Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Varför behöver företagare en försäkring mot bestående arbetsoförmåga?
Yrittäjän pysyvä työkyvyttömyys

Varför behöver företagare en försäkring mot bestående arbetsoförmåga?

31.7.2023

Utan försäkringar kan företagare hamna i ekonomiskt trångmål om en sjukdom överraskar, påminner Fennia Livs expert.

När man är ung och frisk kan det vara svårt att föreställa sig en situation där man blir arbetsoförmögen till exempel på grund av sjukdom. Men just då är det bästa tillfället för företagare att trygga sin försörjning även i framtiden och skaffa sig så omfattande försäkringar som möjligt.

Många försäkrar sig mot dödsfall eller allvarliga sjukdomar, men det är också bra för företagare att skaffa sig ett skydd mot bestående arbetsoförmåga.

– I händelse av sjukdom tenderar inkomsterna att minska men lån eller liknande måste trots det skötas. Till följd av sjukdom eller olycka kan också överraskande extra kostnader uppstå, till exempel om bostaden måste byggas om för att bli obehindrad. En företagare kan också ha garanterat eller ställt säkerheter för företagslån, förklarar Fennia Livs produktchef Kati Ranta.

De vanligaste orsakerna till utbetalning av ersättning för bestående arbetsoförmåga är i dag olika former av cancer. Även sjukdomar i hållnings- och rörelseorganen och mental ohälsa finns högt upp på listan.

– Olyckor är i slutändan ganska sällsynta orsaker till bestående arbetsoförmåga, konstaterar Ranta.

Försäkringsskyddet för företagare är för lågt

Vem kan då få skydd mot bestående arbetsoförmåga och vad kostar det?

– För att få skydd mot bestående arbetsoförmåga krävs en hälsoutredning samt ett Livskydd som redan finns hos Fennia Liv eller som tecknas samtidigt, berättar Ranta.

Redan konstaterade sjukdomar är inte nödvändigtvis ett hinder för att få skydd, eftersom de i vissa fall kan uteslutas ur skyddets omfattning. Vad försäkringen kostar per månad beror bland annat på den försäkrades ålder, skyddsbeloppet och den försäkrades hälsotillstånd.

– En 40-åring kan till exempel ha en lägsta avgift på några euro per månad. Försäkringspremien kan i allmänhet dras av i företagets beskattning, säger Ranta.

När man bedömer sitt behov av skydd mot bestående arbetsoförmåga är tumregeln att ersättningen ska täcka ett års inkomster och skulder. Ranta uppmanar dessutom till att beakta eventuella andra försäkringar och tillgångar som i sin tur minskar beloppet av det extra skydd som behövs.

– Som utgångspunkt beräknas dock skyddsbeloppen för lågt, vilket tyvärr inte motsvarar kundens verkliga behov.

Däremot finns det ingen övre gräns för ersättningen.

– Vid behov gör vi en riskbedömning, det vill säga kontrollerar att det finns ett verkligt behov av det skyddsbelopp som söks.

Skydd mot allvarlig sjukdom, skydd mot arbetsoförmåga och livförsäkring. Hur skiljer de sig från varandra?

Från skyddet mot allvarlig sjukdom betalas ersättning om den försäkrade har insjuknat i någon av de sjukdomar som anges i försäkringsvillkoren eller har genomgått något av de ingrepp som anges i försäkringsvillkoren. 

Ersättning från skyddet mot bestående arbetsoförmåga betalas ut när den försäkrade är permanent och till minst 60 procent arbetsoförmögen. Det spelar ingen roll varför den försäkrade har blivit arbetsoförmögen. Det är fråga om en skattefri engångsersättning.

– I allmänhet förutsätter en engångsersättning för bestående arbetsoförmåga ett års arbetsoförmåga, men ersättningen kan betalas ut även tidigare, om det är helt klart att arbetsoförmågan är bestående, säger produktchef Kati Ranta.

För att få ersättning krävs det inte alltid ens ett beslut om invalidpension.

– Om vi ser i läkarutlåtandet att situationen är helt klar och att personen i fråga är allvarligt sjuk, väntar vi inte på att hen ska ansöka om ett pensionsbeslut.

Från en livförsäkring betalas däremot ersättning ut när den försäkrade avlider. Ersättningen tryggar den försäkrades närmaste och/eller företagets fortsatta verksamhet.

– Företagskunder tecknar i allmänhet alla dessa försäkringar, säger Ranta.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor