Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hem och egendom
 • Stugförsäkring

Stugförsäkring

En specialförmån i vår stugförsäkring är vår snabba Vitvaruassistans: du får en anordning, som motsvarar den som gått sönder, levererad till stugan.
Kontakta oss för offert på stugförsäkring

Vare sig du äger en sommarstuga eller en vinterbonad fritidsbostad, lönar det sig att teckna ett lämpligt försäkringsskydd. Även om stugan är som ett andra hem, ersätter hemförsäkringen för den permanenta bostaden inte skador på stugan.

Så här ersätter stugförsäkringarna

Omfattande hemförsäkring
Bashem-försäkring
Brandförsäkring
Våra samtliga hemförsäkringar ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös samt skador till följd av en plötslig och oförutsedd utströmning av sot från en eldstad eller en värmeanordning.
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vätska och gas oförutsett och direkt läckt ut ur en byggnads rörsystem.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter byggnadens VVSEA-anordningar (värme-, vatten-, luftkonditionerings- och elanordningar samt automatiserade anordningar) som plötsligt och oförutsett gått sönder. Bashemförsäkringen ersätter anordningar som gått sönder upp till 5 100 euro.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av stöld, inbrott och skadegörelse. Försäkringarna ersätter också stöld av en cykel som tillfälligt förvarats utomhus, om cykeln varit låst.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter byggnads- och lösöresskador till följd av storm eller hagel. Bashemförsäkringen ersätter skador på byggnaden och lösören i den när vindbyarnas hastighet är minst 21 m/s. För en skada på en byggnads utvändiga väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanordning eller på fasta sedvanliga konstruktioner på gårdsplanen betalas ersättning ut bara om skadan orsakats av ett omkullblåst träd eller av ett annat föremål som ryckts lös av stormen. Skador på lösöre som varit på balkongen eller utomhus ersätts inte.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter t.ex. anordningar som gått sönder på grund av spänningsväxlingar till följd av åska.
Ei sisälly
Ei sisälly
Den omfattande stugförsäkringen ersätter skador på byggnaden eller dess delar, förutsatt att händelsen var plötslig och oförutsedd.
Ei sisälly
Ei sisälly
En ansvarsförsäkring ersätter om du eller din familjemedlem vållar en annan person en skada för vilken ni enligt gällande lag är ersättningsskyldiga.
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden.
Försäkringen ersätter nödvändiga och advokatkostnader som uppstått för dig och dina familjemedlemmar för anlitande av juristhjälp för att bestrida ogrundade krav vid identitetsstöld. Försäkringen omfattar också telefonstöd, vars syfte är att förebygga, upptäcka och begränsa skadans omfattning vid identitetsstölder. Med identitetsstöld avses en situation där en tredje part utan den försäkrades samtycke använder den försäkrades identitetsbevis i syfte att förskingra eller utföra en annan brottslig handling.

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Försäkringsbroschyren och -villkor

Broschyr - Hemförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: F20-F100
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: F400-F300
Försäkringsvillkor - Allmänna avtalsvillkor för Fenniaskyddet

Så här drar du nytta av vår stugförsäkring

 • Du får tillgång till vår snabba och flexibla Vitvaruassistans, där du kan få en ny hushållsmaskin, som motsvarar den som gick sönder, direkt levererad till stugan. 

 • Du får 15 procent rabatt på försäkringen för stugan och dess lösöre när du skyddar stugan med ett larmsystem där larmet automatiskt går till en dygnetruntjour.

 • Försäkringen för stugans lösöre omfattar även roddbåten och dess utombordsmotor på högst fem hästkrafter.

Fennias husassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Drabbades ditt egnahemshus av en vattenskada eller brand eller skadades sommarstugan i en storm? Är det omöjligt att bo hemma efter skadan? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias husassistans 24h hjälper dig dygnet runt. Du kan ringa oss när som helst eller göra en skadeanmälan på Mitt Fennia.

Vi gör en skadeanmälan åt dig, beställer en skadekartläggning och hjälper dig att åtgärda skadorna.

Läs mer om Husassistans 24h här

Så här försäkrar du stugan och sidobyggnaderna

Du kan välja hemförsäkringar av olika slag för stugan och för sidobyggnaderna. Om fritidsbostaden eller stugan har en god utrustningsnivå, t.ex. VVS-anordningar och hushållsmaskiner, lönar det sig att försäkra både byggnaden och lösöret med en omfattande hemförsäkring. För en strandbastu eller ett förråd utan vattenledning och avloppssystem räcker en brandförsäkring. Sidobyggnader på över 4 m² omfattas inte av försäkringen för huvudbyggnaden, utan de ska försäkras separat.

Vad ingår i hemförsäkringen för stuga och lösöre?

Försäkringen för stuga omfattar bl.a.

 • den byggnad som ska försäkras

 • avlopps- och vattenledningssystem

 • VVS-anordningar

 • elkablar, kWh-mätare och elektriska huvudcentraler på tomten

 • fasta, sedvanliga konstruktioner på gårdsplanen, t.ex. ett staket, en flaggstång, simbassäng och badtunna

 • byggnader av lätt konstruktion på högst 4 m², t.ex. en grillplats med tak, lekstuga, ett växthus, utedass eller skjul

 • en sedvanlig altan

 • en sedvanlig brygga vars värde är högst 4 000 euro

 • trädgården och marken på gårdsplanen.

Försäkringen för lösöre omfattar bl.a.

 • stuglösöre (handverktyg, trädgårdsmöbler, gräsklippare och trädgårdsfräsar)

 • möbler, kärl, böcker och hemtextilier

 • hushållsapparater och hemelektronik

 • kläder och accessoarer

 • hobby- och idrottsutrustning.

Råkade du ut för en skada?

Telefon, pekplatta eller bärbar dator skadadesHushållsmaskin gick sönderAnnan egendom gick sönder, blev stulen eller försvannIdentitetsstöldByggnad skadadesSkogsskadaBåtskador
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Fordon och trafik

Lisää aiheesta

Fennias husassistans 24h hjälper vid byggnadsskador

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor