Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Hem och egendom
 • Hemförsäkring för hög- eller radhus

Teckna hemförsäkring för hög- eller radhus som skydd för ditt hem

Vare sig du bor på hyra eller i ägarbostad ger en hemförsäkring trygghet mot både små och stora skador. 
Räkna ut priset och teckna hemförsäkring

Det händer och sker, men en lämplig försäkring skyddar ditt hem som är dig kärt. Med en hemförsäkring garderar du dig mot skador, mot att hushållsmaskiner och föremål går sönder, men även mot stölder. Om du bor i hyreslägenhet eller är aktieägare i ett hög- eller radhus, behöver du bara försäkra ditt hemlösöre inte byggnaden. Vi erbjuder också identitetsstöldsförsäkring, som skyddar dig mot brott som ökar hela tiden.

Så här ersätter hemförsäkringarna

Brandförsäkring
Bashem-försäkring
Omfattande hemförsäkring
Våra samtliga hemförsäkringar ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös samt skador till följd av en plötslig och oförutsedd utströmning av sot från en eldstad eller en värmeanordning.
Försäkringarna ersätter extra boendekostnader för boendeavbrott till följd av en ersättningsbar skada, t.ex. hyreskostnader för en tillfällig lägenhet och för magasinering av lösöre samt transportkostnader för förflyttning av lösöre.
Försäkringarna ersätter skador på fast inredning i en hyres- eller aktiebostad upp till 5 000 euro. Med fast inredning avses i lagen om bostadsaktiebolag fastighetsdelar som aktieägaren har underhållsansvar för samt inrednings- och förbättringsarbeten i en bostad.
Försäkringarna ersätter skador som drabbat försäkrad egendom genom ett direkt blixtnedslag.
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vätska oförutsett och direkt läckt ut ur en byggnads rörsystem.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av stöld, inbrott och skadegörelse. Försäkringarna ersätter också stöld av en cykel som tillfälligt förvarats utomhus, om cykeln varit låst.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av storm eller hagel. Bashemförsäkringen ersätter stormskador bara om stormen orsakat skador inne i bostaden. Skador på lösöre som varit på balkongen eller utomhus ersätts inte. Med storm avses situationer där vindbyarnas hastighet är minst 21 m/s.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vanligt lösöre gått sönder, förutsatt att händelsen var plötslig och oförutsedd.
Ei sisälly
Ei sisälly
Försäkringarna ersätter skador på kompressorn i en kylanläggning, programverk och -kort i en tvättmaskin till följd av ett plötsligt och oförutsett elfenomen.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkring ersätter t.ex. plötsliga och oförutsedda skador till följd av att en ugn eller en eldstad börjat ryka.
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar

Gick telefonen eller datorn sönder? Började hushållsmaskinen trassla? Blev du stulen på egendom? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan göra en skadeanmälan under Skador. Där hittar du telefonnummer och kanaler för dina frågor och för hur du söker ersättning.

Hos oss får du tydliga anvisningar om hur skadan tas om hand, information om skadan kan ersättas och det bästa ersättningssättet just för dig. 

Anvisningar för skadesituationer

Med vår hemförsäkring får du hjälp snabbt och flexibelt

 • När en skada inträffar hjälper vi dig flexibelt och snabbt, så att du får så lite besvär som möjligt av skadan.
 • Du får tillgång till vår snabba Vitvaruassistans, där du kan få en ny hushållsmaskin, som motsvarar den som gick sönder, direkt levererad hem till dig. 
 • Reparation av en mobil eller surfplatta går nu enkelt och snabbt via vår skadetjänst för mobilapparater.
 • Våra hemförsäkringar ger bra ersättning även för gamla hushållsmaskiner, föremål och apparater. Ersättningens storlek beror på det skadade föremålets ålder. 
 • Vår fullvärdesförsäkring för hemlösöre har ingen övre gräns i euro. 
 • Vid en vattenskada eller brand hjälper vi dig att ordna en tillfällig bostad.
 • I försäkringspremierna tar vi hänsyn till hur du har skyddat ditt hem. Du får 10 procent rabatt på hemförsäkringen för lösöre när du skyddar ditt hem med ett säkerhetslås eller ett tjuvlarm. Om du installerar ett larmsystem i ditt hem, får du 15 procent rabatt.

Vilken är din käraste dyrgrip hemma? Vare sig den är telefonen eller cykeln, teckna hemförsäkring.

Räkna ut priset och teckna hemförsäkring

Vad ingår i en hemförsäkring för lösöre?

Om du bor i hyreslägenhet eller är aktieägare i ett hög-, rad- eller parhus, behöver du bara en hemförsäkring för ditt hemlösöre. Bostads- eller fastighetsbolaget ansvarar för att fastigheten är försäkrad.

Till hemlösöret hör bl.a.

 • möbler, kärl, böcker och hemtextilier
 • datorer, surfplattor och mobiltelefoner
 • hushållsapparater och hemelektronik
 • kläder och accessoarer
 • hobby- och idrottsutrustning
 • lösöre som förvaras i lägenhetens källar- eller vindsskrubb.


Viktiga tillägg till hemförsäkringen: ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring 

Till vår hemförsäkring hör automatiskt ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Till rättsskyddsförsäkringen hör automatiskt också identitetsstöldsförsäkring, som du dock kan om du vill ta bort från försäkringens tilläggsskydd.

 • En ansvarsförsäkring för privatperson ersätter person- och sakskador som vållas utomstående. Den hjälper att klara av skadestånd om du t.ex. kör på en fotgängare med cykeln eller om du i en hyresbostad orsakar skador som du enligt skadeståndslagen är ansvarig för. Många hyresvärdar kräver dessutom att hyresgästerna tecknar en ansvarsförsäkring.
 • En rättsskyddsförsäkring för privatperson ersätter advokat- och rättegångskostnader för anlitande av en advokat eller någon annan jurist i tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden när det är fråga om en privatperson. Den utvidgade rättsskyddsförsäkringen för privatperson ersätter också motpartens kostnader, som rättsskyddsförsäkringen för privatperson inte gör.
 • En identitetsstöldsförsäkring är ett tilläggsskydd till rättsskyddsförsäkringen. Det är fråga om identitetsstöld när någon utan ditt tillstånd använder dina personuppgifter, t.ex. för att ta ut snabblån eller för att beställa varor. Ofta är din personbeteckning, ditt namn och din adress det enda tjuven behöver. Om du tappar din plånbok eller den blir stulen, får tjuven ett bra tillfälle att använda dina personuppgifter. När du ansluter en identitetsstöldsförsäkring till din försäkring får du tillgång till en telefontjänst som hjälper dig att reda ut en eventuell identitetsstöld. Försäkringen ersätter även juristkostnader som kan uppstå i samband med identitetsstöld.

Läs mer

Kom ihåg att teckna hemförsäkring när du flyttar

Läs mer

Nyhet

Fennia har publicerat sin rapport om solvens och finansiell ställning

Lue lisää

Nyhet

Antalet cykelstölder har ökat avsevärt

Lue lisää

Podcast

Olen yrittäjä (Jag är företagare): Vappu Pimiä (avsnitt 2)

Lue lisää

Råkade du ut för en skada?

Telefon, pekplatta eller bärbar dator skadades Hushållsmaskin gick sönder Annan egendom gick sönder, blev stulen eller försvann Identitetsstöld Byggnad skadades Skogsskada Båtskador
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Hemförsäkringar


Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd