Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Det här består företagarens sociala trygghet av
En kvinna vilar på soffan med en telefon i handen.

Det här består företagarens sociala trygghet av

30.5.2023

Företagarens sociala trygghet baseras på en tillräcklig FöPL-avgift och frivilliga försäkringar. De tryggar förutom företagaren själv även utkomsten för hens familj och företagsverksamhetens kontinuitet, om företagaren blir sjuk eller permanent arbetsoförmögen.

En företagare har frihet, men å andra sidan även en stor del av det ansvar som en anställd får överlåta åt arbetsgivaren. Företagaren ansvarar till exempel för sin egen sociala trygghet. Om en anställd blir sjuk får hen vård via företagshälsovården och full lön för den tid som avtalats i kollektivavtalet, dock i minst nio dagar. Om en företagare blir sjuk utgörs arbetsinkomsten av FPA:s dagpenning, om hen inte har några frivilliga försäkringar. Även sjukvårdskostnader ska betalas ur egen ficka.

– När det gäller försäkringar för företagare är det viktigaste att täcka vårdkostnader så att företagaren så snabbt som möjligt får vård och kan återgå till arbetet, säger Kirsi Rouhiainen, chef för försäljningsgruppen på Fennia.

Frivilliga försäkringar garanterar en tillräcklig inkomst under företagarens sjukdomstid. Utan dem ska företagaren redan efter självrisktiden på en dag ansöka om FPA:s dagpenning som baserar sig på FöPL-inkomsten som företagaren uppgett.

– Frivilliga försäkringar kan anses vara dyra. Men när något faktiskt händer är försäkringspremierna småsummor, säger Rouhiainen.

Det räcker inte enbart med FöPL

Många företagare väljer den lagstadgade FöPL-avgiften, men den är inte till någon större hjälp i sjukdomsfall, särskilt inte om den har uppgetts vara lägre än de faktiska arbetsinkomsterna. I synnerhet i början betalar företagare ofta en för låg FöPL-avgift, vilket ökar betydelsen av andra försäkringar. FöPL och det framtida pensionsskyddet kan kompletteras med en frivillig pensionsförsäkring.

– Jag skulle absolut inte pruta på frivilliga sjuk- eller olycksfallsförsäkringar i början av företagsverksamheten. Att vara företagare innebär frihet, men samtidigt också ansvar för sin egen och familjens välfärd, påminner Rouhiainen.

Enligt Rouhiainen behöver en ny företagare absolut en försäkring mot bestående arbetsoförmåga, särskilt om hen har uppgett att FöPL-arbetsinkomsten är lägre än den faktiskt är.

– Det är förståeligt att om ett företag inte har något kassaflöde betalas en lägre FöPL-avgift till en början. Men tänk om företagaren har så otur, att hen blir permanent arbetsoförmögen innan hen har hunnit höja sin FöPL-arbetsinkomst, som bestämmer pensionens storlek?

Rouhiainen tipsar, att ju yngre man är, desto högre ersättningsbelopp lönar det sig att teckna i försäkringen. Ersättningsbeloppet kan alltid sänkas senare om företagaren höjer sin FöPL-arbetsinkomst.

– De flesta företagare förstår vad företagarens sociala trygghet består av, men har kanske ännu inte gjort något åt det. Jag vill uppmuntra alla att ta itu med saken och ordna alla försäkringar med oss medan företagaren fortfarande är frisk och det inte finns något hinder för frivilliga tilläggsskydd. Vi är här för att hjälpa till och erbjuda lösningar, säger Rouhiainen.

ABC i företagarens sociala trygghet

Obligatoriska försäkringar

FöPL

FöPL, dvs. pensionsförsäkring för företagare, är din viktigaste försäkring som tryggar din och din familjs utkomst under pensionsdagarna eller om du blir permanent arbetsoförmögen. Som FöPL-arbetsinkomst ska du anmäla det belopp som du skulle betala som lön under ett år för en person som utför samma arbete som du. Med andra ord, FöPL-arbetsinkomsten är värdet på din arbetsinsats. Det är också detta som avgör din pension, och därför är det viktigt att fastställa den till rätt nivå.

Frivilliga försäkringar

Frivillig pensionsförsäkring

Du kan komplettera FöPL med frivilliga pensionsförsäkringar. En frivillig pensionsförsäkring är skattemässigt en vettig lösning för både dig och ditt företag, eftersom försäkringspremierna är avdragsgilla kostnader för ditt företag och inte räknas som inkomst i beskattningen. 

Företagarens olycksfallsförsäkring (för arbetstid, fritid eller för båda)

Som företagare omfattas du inte av den obligatoriska försäkringen för arbetstid, utan du ansvarar själv för ditt olycksfalls- och arbetssjukdomsskydd. Försäkringen ersätter enstaka läkarbesök och små behandlingar samt akut sjukhusvård även på en privat vårdinrättning utan en på förhand begärd betalningsförbindelse. Om skadan kräver operation eller fysikalisk behandling, kan en betalningsförbindelse beviljas. Som grund för försäkringspremien, dagpenningen och olycksfallspensionen används FöPL-arbetsinkomsten. Försäkringspremien är i sin helhet avdragsgill i företagets beskattning.

Sjukförsäkring för företagare

Företagarens sjukdomsskyddsförsäkring ger tilläggsskydd i händelse av sjukdomar och olycksfall under både arbetstid och fritid. Med försäkringen kan du söka vård hos privatläkare eller en privat vårdinrättning och få hjälp snabbt. Via FenniaVårdaren som ingår i försäkringen får du vid behov direkt tillgång till en specialistläkare och betalar endast självrisken för vård, om det är fråga om ett besök som ersätts av försäkringen. Försäkringen ersätter kostnaderna för behandling av en sjukdom eller ett olycksfall som börjat eller inträffat medan försäkringen var i kraft och kan utvidgas till tävlingsidrott och vissa grenar. Du kan inkludera dagersättningsförsäkring mot tillfällig arbetsoförmåga och olycksfallsförsäkringar mot bestående men och dödsfall.

Livförsäkring för företagare (inkl. allvarlig sjukdom eller bestående arbetsoförmåga)

Med livförsäkringen för företagare tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten och dina närståendes ekonomi om det värsta skulle inträffa. Till livförsäkringen kan du också ansluta skydd vid allvarlig sjukdom och skydd mot bestående arbetsoförmåga. Premierna för livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga är i regel avdragsgilla i företagets beskattning.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor