Varaudu riskeihin vastuuvakuutuksilla

Vastuuvakuutus on yrityksesi turvana silloin, kun kaikki ei suju suunnitellusti, ja yrityksen toiminnasta tai tuotteista aiheutuu vahinkoa toiselle. Voit varautua vastuuvakuutuksilla vahingonkorvausvelvollisuudesta aiheutuvaan riskiin ja hallita riskin taloudellisia seurauksia.

Tavallisimpia vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Tiettyjen toimialojen erityistarpeita varten saat Fenniasta myös mm. konsulttivastuuvakuutuksen, varallisuusvastuuvakuutuksen ja IT-yrityksen vastuuvakuutuksen.

Vahingon sattuessa otamme tilanteesi kokonaisvaltaisesti hoitoomme: Selvitämme korvausvastuun ja neuvottelemme tarvittaessa vahingon kärsineen kanssa sekä hoidamme mahdollisen oikeudenkäynnin.

  • Varaudu vahingonkorvaus-velvollisuudesta aiheutuvaan riskiin vastuuvakuutuksella.
  • Saat Fenniasta toimialallesi soveltuvan vastuuvakuutusturvan.

Yritysturvan vastuuvakuutukset

Fennian Yritysturvan vastuuvakuutukset kattavat sitä korvausvelvollisuutta, joka voi aiheutua yritykselle sen toiminnasta tai sen valmistaman tai maahantuoman tuotteen turvallisuuspuutteista.

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yrityksen toiminnassa aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja. Esimerkiksi putkiliike vastaa vahingoista, jotka sen asentaja aiheuttaa huolimattomuudellaan ulkopuolisille.

Tuotevastuuvakuutus korvaa tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. Esimerkiksi lelujen valmistaja vastaa niistä vahingoista, joita virheelliset lelut aiheuttavat käyttäjälleen.

Konsulttivastuuvakuutus korvaa yrityksen tekemän suunnitelman, piirustuksen, laskelman tai ohjeen virheellisyydestä aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja sekä tilaajalle aiheutuneita varallisuusvahinkoja. Vakuutuksesta maksettava korvaus perustuu aina konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen korvausvastuuta koskeviin määräyksiin.

Varallisuusvastuuvakuutus korvaa yrityksen toiminnassa toiselle aiheutettuja varallisuusvahinkoja. Esimerkiksi tilitoimisto voi kirjanpitovirheellään aiheuttaa asiakkaalleen taloudellista vahinkoa.

IT-yrityksen vastuuturva korvaa yrityksen toiminnassa aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja. Vakuutuksesta korvataan myös tilaajalle aiheutunut vakuutetun toiminnasta tai vakuutetun valmistaman ohjelmistotuotteen virheestä aiheutunut suora ja välitön taloudellinen vahinko.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa varallisuusvahinkoja, jotka vakuutettu aiheuttaa toimiessaan vakuutuksenottajana olevan yhtiön toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Tutustu esitteeseen ja liitteisiin:

Yritysturva-esite

Konsulttivastuuvakuutus-liite

IT-yrityksen vastuuturva -liite

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus  -liite

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehtoihin ja omaan vakuutuskirjaasi. Vakuutussopimuksesi sisältö voi poiketa tällä sivulla julkaistuista vakuutusehdoista.

Näinkin voi käydä: Portaat olivat jääneet suojaamatta

Kaupan alakertaan johtava portaikko oli jäänyt urakoitsijalta asianmukaisesti suojaamatta. Asiakas putosi portaisiin ja loukkaantui. Fennia maksoi urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutuksesta lääkärinpalkkion ja sairaanhoitokulut sekä korvauksen ansionmenetyksestä. Korvauksesta vähennettiin omavastuu.

Näinkin voi käydä: Tekstiilien värjäysvirhe aiheutti vahinkoja

Aamutakista irtosi punaista väriä värjäysvirheen vuoksi. Käyttäjät vaativat valmistajalta korvausta pilalle menneistä huonekaluista, joita kangas oli värjännyt. Valmistajalla oli tuotevastuuvakuutus, jonka perusteella Fennia maksoi puhdistuskulut. Korvauksesta vähennettiin omavastuu.

Näinkin voi käydä: Virheellinen ohjelmistokonsultointi aiheutti turhia kuluja

IT-yritys toimi tilaajan ohjelmistokonsulttina. Virheellisestä konsultoinnista aiheutui tilaajayritykselle turhia laiteinvestointeja ja ylimääräisiä työvoimakuluja. Fennia maksoi tilaajayritykselle IT-yrityksen vastuuvakuutuksen perusteella korvauksen, joka oli tilaajayrityksen ohjelmistokonsultoinnista IT-yritykselle maksaman palkkion suuruinen.

Hallitaanko yrityksessäsi vastuu- ja sopimusriskejä?

Kun riskit tunnistetaan, on niitä mahdollisuus hallita.

Lue lisää

Vahingon sattuessa

Meiltä saat asiantuntevaa apua vahingon sattuessa. Korvauksen hakeminen onnistuu helposti verkkopalvelussa tai puhelimitse.

Katso ohjeet vahinkotilanteisiin

 Tulosta