Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Coronavirus och Fennias reseförsäkring

Coronavirus och Fennias försäkringar

25.10.2021

Coronaviruset orsakar mycket oro bland våra kunder, också i fråga om försäkringar och ersättningar. I den här artikeln har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd THL uppdaterar information om coronaviruset och ger anvisningar för att bekämpa smittan. Det bästa sättet att skydda sig är att tvätta händerna.

Läs mer om coronaviruset på THL:s webbplats

Vanliga frågor från våra privat- och företagskunder

Privatkunder i Finland

Jag fick inte komma med på flyget, eftersom jag inte hade ett intyg över coronavaccination/negativt coronatest/att jag redan haft corona (covid-19). Får jag ersättning från reseförsäkringen för inställd resa?

Försäkringen ersätter inte en inställd på grund av att du saknar intyg.

Jag ska på resa och på resmålet krävs coronatest och coronaintyg. Ersätter försäkringen dessa?

Reseförsäkringen omfattar varken coronatest eller coronaintyg för symtomfria personer. Reseförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av att du själv eller en närstående insjuknar eller skadas under en resa.

Jag insjuknade i Finland. Vad ska jag göra?

Ring FenniaVårdaren. FenniaVårdaren svarar på frågor kring hälsa, bokar tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig. Du når FenniaVårdaren dagligen 7–22 på 010 503 5000.

Jag misstänker att en coronapositiv kollega har smittat mig på jobbet. Ersätter arbetsgivarens försäkring?

Coronasmitta som konstaterats hos en arbetstagare kan ersättas som arbetssjukdom med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

För att coronasmittan ska ersättas som arbetssjukdom ska smittkällan och omständigheterna kring smittan kunna redas ut. Exponeringen ska ha skett under omständigheter som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar:

 • i arbetet

 • under resor som anknyter till arbetsuppgiften

 • på ett område som hör till den plats där arbetet utförs

 • under utbildning som anknyter till arbetet.

Om arbetstagaren konstateras ha en sjukdom som orsakats av coronaviruset och exponeringen sannolikt och huvudsakligen har skett under sådana omständigheter som beskrivs ovan, till exempel inte på fritiden, ersätts virussjukdomen som arbetssjukdom orsakad av en biologisk faktor. Ersättning för en arbetssjukdom förutsätter alltså en diagnostiserad sjukdom. Det att man bara har blivit exponerad för coronaviruset är inte en arbetssjukdom och berättigar inte till ersättning.

Förutsättningen för att sjukdomen som orsakats av coronaviruset ska ersättas är alltså att smittkällan kan specificeras i tillräcklig mån och att exponeringen för smittan har skett till exempel i arbetet på arbetsplatsen. Gör en anmälan om arbetssjukdom till Fennia om du misstänker att en arbetstagare har fått coronasmitta under sådana omständigheter.

Läs mer:

Corona som yrkessjukdom (tvk.fi)
138 ammattitautina korvattavaa koronatartuntaa (tvk.fi) (på finska)

Ersätter reseförsäkringen om jag inte åker på en resa i Finland, eftersom myndigheterna har uppmanat att man ska undvika resor och jag vill dra mitt strå till stacken?

Reseförsäkringen ersätter inte resor som avbokas på grund av regeringens uppmaning eller av din egen vilja. Resenärförsäkringen ersätter en avbokad resa endast i situationer som avses i försäkringsvillkoren, till exempel om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt efter att du har bokat resan. Det lönar sig att kontakta researrangören om avbokningen.

Jag planerar resa i Finland under semestern. Får jag någon ersättning från min reseförsäkring som täcker resor i Finland om resor i hemlandet måste begränsas under sommaren på grund av coronaviruset och jag därför blir tvungen att avboka eller avbryta min resa?

Reseförsäkringen ersätter inte avbokade resor eller resor som avbryts på grund av eventuella nya coronabegränsningar. Resenärförsäkringen ersätter avbokade resor endast i situationer som avses i försäkringsvillkoren, till exempel om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt. Det lönar sig att kontakta researrangören eller hotellet fråga om oanvända inkvarteringar eller resor.

Jag insjuknade på en semesterresa i Finland och blev intagen på sjukhus. Får jag ersättning från reseförsäkringen?

Reseförsäkringen ersätter extra rese- och inkvarteringskostnader på grund av att resan avbryts, till exempel kostnader för hemresan. Dessutom betalas ersättning ut för förlorade resdagar. Om du insjuknar i corona under resan, kan vårdkostnaderna ersättas från reseförsäkringen för högst 90 dygn från det att vården inleddes.

Jag avbröt min semesterresa i Finland på grund av coronasituationen. Får jag ersättning från reseförsäkringen för oanvända hotellnätter?

Reseförsäkringen ersätter inte oanvända hotellkostnader. Resenärförsäkringen ersätter en avbokad resa endast i situationer som avses i försäkringsvillkoren, till exempel om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt efter att du har bokat resan. Det lönar sig att kontakta researrangören eller hotellet om den avbrutna resan.

Utrikesministeriet rekommenderar att man inte reser till ett område, som jag ska resa till om bara några dagar. Ersätter reseförsäkringen om jag avbokar min resa?

Det är bra att följa med utrikesministeriets rekommendationer om hur situationen förändras i fråga om resor. Försäkringen ersätter inte om du avbokar resan till följd av en epidemi på destinationsorten. Vid avbokning av resor rekommenderar vi att man kontaktar researrangören eller flygbolaget.

Jag har bokat en utlandsresa, men resande har begränsats. Ersätter försäkringen om jag inte åker på resan?

Resenärförsäkringen ersätter en avbokad resa om avbokningen beror på att du insjuknar plötsligt efter att du har bokat resan. Vi rekommenderar att du kontaktar researrangören eller flygbolaget och följer med deras meddelanden om resorna.

Jag har bokat en resa utomlands. Ersätter försäkringen om jag avbokar resan för att jag inte vill åka?

De situationer då en avbokad resa ersätts anges i reseförsäkringsvillkoren. Resenärförsäkringen ersätter inte en avbokad resa till följd av att du inte vill åka på resan. Vi rekommenderar att du kontaktar researrangören eller flygbolaget och följer med deras meddelanden om resorna.

Jag har en kronisk sjukdom och hör därför till riskgruppen. Ersätter reseförsäkringen om jag avbokar min utlandsresa?

De situationer då en avbokad resa ersätts anges i reseförsäkringsvillkoren. Resenärförsäkringen ersätter inte en avbokad resa till följd av att du hör till riskgruppen.

Jag har insjuknat i influensa eller coronavirus. Jag är inte säker på vilket det är, men kan i alla fall inte åka på resa. Får jag ersättning från reseförsäkringen för att resan ställs in?

En resa som ställs in på grund av din egen eller en närstående persons sjukdom ersätts. Du kan söka ersättning för kostnaderna för den inställda resan på Mitt Fennia. Kom ihåg att bifoga ett läkarintyg över din sjukdom.

Jag skulle resa utomlands till en mässa, och nu har mässan ställts in på grund av corona. Jag vill inte åka på resan, eftersom mässan ställdes in. Ersätter reseförsäkringen om jag avbokar resan?

Reseförsäkringen ersätter inte kostnaderna, om orsaken till avbokningen är att du inte vill åka. Vid avbokning av resan rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget och mässans arrangör.

Jag har varit i kontakt med en person som har insjuknat i corona. Jag har inte insjuknat själv, men är i karantän. Den hinner inte ta slut innan jag skulle åka på resa. Får jag ersättning från reseförsäkringen för inställd resa?

Försäkringen ersätter inte en resa som ställs in på grund av att du är i karantän. Vid avbokning av resan rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget.

Ersätter reseförsäkringen eller sjukkostnadsförsäkringen test som görs efter att jag varit sjuk för att reda ut om jag haft corona?

Rese- eller sjukkostnadsförsäkringen ersätter inte test i efterhand för att se om kroppen har bildat antikroppar som tyder på att du haft coronavirussmitta.

Jag har symtom, och läkaren ordinerade ett coronatest. Ersätter försäkringen?

Fennias sjukkostnadsförsäkringar ersätter en laboratorieundersökning ordinerad av läkare för att diagnostisera coronasmitta.


Privatkunder utomlands

Jag insjuknade utomlands. Vad ska jag göra?

Fennias reseassistans 24h ger råd när du är utomlands. Du får hjälp med att välja läkare och sjukhus, stöd i situationen och hjälp till exempel med vårdkostnader och med nya researrangemang. Telefonnumret till reseassistans är +358 10 503 5503.

Jag har rest utomlands med mitt barn. Barnet insjuknade i coronavirus under resan och måste därför tas in på sjukhus. Ersätter försäkringen kostnaderna för att jag avbryter min resa?

När ett barn har insjuknat ersätter försäkringen också förälderns nödvändiga extra rese- och logikostnader som kostnader för en avbruten resa.

Jag är på resa med mitt barn och insjuknar i coronavirus. Vi kan inte ta det planerade flyget hem. Ersätter försäkringen det?

Reseförsäkringen ersätter extra rese- och logikostnader när resan avbryts på grund av sjukdom. Kontakta Fennias reseassistans, där du får anvisningar för att boka ett nytt flyg.

Jag insjuknade i coronavirus under resan och kunde inte ta flyget hem. Ersätter försäkringen mina extra kostnader för läkarbesök, inkvartering osv.?

Sjukvårdskostnader till följd av coronavirus under resa ersätts som sjukdom under resa. Om insjuknandet leder till att du inte kan ta ditt returflyg, ersätter resenärförsäkringen skäliga extra kostnader för resor och logi.

Jag är i USA och mitt flyg till Finland blev inställt. Hjälper reseförsäkringen med resekostnaderna?

Resenärförsäkringen ersätter inte extra rese- eller logikostnader om returflyget blir inställt. Vi rekommenderar att du kontaktar flygbolaget och följer deras meddelanden om flyg som ordnas.

Jag är på resa men kan inte resa hem med mitt ursprungliga flyg, eftersom jag har satts i karantän på grund av exponering.

Reseförsäkringen ersätter inte extra rese- eller logikostnader till följd av att man sätts i karantän. Vi förlänger reseförsäkringens giltighetstid tills att det är möjligt att resa hem.

Jag är som bäst på resa, men konserten som jag skulle gå på blev inställd. Får jag ersättning från reseförsäkringen för den oanvända biljetten?

Reseförsäkringen ersätter inte biljetter som inte kunnat användas på en resa på grund av att evenemanget ställts in. Det lönar sig att kontakta konsertens arrangör om biljettkostnaden.

Jag blev satt i karantän på grund av coronaviruset under resan. Ersätter försäkringen till exempel extra kostnader för boende, nya resor osv.?

Resenärförsäkringen ersätter inte extra kostnader för resor och logi till följd av coronakarantän, om inte den försäkrade har insjuknat. Däremot ersätts extra rese- och logikostnader, om den försäkrade inte kan åka på returresan till följd av att han eller hon har insjuknat under resan.


Företags- och företagarkunder

Ett evenemang som jag ordnar måste ställas in på grund av coronaviruset. Ersätter någon försäkring detta?

Försäkringen ersätter inte att ett evenemang måste ställas in på grund av coronaviruset. Försäkringen ersätter inte avbrott i affärsverksamhet, som beror på myndigheters beslut för att minimera spridning av sjukdomar genom att begränsa evenemang för allmänheten, stänga offentliga lokaler eller införa resebegränsningar i epidemiområden.

Min affärsverksamhet blir lidande, eftersom stora publiktillställningar inte kan ordnas. Ersätter försäkringen?

Försäkringen ersätter inte avbrott i affärsverksamhet, som beror på myndigheters beslut för att minimera spridning av sjukdomar genom att begränsa evenemang för allmänheten, stänga offentliga lokaler eller införa resebegränsningar i epidemiområden.

Jag är ensamföretagare och har insjuknat. Vad ersätter försäkringen?

Om du har en sjukkostnadsförsäkring får du ersättning för vårdkostnaderna. Efter självrisktiden kan dagersättning betalas ut för tiden som du är sjukskriven, om en dagersättningsförsäkring har anslutits till sjukkostnadsförsäkringen.

Jag är företagare och som bäst på arbetsresa. Avviker villkoren som gäller min reseförsäkring från dem som gäller för privatpersoner? Vad ersätter reseförsäkringen, om jag sätts i karantän eller om mitt flyg ställs in på grund av coronaviruset? Vilka kostnader ersätts om jag insjuknar utomlands?

Reseförsäkringen ersätter vårdkostnader vid sjukdom under resa. Om du inte kan åka hem enligt den ursprungliga resplanen på grund av insjuknandet, ersätter reseförsäkringen extra kostnader för resor och logi. Försäkringen ersätter inte en inställd resa på grund av epidemisituationen i destinationslandet, egen karantän utan insjuknande eller utrikesministeriets rekommendation om reseförbud. Om flyget ställs in rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget. Om du sätts i karantän eller om flyget ställs in och du inte kan resa hem, förlänger vi reseförsäkringens giltighetstid tills att det är möjligt att återvända hem.

Sjukkostnadsförsäkringen ersätter vårdkostnader som uppstår i Finland.

Jag är ensamföretagare i kundservice och har blivit utsatt för coronasmitta. Vad ersätter försäkringen, om jag inte kan träffa mina kunder?

Det finns ingen försäkring för en sådan risk.

Företagets arbetstagare har fått anvisningar att jobba på distans tills vidare. Är det något jag borde beakta i fråga om försäkringar?

Företagets lagstadgade olycksfallsförsäkring ger arbetstagaren ett mera begränsat skydd hemma än på kontoret. Det omfattar till exempel inte raster eller besök utanför arbetsplatsen. Arbetstagarna kan skydds i händelse av olycksfall antingen med en försäkring för distansarbete, som också omfattar raster under arbetsdagen, eller med en fritidsförsäkring, som utöver på fritiden också tryggar arbetstagarna på raster och när de rör sig utanför arbetsplatsen under distansdagen.

Meddelandet uppdaterad 25.10.2021

Lue lisää

 • Vad oroar företag? – De vanligaste bekymren i dessa coronatiden
ReseförsäkringFörsäkringar för företagareNyhetFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor