Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskyddets hemförsäkringar - produktbroschyr
Hemförsäkringar - broschyr

Fenniaskyddets hemförsäkringar - produktbroschyr

Gäller från och med 17.3.2024

FENNIASKYDDETS HEMFÖRSÄKRINGAR SOM SKYDD FÖR DITT HEM

Den här broschyren ger information om det centrala innehållet i Fenniaskyddets hemförsäkringar och i rättsskydds- och ansvarsförsäkringar. Här finns också exempel på de väsentligaste begränsningarna och försäkringspriserna. Broschyren är ingen fullständig beskrivning av försäkringarna. Ta därför också noggrant del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.


Fenniaskyddet är ett försäkringspaket till vilket du enligt ditt val kan ansluta försäkringar för ditt hem och annan egendom samt som Fennias hemförsäkringskund personförsäkringar för dig själv och dina familjemedlemmar. Du kan ändra antalet försäkringar eller innehållet i försäkringarna när som helst.

Till Fenniaskyddet kan du ansluta som skydd

för din egendom

 • hemförsäkringar

 • resgodsförsäkringar

 • båtförsäkringar

 • djurförsäkringar

 • skogsförsäkringar

 • lantbruksförsäkringar

som skydd mot rättsliga risker

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

som skydd för dig och dina familjemedlemmar

 • sjukkostnadsförsäkringar för barn och vuxna

 • olycksfallsförsäkringar

 • resenärförsäkringar.

En brandförsäkring ersätter främst skador till följd av brand och explosion.

En bashemförsäkring ersätter skador till följd av händelser som är definierade i försäkringsvillkoren. Sådana är till exempel skador till följd av storm, brand, stöld och rån samt vattenskador till följd av vattenledningsnätet.

En omfattande hemförsäkring har den största täckningen. Den ersätter skador till följd av en plötslig och oförutsedd händelse, utom de undantag som är uppräknade i försäkringsvillkoren.

Alla hemförsäkringar ersätter också kostnader som uppstår för tillfälligt boende någon annanstans när det i ditt hem har inträffat en skada som ersätts från sakförsäkringen.

Du kan välja det alternativ som passar bäst för respektive försäkringsobjekt. Följande kan försäkras som separata försäkringsobjekt:

 • egnahemshus

 • hemlösöre

 • fritidshus

 • lösöre i fritidshus

 • ekonomibyggnader på gårdsplanen.

Du kan till exempel försäkra egnahemshuset, hemlösöret och bastubyggnaden på gårdsplanen med samma försäkring, t.ex. med en omfattande hemförsäkring eller varje objekt separat med försäkringar med olika täckning, t.ex. egnahemshuset med en omfattande hemförsäkring, hemlösöret med en bashemförsäkring och bastun med en brandförsäkring.

När försäkringen tecknas avtalas om objekten som ska försäkras och hemförsäkringen du valt för dem, och uppgifterna antecknas i försäkringsbrevet.

I hemförsäkringen ingår alltid följande skadetjänster

Fennias husassistans 24h

Fennias husassistans 24h hjälper dygnet runt i samtliga byggnadsskador som drabbat egnahemshus, uthus eller sommarstugor.

Fennias husassistans 24h gör skadeanmälan åt dig, beställer skadekartläggning och hjälper dig att åtgärda skadorna.

Fennias vitvaruassistans

Om en hushållsmaskin, vitvara eller en annan hushållsapparat går sönder, anmäl skadan genom att ringa Fennias vitvaruassistans.

Under samtalet får du tydliga anvisningar om hur skadan sköts, du får veta om skadan kan ersättas och det bästa ersättningssättet.

Du kan till och med beställa en motsvarande hushållsmaskin och få den hemlevererad.

Fennias skadetjänst för mobilapparater

Fennias skadetjänst för mobilapparater hjälper när telefonen eller en annan mobil enhet skadas.

Om din telefon, pekplatta, smartklocka eller bärbara dator skadas, anmäl skadan genom att ringa vår skadetjänst för mobilapparater.

Kontaktinformation till våra samtliga skadetjänster finns på fennia.fi.

De försäkrade är försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren.

Försäkringsskyddet upphör att gälla för en person som flyttar bort från ett gemensamt hem, om han eller hon inte är försäkringstagaren. I detta fall finns det skäl att kontakta Fennia för att fortsätta personens försäkringsskydd.

Hyresgäster och andrahandshyresgäster ska ha en egen hemförsäkring. Även vid delat boende ska alla boende ha en egen hemförsäkring om de inte stadigvarande bor i samma hushåll.

Försäkrade är dessutom de personer som anges i lagen om försäkringsavtal, till exempel ägaren samt vid avbetalningsköp innehavaren och panthavaren.

Fenniaskyddets hemförsäkringar gäller på den plats som anges i försäkringsbrevet och för lösöre som tillfälligt (mindre än ett år) flyttats därifrån till en annan plats eller medtagits på resa i de nordiska länderna när avsikten är att lösöret återställs till platsen som anges i försäkringsbrevet.

När du reser utanför de nordiska länderna behöver du en resgodsförsäkring som skydd för lösöret du har med dig på resan.

Egendom som du permanent har flyttat från något annat ställe än hemifrån till en bostad eller byggnad där byggnadsarbeten eller en grundlig renovering pågår ska försäkras separat. Om du till exempel skaffar nya möbler till ditt kommande hem som är under uppbyggnad eller som renoveras, ska du teckna en ny försäkring för dessa. Hemförsäkringen för ditt nuvarande hem omfattar inte föremål som skaffats för en annan bostad.

När du försäkrar lösöret i ditt hem eller i ditt fritidshus omfattar försäkringen också det hemlösöre som tillhör de personer som stadigvarande bor tillsammans med dig i samma hushåll, bl.a. följande egendom:

 • vanliga föremål i hemmet, t.ex. möbler, hushållsmaskiner, kläder, kärl, böcker och hobby- och idrottsutrustningar

 • cyklar och elcyklar som är undantagna den obligatoriska trafikförsäkringen (maximal effekt 250 W och pedalassisterad topphastighet upp till 25 km/h)

 • lösöre som förvaras utanför lägenheten i ett förråd av hönsnät eller i en vindsskrubb i ett flervåningshus upp till sammanlagt 5 000 euro

 • samlingar upp till sammanlagt 10 000 euro

 • pengar och värdepapper upp till 350 euro

 • värdeföremål upp till sammanlagt 10 000 euro (värdeföremål är bl.a. smycken och ädelmetaller, konstföremål, antikföremål, äkta orientaliska mattor och konsttextilier)

 • datautrustning för hobbybruk

 • egna arbetsredskap för förvärvsarbete upp till 2 000 euro

 • roddbåtar och -jollar, kanoter och kajaker upp till högst 2 000 euro

 • utombordsmotorer på högst fem hästkrafter

 • gräsklippare, jordfräsar och snöslungor

 • förbränningsmotor- eller elmotordrivna maskiner och färdmedel för vilka trafikförsäkringsskyldighet inte gäller

  • en åkbar gräsklippare eller trädgårdstraktor (högsta konstruktiva hastighet 15 km /h) upp till totalt 3 000 euro

  • fordon avsedda för barn (högsta konstruktiva hastighet 25 km/h) upp till totalt 1 000 euro.

  • övriga elektriska färdmedel (maximal effekt högst 1 kW och högsta konstruktiva hastighet 25 km/h) upp till totalt 2 000 euro.

 • lösöre som hyrts eller lånats om det som eget skulle omfattas av försäkringen och dess skador inte ersätts från någon annan försäkring

 • fast inredning i hyres- och aktielägenheter upp till 10 000 euro.

Med fast inredning avses enligt lagen om bostadsaktiebolag delar av fastigheten som aktieägaren har underhållsansvar för samt inrednings- och saneringsarbeten som utförts i lägenheten. Med inrednings och saneringsarbeten avses ändringsarbeten som tillåts enligt lagen om bostadsaktiebolag. Eventuella utvidgningar av aktieägarens underhållsansvar som överenskommits i bolagsordningen omfattas inte av försäkringen. Den fasta inredningen ersätts förutsatt att fastighetens egen försäkring, bostadsaktiebolaget eller en annan ägare till byggnaden inte ersätter skadorna på föremålen eller utrustningen i fråga.

Fast inredning kan till exempel vara

 • fast inredning i lägenheten, som skåp, bastulavar och fönsterbräden

 • innerdörrar och insidan av fönster i lägenheten samt målningar och tapeter

 • parkett och kakel

 • tvättställ

 • spisfläkt

 • öppen spis och ugnar

 • badtunna och simbassäng

 • inbyggd bastu, ångdusch och ångbastu

 • lägenhetens inre centraldammsugarslang och dammbehållare.

Med hemförsäkringarna kan du försäkra också sådant lösöre vars värde överstiger de ovannämnda eurobeloppen. Kontakta vår kundtjänst för försäkring av sådant lösöre.

Exempel på lösöre som hemförsäkringar inte omfattar

Lösöre som försäkringar inte omfattar är till exempel

 • datafiler och -program som används i förvärvsarbete

 • datafiler och -program som själv utarbetats för hobbybruk

 • djur

 • båtar, utombordsmotorer på över 5 hk, motorfordon, motordrivna färdmedel, släpvagnar, husvagnar eller delar av dessa eller utrustning fäst vid dessa, utom de förbränningsmotor- eller elmotordrivna maskiner och färdmedel som anges i villkorspunkterna F20.3.1.1 och F20.3.2.

När du försäkrar ett bostadshus, fritidshus eller till dem hörande ekonomibyggnader, specificeras de och antecknas i ditt försäkringsbrev. När en byggnad är försäkrad är också dess fasta maskiner och anordningar försäkrade samt rörnät fram till en allmän anslutning.

Försäkringsobjekt är dessutom till exempel

 • till byggnaden hörande och på tomten befintliga elektriska ledningar och kWh-mätare som ägs av försäkringstagaren samt bostadsfastighetens elektriska huvudcentraler

 • bränslen och handverktyg som hör till användning av byggnaden

 • oljecisterner

 • marken på gårdsplanen och växtbeståndet i trädgården (med gårdsplan avses den del av tomten eller fastigheten där byggnaderna är placerade och som används för dagligt boende och daglig vistelse)

 • fasta sedvanliga konstruktioner och anläggningar på gårdsplanen, som t.ex. ett staket, en flaggstång, en torkställning, en badtunna med anslutande system, en simbassäng och byggnader av lätt konstruktion på högst åtta kvadratmeter, t.ex. en grillplats med tak, en lekstuga, ett växthus, en hundkoja eller ett skjul upp till sammanlagt 10 000 euro.

 • bryggor, inklusive grundläggande konstruktioner, som är värda högst 4 000 euro.

En byggnad som är under uppförande eller grundlig renovering kan också försäkras med en hemförsäkring. Försäkrade är då också byggmaterial som finns på försäkringsplatsen och som är avsett för byggnadsarbetet.

Försäkringsobjekt är också följande egendom upp till 2 000 euro:

 • de försäkrades egna kläder och verktyg

 • den försäkrades egna, lånade eller hyrda tillfälliga konstruktioner på byggplatsen och under 10 m2 stora byggnader på byggplatsen

 • maskiner och anordningar som den försäkrade äger, har lånat eller hyrt för renoverings- eller ombyggnadsarbetet av byggnaden

 • kläder och arbetsredskap för personer som utför talkoarbete vid byggnaden.

Fenniaskyddets brandförsäkring är den hemförsäkring som har den mest begränsade omfattningen bland våra hemförsäkringar. Den ersätter endast de skador som är separat uppräknade i försäkringsvillkoren, med beaktande av de begränsningar som anges i villkoren. Skador som ersätts är

 • brandskador till följd av eld som kommit lös samt skador till följd av plötslig och oförutsedd utströmning av sot

 • skador till följd av direkt blixtnedslag samt vissa skador till följd av ett plötsligt och oförutsett elfenomen

 • skador till följd av explosion

 • skador som orsakats av att en luftfarkost störtat eller skador som orsakats av att ett föremål lossnat och fallit ner från en sådan.

Fenniaskyddets bashemförsäkring ersätter endast de skador som är separat uppräknade i försäkringsvillkoren, med beaktande av de begränsningar som anges i villkoren. Utöver skador som ersätts från brandförsäkringen ersätts också

 • skador till följd av stöld, rån, inbrott och skadegörelse (Ta del av begränsningarna i villkoren. Försäkringen ersätter till exempel inte elektronisk utrustning eller värdeföremål som blir stulna från bilen.)

 • stöld av en cykel som stått ute och varit låst

 • skador till följd skadegörelse

 • skador till följd av storm

 • skador till följd av att vätska eller gas oförutsett och direkt läckt ut ur en byggnads rörsystem

 • plötsliga och oförutsedda bräckageskador på VVSEA- anordningar i bostadshus upp till 5 100 euro

 • skador till följd av att ett vilt djur trängt in i en bostadslägenhet.

Den omfattande hemförsäkringen har den största täckningen. Den ersätter skador till följd av en plötslig och oförutsedd händelse, utom de undantag som är uppräknade i försäkringsvillkoren.

Läs noga igenom följande exempel på händelser som hemförsäkringen inte ersätter. Exemplen gäller väsentliga ersättningsbegränsningar i försäkringsvillkoren. Dessutom ges det några praktiska exempel på tillämpning av villkoren i skadesituationer.

Exempel på händelser som hemförsäkringar inte ersätter

Försäkringsvillkoren för den omfattande hemförsäkringen i Fenniaskyddet innehåller en förteckning över de skador som försäkringen inte ersätter. Plushemförsäkringen, bashemförsäkringen och brandförsäkringen ersätter inte heller skadorna som är uppräknade i förteckningen.

Hemförsäkringar ersätter till exempel inte

 • skador till följd av felaktig användning av lösöre eller byggnad eller försummelse av underhåll

 • skador på lösöre eller byggnad till följd av slitage, rost, frätning, förskämning, svampbildning, murknande, materialtrötthet eller motsvarande fenomen som sker gradvis

 • skador på en byggnad till följd av planerings-, grund-, byggnads-, arbets- och installationsfel, tillverknings- eller materialfel samt av fel användning eller av försummelse av service och underhåll

 • skador som orsakats av husdjur eller sällskapsdjur, insekter eller skadedjur

 • om idrotts- och hobbyutrustning har gått sönder när den har använts för sitt ändamål, t.ex. en drönare när man flyger den eller skidor under skidåkning. För cyklar gäller denna begränsning vid användning av cykeln i cykeltävlingar och träning inför dessa.

 • om egendom försvinner, kvarglöms eller det är fråga om stöld vars tidpunkt, plats och omständigheter inte kan fastställas

 • skador som ersätts med stöd av konsumentskydds-, produktansvars-, trafikförsäkrings-, elmarknads-, elsäkerhetslagen eller någon annan speciallag eller en garanti

 • skador till följd av köld, frost, is, frysning, hetta, kondensvatten, regn, torka, tjäle, marksättning eller markrörelser

 • skador till följd av tyngden eller rörelsen av taksnö eller -is.

Hemförsäkringar ersätter inte heller kostnader för underhållsreparationer.

Exempel på skador till följd av byggnads- eller planeringsfel som hemförsäkringar inte ersätter

 • Ett golv utan sockel är vått till följd av att vattenisolering saknas eller av bristfälligt eller igentäppt dräneringssystem. Därför börjar rören i golvkonstruktionerna läcka eftersom de rostat sönder uppifrån.

 • Vatten tränger in i golvkonstruktionerna utifrån till följd av att de befinner sig på en lägre nivå än markytan.

 • Vattenisolering under badrummets kakel saknas. När golvkonstruktionen är våt börjar rören i konstruktionerna rosta sönder uppifrån och läcka.

 • Fogen i badrummets golvbrunn är inte tät och vatten läcker in i konstruktionerna.

 • Takbeläggningens fogar eller genomföringar läcker. (Detta hänger ofta ihop med försummat underhåll.)

 • Byggnaden fattar eld eftersom en lätt skorsten av metall har monterats i strid med god byggnadssed nästan fast i takbjälklaget av trä vid genomföring genom takkonstruktionen.

Från bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätts också en omedelbar och direkt sakskada orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse till följd av

 • översvämning till följd av störtregn

 • översvämning i vattendrag

 • havsvattenöversvämning

 • en kombination av olika översvämningstyper, så att vatten trängt in i byggnaden eller dess konstruktioner direkt från markytan eller via jordmånen eller byggnadens fast installerade rörnät.

Med översvämning till följd av störtregn avses en situation där ett exceptionellt kraftigt regn leder till översvämning av vatten på markytan.

Med översvämning i vattendrag avses att vattenytan i en älv, en sjö, ett dike eller en bäck stiger exceptionellt till följd av stormvind, exceptionella regn, snösmältning eller is- eller issörpningsdammar.

Med havsvattenöversvämning avses att havsytan stiger exceptionellt till följd av stormvind, variation i lufttrycket eller strömning i de danska sunden.

Som översvämningsskada ersätts även skador till följd av isrörelser som orsakats av exceptionell översvämning i vattendrag och havsvattenöversvämning.

Regn betraktas som exceptionellt när regnmängden är 30 mm per timme eller 75 mm per dygn. Som exceptionell höjning av vatten- eller havsytan betraktas ett vattenstånd som sannolikt förekommer en gång på 50 år eller mer sällan. Som exceptionellt betraktas inte översvämning till följd av bestående höjning av medelvattenytan eller normal variation av vattenytans nivå eller sjögång.

Fullvärdesförsäkring

Vid en fullvärdesförsäkring försäkras egendomen enligt byggnadens eller lägenhetens yta. När du tecknar en fullvärdesförsäkring är din egendom försäkrad till sitt fulla värde vid den aktuella tidpunkten, dvs. lösöret till återanskaffningsvärdet eller, om lösöret är gammalt till dagsvärdet. Byggnaden är försäkrad till återanskaffnings- eller dagsvärdet, förutsatt att ytan och övriga uppgifter har uppgetts korrekt.

Om till exempel ytan har uppgetts vara mindre än den i verkligheten är, utbetalas i ersättning en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan premien för den uppgivna ytan och premien för den verkliga ytan. Kom alltså ihåg att meddela korrekta och exakta uppgifter om ytor, byggnadssätt och egendomens ålder när du tecknar en fullvärdesförsäkring för din egendom.

Obs! Om du har sådant hemlösöre som enligt försäkringsvillkoren betraktas som försäkringsobjekt endast upp till ett visst belopp, ska du meddela separat hur mycket egendomens värde överskrider dessa belopp . Om du till exempel har arbetsredskap för förvärvsarbete värda mera än 2 000 euro eller värdeföremål värda mer än 10 000 euro, och vill försäkra dem till sitt fulla värde, ska du meddela detta separat när du tecknar försäkringen.

Försäkring baserad på försäkringsbelopp

Vid en försäkring baserad på försäkringsbeloppet ska du bestämma återanskaffningsvärdet på din egendom eller, om egendomen är mycket gammal eller i dåligt skick, dagsvärdet på den (se tabellen). Dagsvärdet används i allmänhet när det är fråga om en byggnad som är gammal eller i dåligt skick. Försäkringsbeloppet är det värde som på detta sätt beräknats för egendomen vid försäkringstidpunkten.

Om du väljer en försäkring som grundar sig på försäkringsbeloppet, ska du alltid komma ihåg att justera försäkringsbeloppet om du till exempel skaffar mer lösöre eller väsentligt förbättrar eller utvidgar byggnaderna. Om du glömmer att justera försäkringsbeloppet, kan din egendom eventuellt vara underförsäkrad.

Risken för underförsäkring undviker du genom att välja en fullvärdesförsäkring.

Försäkring enligt maximibelopp

Ett specialalternativ är att försäkra egendomen enligt maximibeloppet. Maximibeloppet är högsta gräns för ersättningen. Om egendomens värde är lägre än maximibeloppet, är det högsta ersättningsbeloppet egendomens värde. Om du har tecknat försäkringen baserad på maximibeloppet, tillämpar vi inte bestämmelserna om underförsäkring vid partiella skador.

Ett försäkringsbelopp som baserar sig på maximibeloppet tillämpas också på gränsbeloppen i euro som anges i försäkringsvillkoren. Till exempel pengar och värdepapper ersätts upp till 350 euro (villkorspunkt F20.3.3).

Du ska skydda och förvara din egendom omsorgsfullt för att förhindra skador. Genom att följa de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren kan du förhindra att skador uppstår eller begränsa skadornas omfattning. Ta del av säkerhetsföreskrifterna (villkorspunkt F20.10). Fennia kan till följd av att säkerhetsföreskrifterna försummats sänka eller förvägra ersättning.

Säkerhetsföreskrifterna gäller till exempel användning av spis, ugn, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, vedeldad bastuugn, elektriskt bastuaggregat, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp, belysningsanordningar, elektriska värmeelement och värmare, byggnadsvärmeelement och ljusprodukter.

Det finns också säkerhetsföreskrifter för till exempel

 • utförande av brandfarliga arbeten (heta arbeten)

 • användning av öppen eld, eldstad och utegrill samt hantering av aska

 • sotning

 • användning av dusch och annan vattenkran

 • användning av laddare för elutrustning och -fordon

 • oljecisternens och dess utrustnings skick

 • skyddsåtgärder för att förhindra stölder av hemlösöre samt inbrott.

Exempel på iakttagande av säkerhetsföreskrifter - exempel 1

Bottnen på en oljecistern av stål, som var 47 år gammal och placerad i källaren i vår kunds egnahemshus, hade rostat sönder och börjat läcka. Kostnaderna för rengöring av den jord som förorenats till följd av oljeläckaget och för reparationen var totalt 50 500 euro.

Kunden berättade att hen inte hade känt till i vilket skick oljecisternen var vid tidpunkten för läckaget. Hen hade köpt huset sex år tidigare. En oljecistern som tagits i bruk innan SFS-standarderna om oljecisterner trädde i kraft 1974 ska enligt säkerhetsföreskrifterna tas ur bruk, utom i det fall att det genom besiktning av behållaren eller på ett annat tillförlitligt sätt kan påvisas att cisternen och dess utrustning är funktionsdugliga. Även cisternens skick på utsidan ska kunna påvisas.

Kunden hade försummat att följa oljesäkerhetsföreskrifterna, dvs. att ta cisternen ur bruk eller att på ett tillförlitligt sätt påvisa att den är funktionsduglig. Därför sänktes ersättningen på 50 000 euro med en femtedel och kunden fick 40 000 euro i ersättning. Försäkringens självrisk var 500 euro.

Kostnaderna för en ny oljecistern ersattes inte, eftersom cisternens tekniska livslängd hade överskridits (se Självrisker).

Exempel på iakttagande av säkerhetsföreskrifter - exempel 2

Vår kund tinade upp vattenrör i sitt egnahemshus med en varmluftspistol med följd att byggnaden fattade eld. Enligt säkerhetsskriften för heta arbeten är det förbjudet att använda öppen eld eller varmluftspistol för upptining av rör. Därför sänktes ersättningen på 200 000 euro med en fjärdedel och kunden fick 150 000 euro i ersättning med avdrag för försäkringens självrisk på 500 euro.

Exempel på iakttagande av säkerhetsföreskrifter - exempel 3

Vår kund lagade mat i en stekpanna på elspisen. Hen blev trött mitt under matlagningen och gick och lade sig på soffan i vardagsrummet för att vila en stund medan maten blev genomstekt. Kunden somnade emellertid och vaknade till ljudet av brandvarnaren. Den överhettade stekpannan hade antänt en hushållspappersrulle som stod nära spisen och elden hade spritt sig till skåpen ovanför. Brandkåren släckte eldsvådan. Försäkringstagaren lyckades ta sig ut men fick rökförgiftning. Till följd av eldsvådan uppstod kostnader på 40 000 euro för rengöring och reparation av hemlösöret och köksmöblemanget.

Enligt säkerhetsföreskriften för användning av spis ska en spis som används hållas oavbrutet under uppsikt. När spisen är på får den som använder spisen inte gå och lägga sig eller ens lämna bostaden för en liten stund.

Vår kund hade försummat att följa säkerhetsföreskriften genom att lägga sig för att vila medan elspisen var på. Därför sänktes ersättningen på 40 000 euro med en fjärdedel och kunden fick 30 000 euro i ersättning med avdrag för försäkringens självrisk på 200 euro.

Hemförsäkringen ersätter direkt sakskada till följd av försäkringsfall. Värdeminskning ersätts inte. Utöver sakskada ersätts vissa andra kostnader, till exempel kostnader för boendeavbrott i samband med vissa försäkringsfall.

Ersättningsbeloppet bestäms på samma sätt i samtliga hemförsäkringar i Fenniaskyddet.

Reparationskostnader

När skadat lösöre eller skadade byggnader kan repareras till skäliga kostnader är skadebeloppet reparationskostnaderna. Ersättningsbeloppet är i normala fall reparationskostnaderna, med avdrag för självrisk.

Återanskaffningsvärde

Om reparation till skäliga kostnader inte är möjlig, är skadebeloppet återanskaffningsvärdet på ny likadan eller till sina egenskaper motsvarande egendom. Förutsättningen är att den skadade egendomens dagsvärde omedelbart före försäkringsfallet utgjorde minst 50 procent av återanskaffningskostnaderna och att ny egendom skaffas inom två år från tidpunkten för försäkringsfallet. Om egendomen har ett restvärde efter skadan dras det av från skadebeloppet.

Ersättning enligt återanskaffningspriset betalas ut i två delbetalningar. Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet, varvid bl.a. självrisken vanligen dras av från ersättningen.

Ersättning enligt återanskaffningspriset, dvs. skillnaden mellan återanskaffningsvärdet och dagsvärdet, betalas ut när vi har fått en bekräftelse på att ny egendom har anskaffats, till exempel inköpskvittot.

Dagsvärde

Om reparation till skäliga kostnader inte är möjlig och den skadade egendomens värde omedelbart före skadan utgjorde mindre än 50 procent av återanskaffningspriset för ny likadan eller till sina egenskaper motsvarande egendom, är skadebeloppet egendomens dagsvärde.

Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet de skäliga reparationskostnaderna. Reparationskostnaderna får dock inte överstiga det skadade föremålets dagsvärde.

Dagsvärdet utgör skadebeloppet också i det fall att ny egendom inte skaffas inom två år från tidpunkten för försäkringsfallet, även om rätten till det finns. Om egendomen har ett restvärde dras det av från skadebeloppet. När ersättning betalas ut dras vanligen bl.a. självrisken av från ersättningsbeloppet.

Procenttalet för dagsvärdet av 16 olika grupper av föremål på grund av föremålets ålder från 1 år till 18 år. 
Med ett föremåls ålder avses skillnaden mellan det kalenderår föremålet togs i bruk och det kalenderår skadan inträffade.
Procenttalet för dagsvärdet visar hur många procent föremålets eller föremålsgruppens dagsvärde är av återanskaffningsvärdet på ett nytt likadant eller närmast motsvarande föremål.
Värdet på föremålet blir inte mindre än det minsta procenttal som anges i tabellen även om föremålets ålder är högre än vad som anges i tabellen.

1. grupp av föremål: Hushållsmaskiner. Ersättningen för 1–6 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 90 %
•	3 år: 80 %
•	4 år: 70 %
•	5 år: 60 %
•	6 år: 50 %
•	7 år: 40 %
•	8 år: 30 %
•	från och med 9 år: 20 %
2. grupp av föremål: Datautrustning och mobiltelefoner. Ersättningen för 1–2 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 70 %
•	3 år: 40 %
•	från och med 4 år: 10 %
3. grupp av föremål: Övriga elektroniska och optiska apparater. Ersättningen för 1–4 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 85 %
•	3 år: 70 %
•	4 år: 55 %
•	5 år: 40 %
•	6 år: 25 %
•	från och med 7 år: 20 %
4. grupp av föremål: Cyklar, elektriska färdmedel, verktyg och arbetsmaskiner. Ersättningen för 1–4 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 100 %
•	3 år: 80 %
•	4 år: 60 %
•	5 år: 40 %
•	från och med 6 år: 20 %
5. grupp av föremål: Glasögon och solglasögon. Ersättningen för 1–2 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 70 %
•	3 år: 40 %
•	från och med 4 år: 0 %
6. grupp av föremål: Kläder, skodon, accessoarer. Ersättningen för 1–2 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 70 %
•	3 år: 40 %
•	från och med 4 år: 20 %
7. grupp av föremål: Pälsar. Ersättningen för 1–6 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 90 %
•	3 år: 80 %
•	4 år: 70 %
•	5 år: 60 %
•	6 år: 50 %
•	7 år: 40 %
•	8 år: 30 %
•	från och med 9 år: 20 %
8. grupp av föremål: Brukskärl, husgeråd. Ersättningen för 1–6 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 90 %
•	3 år: 80 %
•	4 år: 70 %
•	5 år: 60 %
•	6 år: 50 %
•	7 år: 40 %
•	8 år: 30 %
•	från och med 9 år: 20 %
9. grupp av föremål: Resväskor, portföljer, handväskor. Ersättningen för 1–6 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 90 %
•	3 år: 80 %
•	4 år: 70 %
•	5 år: 60 %
•	6 år: 50 %
•	7 år: 40 %
•	8 år: 30 %
•	från och med 9 år: 20 %
10. grupp av föremål: Ljud- och bildinspelningar, böcker. Ersättningen för 1–6 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 90 %
•	3 år: 80 %
•	4 år: 70 %
•	5 år: 60 %
•	6 år: 50 %
•	7 år: 40 %
•	8 år: 30 %
•	9 år: 20 %
•	10 år: 10 %
•	från och med 11 år: 5 %.
11. grupp av föremål: Hemtextiler, som linne, gardiner, mattor, kuddar och täcken. Ersättningen för 1–3 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 80 %
•	3 år: 60 %
•	4 år: 40 %
•	från och med 5 år: 20 %.
12. grupp av föremål: Möbler och lampor. Ersättningen för 1–11 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 95 %
•	3 år: 90 %
•	4 år: 85 %
•	5 år: 80 %
•	6 år: 75 %
•	7 år: 70 %
•	8 år: 65 %
•	9 år: 60 %
•	10 år: 55 %
•	11 år: 50 %
•	12 år: 45 %
•	13 år: 40 %
•	14 år: 35 %
•	15 år: 30 %
•	16 år: 25 %
•	17 år: 20 %
•	från och med 18 år: 15 %
13. grupp av föremål: Idrotts- och hobbyutrustning, barnvagnar och barnkärror. Ersättningen för 1–3 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 70 %
•	3 år: 60 %
•	4 år: 40 %
•	från och med 5 år: 20 %
14. grupp av föremål: Fiskeredskap. Ersättningen för 1–7 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 100 %
•	3 år: 84 %
•	4 år: 76 %
•	5 år: 68 %
•	6 år: 60 %
•	7 år: 52 %
•	8 år: 44 %
•	9 år: 36 %
•	10 år: 30 %
•	från och med 11 år: 20 %
15. grupp av föremål: Utombordsmotorer. Ersättningen för 1–10 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 100 %
•	3 år: 85 %
•	4 år: 80 %
•	5 år: 75 %
•	6 år: 70 %
•	7 år: 65 %
•	8 år: 60 %
•	9 år: 55 %
•	10 år: 50 %
•	11 år: 45 %
•	12 år: 40 %
•	13 år: 35 %
•	14 år: 30 %
•	från och med 15 år: 20 %
16. grupp av föremål: Roddbåtar, roddjollar, kanoter. Ersättningen för 1–11 åriga föremål: Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen, ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvara de föremål inte skaffas, är ersättningen den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
•	1 år: 100 %
•	2 år: 95 %
•	3 år: 90 %
•	4 år: 85 %
•	5 år: 80 %
•	6 år: 75 %
•	7 år: 70 %
•	8 år: 65 %
•	9 år: 60 %
•	10 år: 55 %
•	11 år: 50 %
•	12 år: 45 %
•	13 år: 40 %
•	14 år: 35 %
•	15 år: 30 %
•	16 år: 25 %
•	från och med 17 år: 20 %

Exempel på hur den omfattande hemförsäkringen ersätter

När vår kund flyttade sin fyra år gamla tv tappade hen den i golvet. Tv:n fick så stora skador att det inte lönade sig att reparera den. Priset på en ny motsvarande tv var vid skadetidpunkten 700 euro. Eftersom värdet på den gamla tv:n var över 50 procent av priset på en ny motsvarande, hade kunden rätt att skaffa en ny motsvarande tv. Fennia ersatte priset på tv:n från kundens omfattande hemförsäkring, med avdrag för självrisken på 200 euro. Kunden fick alltså 500 euro i ersättning.

Om kunden inte vill ersätta det skadade föremålet genom att skaffa ett nytt inom två år, betalas ersättningen ut på basis av villkoren enligt dagsvärdet. I detta fall är dagsvärdet 55 procent av priset på en ny motsvarande tv, dvs. 385 euro. Med avdrag för självrisken på 200 euro blir ersättningen 185 euro.

I hemförsäkringen kan du välja en självrisk mellan 200 och 10 000 euro för lösöre och en självrisk mellan 500 och 10 000 euro för byggnader.

Vid översvämningsskador är den självrisk som du har valt fyrdubbel.

Självrisken dras av när ersättning betalas ut. Självrisken dras dock inte av vid stöldskador när

 • någon brutit sig in i en byggnad via en dörr som varit låst med säkerhetslås

 • ett inbrottslarm som godkänts av försäkringsbolagen var i funktion vid skadetidpunkten.

Utöver denna självrisk tillämpas en tilläggssjälvrisk i t.ex. följande fall:

 • Husteknik som gått sönder.

 • För kostnader för reparation eller återanskaffning av nedannämnda VVSEA-anordningar och -system, för kostnader för öppning och slutning av golv-, tak- och väggkonstruktioner vid felsökning och reparation och för kostnader för grävning och fyllning av jord görs i form av självrisk följande årliga avdrag efter de tre kalenderår som följer på ibruktagningsåret:

  • för rörsystem, bränsle- och avloppsvattentankar, samt elledningar och -kablar tre procent

  • för övriga VVSEA-anordningar och -system sex procent.

Åldersavdraget beräknas genom att multiplicera procenttalet med antalet påbörjade år efter tre fulla kalenderår som följer på ibruktagningsåret. Självriskavdraget är dock minst det självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet eller på förnyelsekvittot.

Exempel på beräkning av självrisk vid skador till följd av att något gått sönder

Varmvattenberedare går sönder

En varmvattenberedare, som hade tagits i bruk 15.12.2013, gick sönder 1.1.2022. Reparationskostnaderna uppgick till 5 000 euro. I försäkringen var självrisken för byggnaden 500 euro. En självrisk som baserar sig på livslängden tillämpas inte på ibruktagningsåret 2013 och inte heller på åren 2014, 2015 eller 2016.

Avdraget räknas för kalenderåren 2017–2022 (sex år): 6 x 6 % = 36 % (avdrag för reparationskostnader). Eftersom ovannämnda självrisk i euro var mindre än självrisken i procent, avdrogs 1 800 euro från reparationskostnaderna (= 36 % av reparationskostnaderna). Kunden fick 3 200 euro i ersättning.

Självrisk vid läckageskador

Från beloppet för en skada på ett objekt i byggnadsförsäkringen till följd av ett läckage i byggnadens VVS-system dras en självrisk av enligt följande:

Ålder på rörnätet, cisternen eller anordningen som läckt
Avdrag från skadebeloppet
21 - 35 år
10 %
36 - 50 år
15 %
över 50 år
20 %

Åldern är skillnaden mellan skadeåret och ibruktagningsåret. Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår. Med ibruktagningstidpunkt avses den tidpunkt då myndigheten för byggnadstillstånd godkänt att byggnaden får tas i bruk.

Exempel på beräkning av självrisk som grundar sig på livslängd

En 30 år gammal tappvattenledning i en byggnad går plötsligt sönder

Reparationen av skadan till följd av läckaget som skadade byggnaden kostade 15 000 euro. Den procentuella självrisk som baserar sig på livslängden utgör vid byggnadsskador 10 procent av skadebeloppet, dvs. 1 500 euro i denna skada. Den självrisk som anges i försäkringsbrevet är 500 euro, vilket är mindre än den procentuella självrisken. Eftersom självrisken i euro är mindre än den procentuella självrisken, tillämpas den procentuella självrisken. Kunden fick 13 500 euro i ersättning.

Grunderna för premien för en hemförsäkring är bl.a.

 • försäkringsskyddets omfattning (Du kan själv påverka priset på försäkringen genom att bestämma omfattningen av ditt försäkringsskydd.)

 • byggnadens eller bostadens yta i en fullvärdesförsäkring eller försäkringsbeloppet i en försäkring baserad på försäkringsbeloppet (När försäkringsbeloppet eller ytan i en fullvärdesförsäkring ökar så ökar också priset på försäkringen.)

 • egendomens läge (försäkringsställe) (Hemförsäkringspremierna varierar beroende på var egendomen är belägen, till exempel i huvudstadsregionen är försäkringspremien på hemlösöre dyrare än i Vasa, och i Kuopio är försäkringspremien på en byggnad billigare än i Vasa.)

 • byggnadssätt eller boendeform

 • byggnadens eller lösörets användningsändamål

 • individuella uppgifter om byggnaden och byggnadens ålder vid försäkring för byggnad

 • självrisken du valt (Ju större självrisk du väljer, desto lägre är dina försäkringspremier.)

 • försäkringstagarens ålder, om hemförsäkringen har börjat gälla 17.3.2024 eller senare.

Du får rabatt på dina försäkringspremier genom att se till att hemmet är skyddat mot inbrott med ett godkänt säkerhetslås eller inbrottslarm (du får 10 % rabatt på försäkringen för lösöre i hemförsäkringen).

Om du i ditt hem har ett godkänt larmsystem som kan larma vaktbolaget 24 h/dygn, får du 15 procent rabatt på försäkringspremien för byggnad och lösöre.

Rabatterna beräknas ut som på varandra följande räkneoperationer, så att följande rabatt alltid beräknas på det redan nedsatta priset. Premierna för ditt individuella Fenniaskydd och rabatterna i anslutning till det står i försäkringsförslaget eller i försäkringsbrevet.

Indexvillkor

Byggnadens försäkringsbelopp är bundet till byggnadskostnadsindex och lösörets försäkringsbelopp till levnadskostnadsindex. Premien för fullvärdesförsäkring justeras årligen i proportion till indexhöjningen.

Du kan teckna en rättsskydds- och ansvarsförsäkring för privatperson om du har en hemförsäkring hos Fennia.

En rättsskyddsförsäkring för ägare av småhusfastighet och en ansvarsförsäkring för ägare av småhusfastighet kan du teckna om du har en hemförsäkring för fastigheten hos Fennia. Dessa försäkringar kan du inte teckna som separata försäkringar. De försäkringsalternativ du har valt anges i försäkringsbrevet.

Om du är lantbrukare kan ansvars- och rättsskyddsförsäkringen för privatperson utvidgas att också omfatta lantbruk.

För ägare, innehavare och förare av båt eller motorfordon finns det

 • ansvarsförsäkring för båtförare (en rättsskyddsförsäkring för privatperson gäller också båtförare)

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkring i anslutning till bilförsäkringarna i Fenniakasko

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkring i anslutning till Företagsskyddet (för företag, fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag).

När du reser utomlands som privatperson behöver du en rättsskydds- och ansvarsförsäkring för resenär.

Produktbroschyrerna för dessa försäkringar får du från vår webbplats eller av vår representant.

Rättsskyddsförsäkringarna för privatperson gäller för den försäkrade i ärenden som rör privatlivet. Syftet med försäkringarna är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och i ansökningsärenden.

Syftet med rättsskyddsförsäkringarna för ägare av småhusfastighet är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden med direkt koppling till ägande, innehav, skötsel eller användning av den fastighet och byggnad som anges i försäkringsbrevet.

Omfattande rättsskyddsförsäkring

En omfattande rättsskyddsförsäkring omfattar också motpartens rättegångskostnader som den försäkrade i rätten dömts att betala. I övrigt är omfattningen av den omfattande rättsskyddsförsäkringen samma som i den ovannämnda rättsskyddsförsäkringen.

Tilläggsskyddsförsäkring

Identitetsstöldsförsäkring

Det är fråga om identitetsstöld när någon utan lov använder dina personuppgifter, ditt identitetskort eller ett annat motsvarande för att till exempel ta ut snabblån, teckna mobilabonnemang eller beställa varor i ditt namn. Ofta är din personbeteckning, ditt namn och din adress det enda tjuven behöver. Om du tappar din plånbok eller den blir stulen får tjuven ett bra tillfälle att använda dina personuppgifter. Ibland märker man inte ens identitetsstölden genast. När man har gjort det börjar ett riktigt detektivarbete för att reda ut hur omfattande skadorna är och hur de kan begränsas.

Som försäkrad har du tillgång till en telefontjänst, som hjälper dig att reda ut en eventuell identitetsstöld. Telefontjänsten genomförs med en samarbetspartner. Mera information på: www.fennia.fi/ovriga-skador/identitetsstoeld.

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för privatperson och i den omfattande rättsskyddsförsäkringen för privatperson är utöver försäkringstagaren också andra personer som stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren. Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register.

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet och i den omfattande rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet är ägaren av den fastighet som anges i försäkringsbrevet, i egenskap av ägare, innehavare och användare av fastigheten, om rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade kan använda rättsskyddsförmånen i ärenden som direkt kan överlämnas till tingsrätten i Finland för avgörande. Även kostnader för sökande av ändring hos Hovrätten och Högsta domstolen ersätts, men för Högsta domstolens del endast om Högsta domstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet. Från försäkringen ersätts inte kostnader i ärenden som behandlas någon annanstans än i Finland eller någon annanstans än i tingsrätten.

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts ett skäligt arvode för ombudet och hans eller hennes nödvändiga kostnader om kostnaderna uppstått till följd av ett ersättningsbart försäkringsfall. (Försäkringen ersätter inte den försäkrades eget arbete, tidsspillan eller inkomstbortfall.)

Förlikning och skiljeförfarande

Vid skiljeförfarande eller förlikning ersätts kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål med undantag av skilje- eller förlikningsmannens arvoden och kostnader.

I ett tvistemål och ett ansökningsärende är försäkringsfallet en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund eller sitt belopp uttryckligen bestridits till grunden eller beloppet.

I ett brottmål är försäkringsfallet

 • att ärendet inleds vid domstol och när den försäkrade kräver ersättning för det brott som han eller hon drabbats av

 • att den målsägande väcker åtal mot den försäkrade eller fullföljer åtalet när allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned det.

Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om utförandet av åtalet efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

Obs! I ett tvistemål, ett ansökningsärende och ett brottmål ersätter försäkringen försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om denna försäkring emellertid har varit i kraft en kortare tid än två år när försäkringsfallet inträffar, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande av eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid som denna försäkring antingen ensam eller i följd tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit giltig för den försäkrades del.

Om flera rättsskyddsförsäkringar gäller när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till försäkringens giltighetstid.

Den omfattande rättsskyddsförsäkringen ersätter motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala i försäkringsfall som inträffat under de två första åren om försäkringen oavbrutet har varit giltig i samma omfattning på det sätt som avses i försäkringsvillkoren och om kostnaderna skulle ha ersatts direkt från den tidigare gällande försäkringen.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av kostnaderna för advokat, dock minst 170 euro. I omfattande rättsskyddsförsäkringar är den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 25 procent av kostnaderna för advokat, dock minst 340 euro. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är i varje försäkringsfall den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet. I rättsskyddsförsäkringen för privatperson samt rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet är försäkringsbeloppet 10 000 euro. I omfattande rättsskyddsförsäkringar är försäkringsbeloppet 20 000 euro, om inte annat avtalats separat.

I tvistemål där den försäkrade framställer yrkande och värdet på föremålet för tvisten kan fastställas i pengar ersätts från försäkringen dock högst det tvåfaldiga beloppet för den omtvistade förmånen. Om en periodiskt återkommande betalning är föremål för tvisten, ersätts från försäkringen högst det tiofaldiga beloppet för den omtvistade betalningen. När värdet på förmånen beräknas tar man inte hänsyn till ränte-, advokat- eller rättegångskostnader.

Exempel på händelser och kostnader som rättsskyddsförsäkring för privatperson inte ersätter

Försäkringspremierna påverkas delvis också av utbetalade ersättningar. Tillämpning av rättsskyddsförmånen och kostnadsersättningar har i viss mån begränsats för att premierna ska kunna bibehållas på en skälig nivå. Rättsskyddsförsäkringen för privatperson är inte avsedd för ärenden som gäller t.ex. förvärvsverksamhet eller anskaffning av inkomster. Handlingar som vittnar om vårdslöshet, t.ex. åklagarens åtal mot den försäkrade, och som preciseras närmare i försäkringsvillkoren omfattas inte heller av försäkringen.

Till rättegångsförfarandet hör att den förlorande parten svarar för den vinnande partens kostnader. Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte heller de kostnader som den förlorande parten har dömts att betala. Omfattande rättsskyddsförsäkringar kan dock omfatta också motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala.

En del av kostnaderna omfattas inte av försäkringen, eftersom myndigheterna sköter vissa ärenden opartiskt i alla parters intresse.

Ett ombud som verkar som jurist har vissa åligganden som ingår i hans eller hennes uppgifter utan extra kostnad och de ersätts följaktligen inte.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter till exempel inte advokat- och rättegångskostnader i ärenden som gäller

 • placeringsverksamhet

 • borgen, pantsättning eller annan utfästelse för skuld eller förbindelse som någon anna ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet

 • besöksförbud

 • upplösande av äktenskap eller annat parförhållande eller tvistemål i anknytning till det

 • omvårdnad eller försörjning av barn, umgängesrätt med barn, skolbidrag till barn eller barns boende

 • en annan fastighet, del av en fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som är i den försäkrades eget bruk (begränsningen i denna punkt tillämpas inte om den försäkrade endast äger eller innehar en annan bostad som den försäkrade inte använder som stadigvarande bostad eller fritidsbostad)

 • att utse en intressebevakare, en god man, en skiftesman eller en boutredningsman

 • utsökning

 • företagssanering, skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare.

Rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet ersätter inte heller advokat- och rättegångskostnader i ärenden som gäller

 • den försäkrade annat än i egenskap av ägare av en fastighet och byggnad som anges i försäkringsbrevet

 • ett hyresförhållande.

Från rättsskyddsförsäkringen betalas inte heller

 • kostnader för verkställande av dom eller beslut

 • kostnader för införskaffande av juridiska sakkunnigutlåtanden

 • kostnader för anmälan av brott, begäran om utredning och för undersökning i brottmål.

Utred rätten till ersättning och rättsskyddsförmån genast när ett försäkringsfall har inträffat

Meddela oss skriftligen på förhand när du behöver rättsskyddsförmånen. Vi ger dig anvisningar om hur du ska gå till väga. Om den försäkrade vinner rättegången och lyckas kassera in kostnader av den betalningsskyldige, drar vi av motsvarande belopp från ersättningen. Om motparten inte kan betala eller om ersättningen försenas av någon annan orsak, överförs rätten till kostnadsersättning till oss upp till det belopp vi betalat.

Exempel på ersättningar som betalats ut från rättsskyddsförsäkringar för privatperson

1. Vår kund köpte ett egnahemshus. Efter köpet visade det sig att byggnaden inte till alla delar uppförts enligt godkänt byggnadssätt. Vår kund krävde i tingsrätten att köpet skulle hävas.

Vi betalade advokatarvodet, advokatens omkostnader och kostnaderna för bevisföring från rättsskyddsförsäkringen för privatperson.

2. Kunden hade av misstag slängt bort ett brev från banken med kundens personbeteckning. Senare började kunden få räkningar på saker som hen inte hade beställt, och polisen fick reda på att hen hade drabbats av identitetsstöld.

Kunden anställde en jurist och krävde ersättning av tjuven för de uppkomna kostnaderna. Vi ersatte advokatkostnaderna från rättsskyddsförsäkringen.

Obs! Dessa exempel är enstaka fall. Omständigheterna inverkar alltid på ersättningsbeslutet.

Exempel på ersättningar som betalats ut från rättsskyddsförsäkringarna för ägare av småhusfastighet

1. I en fastighet gjordes en grundlig renovering av rörnätet. Fastighetsägaren som beställde arbetet vägrade betala räkningen, eftersom hen ansåg att arbetet utförts felaktigt. Den rörfirma som utförde arbetet krävde emellertid fortfarande att hela räkningen skulle betalas. De kunde inte enas, vilket ledde till att ärendet måste avgöras i tingsrätten.

Vi betalade fastighetsägarens advokatkostnader från rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet.

2. Ett dödsbo sålde en fastighet som var i dess ägo. Köparen krävde rabatt på köpeskillingen, eftersom hen ansåg att fastigheten inte var i utlovat skick. Försäljarna ansåg att byggnaden inte hade de fel som köparen påstod och att köpeskillingen var korrekt.

Köparens krav på nedsättning av köpeskillingen behandlades i tingsrätten och hovrätten. Vi ersatte fastighetsägarens (i detta fall dödsboets) advokatkostnader från rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet.

Obs! Dessa exempel är enstaka fall. Omständigheterna inverkar alltid på ersättningsbeslutet.

En privatperson kan vålla andra personer sak- och personskador som han eller hon är ansvarig för. En fastighetsägare ansvarar också för fastighetens skötsel och underhåll. Med en ansvarsförsäkring kan en viss del av denna risk överföras på försäkringsbolaget.

Försäkrade i ansvarsförsäkringen för privatperson är försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren. Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register. I ansvarsförsäkringen för ägare av småhusfastighet är den försäkrade den fastighetsägare som anges i försäkringsbrevet.

Om den försäkrade åläggs ersättningsansvar för ett försäkringsfall som omfattas av ansvarsförsäkringen, betalar vi ut ersättning direkt till den skadelidande. Vid behov förhandlar vi med den skadelidande och utnyttjar experttjänster inom olika områden. Om ett ärende som omfattas av ansvarsförsäkringen leder till rättegång, sköter vi rättegången på kundens vägnar. Rättegången ska dock meddelas oss genast när man får kännedom om den.

Utredningen av ersättningsskyldigheten kan också visa att den försäkrade inte är skyldig att betala ersättning. I sådana fall fungerar vi som försvarare och då betalas ingen ersättning ut till den skadelidande från ansvarsförsäkringen, eftersom ersättningsskyldighet inte föreligger.

Informera oss om skadan så fort som möjligt för att vi ska kunna fastställa ersättningsskyldigheten.

Ansvarsförsäkringen för privatperson gäller i Norden. Försäkringen gäller dock inte under resor i anslutning till arbete, tjänst eller företagarverksamhet, om detta inte särskilt överenskommits. Ansvarsförsäkringen för ägare av småhusfastighet gäller endast i Finland.

Person- och sakskador

Försäkringen ersätter, utom i de undantagsfall som anges i försäkringsvillkoren, sådana person- och sakskador som drabbat en annan person och för vilka den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig. Ersättningsskyldighet kan uppstå om skadan orsakats genom den försäkrades fel, oaktsamhet eller försummelse.

Försäkringen ersätter inte s.k. rena förmögenhetsskador som orsakats en annan person, dvs. ekonomisk förlust som inte har något samband med personeller sakskador.

Betydelsen av giltighetstid och giltighetsområde

Förutsättningen för att en ansvarsskada ska ersättas är att skadan konstateras inom försäkringens giltighetsområde under dess giltighetstid.

Rättegångskostnader

Om ett ärende som ersätts från försäkringen behandlas vid domstol, sköter vi rättegången och betalar inom ramen för försäkringsbeloppet rättegångskostnaderna som följer. Om vi inte meddelas om rättegången på förhand är vi inte skyldiga att ersätta kostnader som uppstått till följd av rättegången.

Om vi före rättegången har meddelat att vi utbetalar den ersättning som krävs, betalar vi inte rättegångskostnaderna.

Solidariskt ansvar

Om flera personer tillsammans har vållat en skada och de är skyldiga att solidariskt ersätta den del av skadan som motsvarar vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eller hon eventuellt fått av försäkringsfallet. I regel ersätter ansvarsförsäkringen högst andelen enligt huvudtalet av totalskadan.

Den försäkrade har en självrisk i varje försäkringsfall. I ansvarsförsäkringen för privatperson och för ägare av småhusfastighet är självrisken 150 euro, om annat inte har överenskommits separat.

Försäkringsbeloppet är högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet i varje enskilt försäkringsfall. Försäkringsbeloppet är 170 000 euro, om annat inte avtalats.

Exempel på fall som ansvarsförsäkringen för privatperson och ägare av småhusfastighet inte ersätter

Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador som i försäkringsvillkoren avgränsats från försäkringens ersättningsområde. Ansvarsförsäkringens ersättningsområde är alltid mer begränsat än den försäkrades eventuella ersättningsansvar.

Försäkringen ersätter inte om t.ex. en sådan egendom skadas som den försäkrade vid tidpunkten för skadefallet innehar eller innehade, använder eller använde eller behandlar eller behandlade.

Ansvarsförsäkringen för privatperson (inte ansvarsförsäkringen för ägare av småhusfastighet) ersätter dock skada som plötsligt vållats konstruktioner eller anordningar i en hyres- eller aktielägenhet som den försäkrade och hans familj använder som bostad eller som logi under en resa. Från försäkringen ersätts dock inte skador på egendom för vilken den försäkrade enligt bostadsaktiebolagslagen (1599/09) är underhållsansvarig i egenskap av ägare till de aktier som medför besittningsrätt till aktielägenheten.

Försäkringen ersätter inte heller

 • en skada som beror på en sådan trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen (460/2016)

 • en skada som orsakats av fukt eller av översvämning till följd av regn- eller smältvatten

 • en skada som orsakats av att dusch- eller badvattnet är förhindrat att rinna ner i golvbrunnen

 • en skada som uppstått i samband med misshandel, slagsmål eller annat uppsåtligt brott

 • böter eller en annan liknande påföljd.

Försäkringen ersätter inte miljöskada som orsakats av

 • att vatten, luft eller jordmån förorenats

 • buller, skakning, strålning, drag, värme eller lukt, eller av en annan motsvarande störning.

Försäkringen ersätter dock plötslig miljöskada i sådana fall som definieras i försäkringsvillkoren.

Om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan den ersättning som betalas ut sänkas eller ersättningen förvägras. (Se också Uppsåt, grov oaktsamhet och alkoholpåverkan.)

Utöver de här centrala begränsningarna finns det andra begränsningar som anges mer detaljerat i försäkringsvillkoren.

När ersättningsanspråk riktas mot den försäkrade för en anmäld eller påstådd ansvarsskada ska den försäkrade meddela Fennia snarast möjligt. Efter det kan vi börja utreda den försäkrades ersättningsskyldighet och förhandla med den som kräver ersättning.

Om den försäkrade ersätter skadan, överenskommer om det eller godkänner krav, binder detta inte Fennia om inte ersättningsbeloppet och -grunderna är uppenbart riktiga.

Exempel på ersättningar som betalats ut från ansvarsförsäkringen för privatperson

1. Vår kunds femåriga dotter lekte ensam på bostadshusets gårdsplan. Hon ritade med stenar och pinnar på en bil, som stod på den intilliggande parkeringsplatsen, så att bilen fick skråmor.

Vi ersatte skadorna från familjens ansvarsförsäkring för privatperson.

2. Vår kunds 14-årige son cyklade hem från skolan. När han i en nedförsbacke närmade sig en korsning lyckades han inte stanna cykeln vid stoppmärket, utan körde in i frampartiet på en bil som kom från vänster.

Vi ersatte skadorna på bilen från familjens ansvarsförsäkring för privatperson.

3. Vår kund beslöt sig för att fälla ett träd som skuggade gårdsplanen. Trädet föll i en annan riktning än den som kunden planerat och slet då av en närbelägen elledning som tillhörde det kommunala elbolaget.

Vi ersatte skadorna från ansvarsförsäkringen för privatperson.

4. Vår kund var på besök hos sin granne. När kunden gick in i vardagsrummet snubblade
hen över tröskeln och föll mot en glasdörr. Dörren skadades. Kunden är enligt lagen inte ersättningsansvarig för skadan och därför ersattes inte skadan på dörren från ansvarsförsäkringen, utan vi försvarade kunden.

Obs! Dessa exempel är enstaka fall.Omständigheterna inverkar alltid på ersättningsbeslutet.

Det som anges nedan gäller alla försäkringar i denna broschyr.

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer och meddela Fennia om du märker fel eller brister i uppgifterna.

Vi skickar dig årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod. Kontakta Fennia om försäkringsobjektet väsentligt förändrats. Om du till exempel har flyttat, skaffat ny egendom eller sålt egendom.

Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar försäkringen.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjustering.

Upplysningsplikten uppfylls genom att du svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

När en försäkring inte längre behövs, ska försäkringstagaren skriftligen säga upp den. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen har angetts i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från att meddelandet om uppsägning skickades.

Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Vi kan sänka eller förvägra den ersättning som vi betalar, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, betalar Fennia från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpar vi samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om något av följande: uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel på identifikation

Om en person, som bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och som använder den försäkrade egendomen tillsammans med den försäkrade, genom grov oaktsamhet orsakar en skada, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Meddela Fennia om en skada så fort som möjligt. Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt inom ett år efter att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har orsakats av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden har uppkommit. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och de uppgifter som behövs för att utreda vårt ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har orsakats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

Fennia kan helt befrias från ansvar eller ersättningen sänkas. Sådana situationer är till exempel följande:

 • försäkringstagaren har gett bristfälliga eller felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades eller i samband med ersättningsansökan

 • skadan beror på grov oaktsamhet eller på uppsåtlig gärning av försäkringstagaren

 • säkerhetsföreskrifterna har inte följts eller skyldigheten att förhindra eller begränsa skadan har försummats

 • förändringar som väsentligt ökar risken för skada har inte meddelats.

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 401 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor