Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hem och egendom
 • Stugförsäkring

Varje stuga är värd en stugförsäkring

En specialförmån i vår stugförsäkring är vår snabba Vitvaruassistans: du får en anordning, som motsvarar den som gått sönder, levererad till stugan.
Kontakta oss för offert på stugförsäkring

Vare sig du äger en sommarstuga eller en vinterbonad fritidsbostad, lönar det sig att teckna ett lämpligt försäkringsskydd. Även om stugan är som ett andra hem, ersätter hemförsäkringen för den permanenta bostaden inte skador på stugan.

Så här ersätter stugförsäkringarna

Brandförsäkring
Bashem-försäkring
Omfattande hemförsäkring
Våra samtliga hemförsäkringar ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös samt skador till följd av en plötslig och oförutsedd utströmning av sot från en eldstad eller en värmeanordning.
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vätska och gas oförutsett och direkt läckt ut ur en byggnads rörsystem.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter byggnadens VVSEA-anordningar (värme-, vatten-, luftkonditionerings- och elanordningar samt automatiserade anordningar) som plötsligt och oförutsett gått sönder. Bashemförsäkringen ersätter anordningar som gått sönder upp till 5 100 euro.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter t.ex. anordningar som gått sönder på grund av spänningsväxlingar till följd av åska.
Ei sisälly
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av stöld, inbrott och skadegörelse. Försäkringarna ersätter också stöld av en cykel som tillfälligt förvarats utomhus, om cykeln varit låst.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter byggnads- och lösöresskador till följd av storm eller hagel. Bashemförsäkringen ersätter skador på byggnaden och lösören i den när vindbyarnas hastighet är minst 21 m/s. För en skada på en byggnads utvändiga väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanordning eller på fasta sedvanliga konstruktioner på gårdsplanen betalas ersättning ut bara om skadan orsakats av ett omkullblåst träd eller av ett annat föremål som ryckts lös av stormen. Skador på lösöre som varit på balkongen eller utomhus ersätts inte.
Ei sisälly
Försäkringarna ersätter extra boendekostnader för boendeavbrott till följd av en ersättningsbar skada, t.ex. hyreskostnader för en tillfällig lägenhet och för magasinering av lösöre samt transportkostnader för förflyttning av lösöre.
Den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vanligt lösöre gått sönder, förutsatt att händelsen var plötslig och oförutsedd.
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Så här drar du nytta av vår stugförsäkring

 • Du får tillgång till vår snabba och flexibla Vitvaruassistans, där du kan få en ny hushållsmaskin, som motsvarar den som gick sönder, direkt levererad till stugan. 

 • Du får 15 procent rabatt på försäkringen för stugan och dess lösöre när du skyddar stugan med ett larmsystem där larmet automatiskt går till en dygnetruntjour.

 • Försäkringen för stugans lösöre omfattar även roddbåten och dess utombordsmotor på högst fem hästkrafter.

Fennias husassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Drabbades ditt egnahemshus av en vattenskada eller brand eller skadades sommarstugan i en storm? Är det omöjligt att bo hemma efter skadan? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias husassistans 24h hjälper dig dygnet runt. Du kan ringa oss när som helst eller göra en skadeanmälan på Mitt Fennia.

Vi gör en skadeanmälan åt dig, beställer en skadekartläggning och hjälper dig att åtgärda skadorna.

Läs mer om Husassistans 24h här

Så här försäkrar du stugan och sidobyggnaderna

Du kan välja hemförsäkringar av olika slag för stugan och för sidobyggnaderna. Om fritidsbostaden eller stugan har en god utrustningsnivå, t.ex. VVS-anordningar och hushållsmaskiner, lönar det sig att försäkra både byggnaden och lösöret med en omfattande hemförsäkring. För en strandbastu eller ett förråd utan vattenledning och avloppssystem räcker en brandförsäkring. Sidobyggnader på över 4 m² omfattas inte av försäkringen för huvudbyggnaden, utan de ska försäkras separat.

Vad ingår i hemförsäkringen för stuga och lösöre?

Försäkringen för stuga omfattar bl.a.

 • den byggnad som ska försäkras

 • avlopps- och vattenledningssystem

 • VVS-anordningar

 • elkablar, kWh-mätare och elektriska huvudcentraler på tomten

 • fasta, sedvanliga konstruktioner på gårdsplanen, t.ex. ett staket, en flaggstång, simbassäng och badtunna

 • byggnader av lätt konstruktion på högst 4 m², t.ex. en grillplats med tak, lekstuga, ett växthus, utedass eller skjul

 • en sedvanlig altan

 • en sedvanlig brygga vars värde är högst 4 000 euro

 • trädgården och marken på gårdsplanen.

Försäkringen för lösöre omfattar bl.a.

 • stuglösöre (handverktyg, trädgårdsmöbler, gräsklippare och trädgårdsfräsar)

 • möbler, kärl, böcker och hemtextilier

 • hushållsapparater och hemelektronik

 • kläder och accessoarer

 • hobby- och idrottsutrustning.

Råkade du ut för en skada?

Telefon, pekplatta eller bärbar dator skadades Hushållsmaskin gick sönder Annan egendom gick sönder, blev stulen eller försvann Identitetsstöld Byggnad skadades Skogsskada Båtskador
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Hemförsäkringar


Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Fordon

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd