Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Sjukkostnadsförsäkringen utgör grunden för företagarens utkomst
Kvinnan arbetar.

Sjukkostnadsförsäkringen utgör grunden för företagarens utkomst

12.9.2023

Det viktigaste för en företagare vid sjukdom är att snabbt få vård och kunna återgå till arbetet – och att trygga sin försörjning under sjukdomstiden. Då hjälper en sjukkostnadsförsäkring.

Företagare frågar allt oftare Fennia om en försäkring som ersätter sjukvårdskostnaderna på en privat läkarcentral, säger Jenni Malmivaara, försäljningschef på Fennia.

– Det hänger troligtvis samman med den nuvarande osäkerheten om huruvida man får vård tillräckligt snabbt på den offentliga sidan. Företagarna talar också med varandra om sjukdomar och insjuknande mer än tidigare, säger hon.

Med en sjukkostnadsförsäkring får en upptagen företagare snabbt tillgång till vård av hög kvalitet och vid behov även till en specialist i stället för att behöva vänta på jouren.

– Företagarnas arbetstakt är ofta hård och de håller i trådarna, så de måste också snabbt återgå till arbetet, konstaterar Malmivaara.

Sjukkostnadsförsäkring eller olycksfallsförsäkring eller båda?

Fennias sjukkostnadsförsäkring täcker efter självrisken bland annat läkarbesök, undersökningar och kostnader för vård och läkemedel. Även tandolycksfall omfattas av försäkringen.

– Sjukkostnadsförsäkringen täcker både sjukdomar och olycksfall. Olycksfallsförsäkringen i sin tur ersätter skador som har orsakats plötsligt och oväntat av en yttre orsak, till exempel en stöt eller träff. Företagarens olycksfallsförsäkring gäller alltid och överallt om den har tecknats för både arbetstid och fritid. I allmänhet väljer företagarna en sådan försäkring, säger Malmivaara.

Från företagarens olycksfallsförsäkring kan du också få ersättning för kostnader för vård av yrkessjukdomar, dagpenning vid olycksfall, rehabilitering och utbildning till ett nytt yrke vid behov, olycksfallspension, begravningshjälp och familjepension. Det lönar sig för företagaren att skaffa både en sjukkostnadsförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Malmivaara berättar att företagare i dag oftare uppsöker läkare i ärenden som rör den mentala hälsan, och att man också kan få ersättning från försäkringen för dessa kostnader.

– Utmaningarna för den mentala hälsan verkar ha blivit vanligare, eller så har man inte talat om dem tidigare eller sökt vård lika ofta som i dag. Vår försäkringshelhet Skydd för hälsa kan även omfatta en terapiförsäkring som ersätter vård som en läkare bedömt vara nödvändig och som ges av en psykoterapeut, psykolog eller psykiatrisk sjukskötare.

FenniaVårdaren hjälper årets alla dagar från morgon till kväll

I företagarens sjukkostnadsförsäkring ingår tjänsten FenniaVårdaren som kan boka en läkartid och ansöka om ersättning för företagarens räkning.

– FenniaVårdaren är en tjänst som våra försäkringskunder kan ringa varje dag året om kl. 07–22. I telefon svarar en sjukskötare som ser lediga läkartider vid privata läkarcentraler. Via sjukskötaren kan företagaren vid behov få en tid direkt till en specialist och sjukskötaren gör även en skadeanmälan, berättar Malmivaara.

När företagaren bokar en läkartid via FenniaVårdaren betalar hen bara självrisken för besöket och ersättningshandläggningen av ärendet startar omedelbart. Om kunden redan har betalat självrisken för den aktuella försäkringsperioden går fakturan direkt till Fennia för behandling. Om företagaren uppsöker en läkare på annat sätt än via FenniaVårdaren måste hen själv ansöka om ersättning i webbtjänsten Mitt Fennia och spara kvitton i ett år.

Dagpenning tryggar utkomsten under sjukdomstiden

Företagarens sjukkostnadsförsäkring kan även omfatta en ersättningsförsäkring för dagpenning som tryggar inkomstbortfall under sjukledighet. Utan den får företagaren endast sjukdagpenning från FPA enligt den FöPL-arbetsinkomst som hen betalar.

– Beloppet för den dagpenning som ingår i sjukkostnadsförsäkringen bestäms alltid enligt kundens behov. Först ser vi vad hen skulle få av FPA utifrån FöPL-inkomsterna och om det utöver denna dagpenning fortfarande behövs tilläggsskydd via försäkringen dimensionerar vi försäkringens dagpenning så att företagaren klarar sig ekonomiskt under sjukledigheten.

Malmivaara konstaterar att det per dag kan uppgå till 50 euro för den ena och till 100 euro för den andra beroende på behov. Ibland lönar det sig också att höja FöPL-arbetsinkomsten så att FPA:s sjukdagpenning blir större.

– Man bör beakta att man ska betala skatt för både FPA:s dagpenning och försäkringens dagersättning, och att de ska dimensioneras med det i åtanke.

Sjukkostnadsförsäkringens vanligaste tillägg

Dagersättningsförsäkring

I dagersättningen väljer du tre faktorer själv: självrisktid, maximiersättningstid och storleken på dagersättningen.

Med självrisktiden i dagersättningen avses den tidsperiod för vilken dagersättning inte betalas ut efter en konstaterad tillfällig arbetsoförmåga. Den kan vara till exempel 7, 14 eller 21 dagar, varefter Fennia börjar betala dagpenning om sjukledigheten fortsätter.

Maximiersättningstiden är den tidsperiod för vilken dagersättning högst betalas ut, vanligtvis 365 eller 730 dagar.

Storleken på dagersättningen är det belopp som betalas ut för en ersättningsbar dag.

Idrottsutvidgning

Sjukkostnadsförsäkringen kan utökas med en idrottsutvidgning som även omfattar tävlingsidrott som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Utan idrottsutvidgningen gäller sjukkostnadsförsäkringen bara i motionsidrott som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor