Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Företagen berömmer Fennias skydd för välbefinnande: ett nummer för alla hälsotjänster

26.8.2020

Fennias skydd för välbefinnande har snabbt blivit populärt bland företag och arbetstagare. Populariteten bygger på att tjänsten är heltäckande och lätt att använda. Skyddet omfattar så gott som alla arbetshälso- och sjukvårdstjänster: företagshälsovård, lagstadgad olycksfallsförsäkring och frivillig sjukförsäkring.

Tjänstens kärna består av telefonjouren FenniaVårdaren, där sjuksköterskor tar emot samtal varje dag från morgon till kväll.

– Sjuksköterskan ger tips och råd. Vid behov bokas en läkartid eller annan vård. En kund behöver inte heller vänta över helgen om något akut har hänt. Utöver det gör FenniaVårdaren skadeanmälan för kundens räkning. Vi har fått väldigt bra feedback på tjänsten, säger produktchef Iida Ouni på Fennia.

Utöver den positiva feedbacken är NPS-talet, som mäter kundnöjdhet, nästan 80. Det betyder att kunderna gärna rekommenderar FenniaVårdaren.

Enligt Ouni är telefonjouren bara en av många egenskaper som företagen uppskattar med Fennias skydd för välbefinnande.

När vårdkedjan fungerar blir arbetstagarna snabbare friska och kan återgå till jobbet. En sjukdag innebär en kostnad på uppskattningsvis 300–350 euro för arbetsgivaren.

– I tjänsten ingår omfattande sjukvård på allmänläkarnivå och försäkringen täcker specialsjukvård. Till exempel coronatester ingår i helheten, listar Ouni.

Arbetsgivaren måste enligt lag ordna företagshälsovård för de anställda. Om det finns mer än en anställd måste man också ha en olycksfallsförsäkring som gäller under arbetstid.

Målet med företagshälsovården är att upprätthålla arbetsförmåga och hälsa samt att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och faror. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter å sin sida förluster som orsakas av olycksfall i arbetet eller av yrkessjukdomar.

Det varierar hur mycket företag satsar på arbetshälsovård.

– Ett omfattande paket såsom Fennias skydd för välbefinnande är definitivt en rekryteringsfördel. Skyddet täcker också skador och olyckor som sker under fritiden samt vårdkostnader för sjukdomar som konstaterats och olycksfall som inträffat innan försäkringen trätt i kraft, betonar Ouni.

Fast pris hjälper i budgeteringen

Tjänsten skydd för välbefinnande erbjuds i samarbete mellan Fennia och Pihlajalinna. Fennia har hand om försäkringarna medan Pihlajalinna har hand om arbetshälsan och vården.

Enligt Ouni är det möjligt att erbjuda en liknande sjukförsäkring också för de företag som verkar på orter där Pihlajalinna inte har läkarstationer eller om företaget har tecknat ett avtal med något annat företag som erbjuder företagshälsovårdstjänster.

Företagen betalar ett fast pris för tjänsten. Priset beror på antalet anställda och det finns ingen självrisk.

– Det är lätt att budgetera skyddet. Tjänsten är ämnad för företag med minst tre anställda. För egenföretagare kan vi erbjuda en egen sjukförsäkring, säger Ouni.

Försäkringar för arbetstagare Arbetarskydd Försäkringar för företag Försäkringar för företagare Artikel Företag

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd