Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fordon och trafik
 • Försäkring för husbil

Försäkring för husbil

Välj det mest omfattande Premiumkasko, Omfattande Fenniakasko, Delkasko eller bara trafikförsäkring för din husbil.
Räkna ut priset och teckna försäkring för husbil

Du får hjälp av Fennias Bilassistans 24h

Bilassistans 24h hjälper dig vid alla slags fordonsskador i Finland och utomlands.

Upp till 83 % bonus i trafikförsäkring

Landets bästa bonus på 83 procent som du snabbast kan nå på fyra år.

Samma bonus till alla dina bilar

Du kan utnyttja bonusen i trafikförsäkringen för personbil, paketbil och husbil i privat bruk.

En husbil ger dig friheten att resa precis dit du vill och när det passar dig bäst. Men innan du ger dig av lönar det sig att kolla att försäkringarna för husbilen är i skick. Vi hjälper dig gärna. Hos oss får du alla behövliga försäkringar för din husbil: den obligatoriska trafikförsäkringen samt kaskoförsäkringen, som ger extra skydd precis i den omfattning som du behöver.

Välj försäkring för husbil enligt dina behov

Premiumkasko
Omfattande Fenniakasko
Fennia Delkasko
Trafik-försäkring
En älgskadeförsäkring ersätter skador på husbilen till följd av en kollision med hjortdjur (t.ex. älg, ren, hjort, rådjur).
Ei sisälly
En skadegörelseförsäkring ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse om skadetidpunkten och -platsen kan fastställas. Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen. En skada som vållats med ett annat fordon ersätts inte från skadegörelseförsäkringen.
Ei sisälly
En brandförsäkring ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av kortslutning i elapparater.
Ei sisälly
En stöldförsäkring ersätter om husbilen eller en husbilsdel blir stulen. Försäkringen ersätter också skador som uppstått under stöld eller olovligt bruk eller i samband med försök till dessa. Förutsättningen för att ersättning kan betalas ut är att husbilen var låst eller förvarades på ett låst ställe. Stöld ska alltid anmälas till polisen.
Ei sisälly
En bilserviceförsäkring ersätter de extra kostnader som uppstått av avbrott i en resa om orsaken till avbrottet varit ett fel i, en skada på eller stöld av husbilen. Kostnader som ersätts är bl.a. bärgning av bilen till närmaste verkstad.
Kan väljas
Ei sisälly
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål och tvistiga brotts- och ansökningsärenden i anslutning till ägande, innehav eller transport av en husbil.
Ei sisälly
En kollisionsförsäkring ersätter skador t.ex. till följd av att husbilen kör av vägen, välter, faller eller kolliderar.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ett inlösningsskydd ingår alltid i Premiumkasko och till Omfattande Fenniakasko kan du få det som tilläggsskydd. Från inlösningsskyddet betalas kontantförsäljningspriset på en ny motsvarande husbil om följande förutsättningar uppfylls:
a) Husbilen har varit i den försäkrades ägo eller besittning och den har försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen
b) Husbilen är under tre år gammal
c) Med husbilen har körts mindre än 60 000 kilometer
d) De uppskattade reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för en ny motsvarande husbil.
Om ovannämnda förutsättningar inte uppfylls, betalar Fennia som tilläggsersättning till och med 30 procent mer än det verkliga värdet på husbilen. Då ska de uppskattade reparationskostnaderna vara minst 60 procent av fordonets verkliga värde före skadan. Ersättningsförhöjningen är högst 40 000 euro.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands ersätter skadeståndsskyldighet till följd av att husbilen använts i trafik utomlands till den del trafikförsäkringen inte ersätter den. Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som drabbat passagerare.
Om giltighetsområdet för Omfattande Fenniakasko har överenskommits omfatta även Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands i Ryssland liksom i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Ei sisälly
Ei sisälly
En glasförsäkring ersätter skador på husbilens glasrutor till följd av stenskott, stötar och slag.
Ei sisälly
Ei sisälly
En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter förlust som drabbat husbilens säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavare om skadan inte ersätts t.ex. på grund av att husbilen lämnats olåst eller på grund av att den inte förvarats på en låst eller bevakad förvaringsplats.
Ei sisälly
Ei sisälly
Avbrottsförsäkring
Ei sisälly
Ei sisälly
En parkeringsförsäkring ersätter skador som ett annat fordon vållat på en parkerad husbil när skadevållaren förblir okänd.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
En djurskadeförsäkring ersätter skador som orsakas av en kollision med något annat djur än ett hjortdjur.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
En naturfenomenförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon till följd av hagel eller en storm, en gren som fallit på grund av stormen eller ett träd som fallit eller av översvämning.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Personskador
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för försäkring för husbil finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Fennias fordonsförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniakasko
Försäkringsvillkor - Trafikförsäkring

Så här påverkar bonusar priset på försäkringen för husbil

Vi belönar gott körsätt och skadefria försäkringsperioder genom att ge rabatt, dvs. bonus. Med andra ord: ju färre skador du råkar ut för, desto mindre betalar du för bilförsäkringarna. På priset på försäkringen för husbil inverkar dessutom t.ex. bosättningsort och husbilens egenskaper.

Bonusförmåner i trafikförsäkringen:

 • Din maximibonus är 83 procent och du kan snabbast nå den på fyra år.

 • Vi erbjuder startbonus på 64 procent för en ny förare som är minst 30 år och som inte råkat ut för skador.

 • Vi erbjuder samma bonus för försäkringstagarens samtliga bilar.

 • Vår högsta bonusklass inkluderar bonusskydd, vilket betyder att den första trafikskadan inte sänker bonusarna i dina försäkringar.

Bonusförmåner i kaskoförsäkringen:

 • Din maximibonus är 70 procent och du kan genast få den på en ny kaskoförsäkring.

 • Den ersättning som betalats ut från parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen i Premiumkasko sänker inte din bonus.

Fennias bilassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Krockade du, bucklade någon till din husbil eller behöver du bärgning? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias bilassistans 24h hjälper i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands.

Vi ordnar bärgning, gör en skadeanmälan åt dig och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.

Läs mer om Bilassistans 24h

Läs mer

Bilförsäkring utomlands

Råkade du ut för en skada?

Jag behöver bärgningVindrutan skadadesFordonet skadadesJag skadade mig i en trafikolycka
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Lisää aiheesta

Fennias reseassistans 24h – när du behöver läkarvård under en utlandsresa

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor