hemförsäkringar ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös samt skador till följd av en plötslig och oförutsedd utströmning av sot från en eldstad eller en värmeanordning.
Försäkringarna ersätter extra boendekostnader för boendeavbrott till följd av en ersättningsbar skada, t.ex. hyreskostnader för en tillfällig lägenhet och för magasinering av lösöre samt transportkostnader för förflyttning av lösöre.
Försäkringarna ersätter skador på fast inredning i en hyres- eller aktiebostad upp till 10 000 euro. Med fast inredning avses i lagen om bostadsaktiebolag fastighetsdelar som aktieägaren har underhållsansvar för samt inrednings- och förbättringsarbeten i en bostad.
En ansvarsförsäkring ersätter om du eller din familjemedlem vållar en annan person en skada för vilken ni enligt gällande lag är ersättningsskyldiga.
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden.
Försäkringen ersätter nödvändiga och advokatkostnader som uppstått för dig och dina familjemedlemmar för anlitande av juristhjälp för att bestrida ogrundade krav vid identitetsstöld. Försäkringen omfattar också telefonstöd, vars syfte är att förebygga, upptäcka och begränsa skadans omfattning vid identitetsstölder. Med identitetsstöld avses en situation där en tredje part utan den försäkrades samtycke använder den försäkrades identitetsbevis i syfte att förskingra eller utföra en annan brottslig handling.

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Hej studerande! Du visste väl att du ska teckna en omfattande hemförsäkring för en hyresbostad? Även om du bor med dina kompisar, ska var och en försäkra sitt lösöre. Fennias omfattande hemförsäkring täcker bland annat vattenskador och föremål som gått sönder. Du får 25 % rabatt på årspremien för hemförsäkringen i fyra år om du är under 30 år.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för hemförsäkring för hög- eller radhus finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Hemförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: F20-F100
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: F400-F300
Försäkringsvillkor- Allmänna avtalsvillkor för Fenniaskyddet

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar

Gick telefonen eller datorn sönder? Började hushållsmaskinen trassla? Blev du stulen på egendom? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan göra en skadeanmälan under Skador. Där hittar du telefonnummer och kanaler för dina frågor och för hur du söker ersättning.

Hos oss får du tydliga anvisningar om hur skadan tas om hand, information om skadan kan ersättas och det bästa ersättningssättet just för dig. 

Anvisningar för skadesituationer

Med vår hemförsäkring får du hjälp snabbt och flexibelt

 • När en skada inträffar hjälper vi dig flexibelt och snabbt, så att du får så lite besvär som möjligt av skadan.

 • Du får tillgång till vår snabba Vitvaruassistans, där du kan få en ny hushållsmaskin, som motsvarar den som gick sönder, direkt levererad hem till dig. 

 • Reparation av en mobil eller surfplatta går nu enkelt och snabbt via vår skadetjänst för mobilapparater.

 • Vår fullvärdesförsäkring för hemlösöre har ingen övre gräns i euro. 

 • Våra hemförsäkringar ger bra ersättning även för gamla hushållsmaskiner, föremål och apparater. Ersättningens storlek beror på det skadade föremålets ålder. 

 • Vid en vattenskada eller brand hjälper vi dig att ordna en tillfällig bostad.

 • I försäkringspremierna tar vi hänsyn till hur du har skyddat ditt hem. Du får 10 procent rabatt på hemförsäkringen för lösöre när du skyddar ditt hem med ett säkerhetslås eller ett tjuvlarm. Om du installerar ett larmsystem i ditt hem, får du 15 procent rabatt.

Vad ingår i en hemförsäkring för lösöre?

Om du bor i hyreslägenhet eller är aktieägare i ett hög-, rad- eller parhus, behöver du bara en hemförsäkring för ditt hemlösöre. Bostads- eller fastighetsbolaget ansvarar för att fastigheten är försäkrad.

Till hemlösöret hör bl.a.

 • möbler, kärl, böcker och hemtextilier

 • datorer, surfplattor och mobiltelefoner

 • hushållsapparater och hemelektronik

 • kläder och accessoarer

 • hobby- och idrottsutrustning

 • lösöre som förvaras i lägenhetens källar- eller vindsskrubb.


Viktiga tillägg till hemförsäkringen: ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring

I vår hemförsäkring ingår både ansvars- och rättsskyddsförsäkring som standard, men du kan utesluta dem om du vill. Till rättsskyddsförsäkringen hör automatiskt identitetsstöldsförsäkring, som du dock kan ta bort om du vill. Kolla ditt försäkringsbrev och se vad dina försäkringar exakt innehåller.

 • En ansvarsförsäkring för privatperson ersätter person- och sakskador som vållas utomstående. Den hjälper att klara av skadestånd om du t.ex. kör på en fotgängare med cykeln eller om du i en hyresbostad orsakar skador som du enligt gällande lagstiftning är ersättningsskyldig för. Många hyresvärdar kräver dessutom att hyresgästerna tecknar en ansvarsförsäkring.

 • En rättsskyddsförsäkring för privatperson ersätter advokat- och rättegångskostnader för anlitande av en advokat eller någon annan jurist i tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden när det är fråga om en privatperson. Den utvidgade rättsskyddsförsäkringen för privatperson ersätter också motpartens kostnader, som rättsskyddsförsäkringen för privatperson inte gör.

 • En identitetsstöldsförsäkring är ett tilläggsskydd till rättsskyddsförsäkringen. Det är fråga om identitetsstöld när någon utan ditt tillstånd använder dina personuppgifter, t.ex. för att ta ut snabblån eller för att beställa varor. Ofta är din personbeteckning, ditt namn och din adress det enda tjuven behöver. Om du tappar din plånbok eller den blir stulen, får tjuven ett bra tillfälle att använda dina personuppgifter. När du ansluter en identitetsstöldsförsäkring till din försäkring får du tillgång till en telefontjänst som hjälper dig att reda ut en eventuell identitetsstöld. Försäkringen ersätter även juristkostnader som kan uppstå i samband med identitetsstöld.

Kom ihåg att teckna hemförsäkring när du flyttar

Råkade du ut för en skada?

Telefon eller pekplatta skadadesHushållsmaskin eller dator gick sönderAnnan egendom gick sönder, blev stulen eller försvannIdentitetsstöldByggnad skadadesBåtskador
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Lisää aiheesta

Hemförsäkring för egnahemshus

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor