Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hem och egendom
 • Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring

En av fördelarna med vår fritidshusförsäkring är våran snabba och flexibla Vitvaruassistans.
Kontakta oss för offert på fritidshusförsäkring

Snabb Vitvaruassistans

Du får en apparat som motsvarar den hushållsmaskin som gått sönder levererad till stugan.

Hjälp vid byggnadsskador 24/7

Fennias Husassistans 24h hjälper dig dygnet runt om en byggnadsskada inträffar.

Försäkringen täcker även småbåtar

Jollar, kanoter, kajaker, roddbåtar samt utombordare under 5 hk ingår upp till 2 000 euro i lösöresförsäkringen.

Ditt fritidshus omfattas inte automatiskt av försäkringen för din fasta bostad. Så vare sig du äger en fritidsbostad som används året om eller endast för sommarbruk, så är det viktigt att komma ihåg att teckna ett lämpligt försäkringsskydd för den.

Så här ersätter stugförsäkringarna

Omfattande hemförsäkring
Bashem-försäkring
Brandförsäkring
Våra samtliga hemförsäkringar ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös samt skador till följd av en plötslig och oförutsedd utströmning av sot från en eldstad eller en värmeanordning.
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vätska och gas oförutsett och direkt läckt ut ur en byggnads rörsystem.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter byggnadens VVSEA-anordningar (värme-, vatten-, luftkonditionerings- och elanordningar samt automatiserade anordningar) som plötsligt och oförutsett gått sönder. Bashemförsäkringen ersätter anordningar som gått sönder upp till 5 100 euro.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av stöld, inbrott och skadegörelse. Försäkringarna ersätter också stöld av en cykel som tillfälligt förvarats utomhus, om cykeln varit låst.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter byggnads- och lösöresskador till följd av storm eller hagel. Bashemförsäkringen ersätter skador på byggnaden och lösören i den när vindbyarnas hastighet är minst 21 m/s. För en skada på en byggnads utvändiga väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanordning eller på fasta sedvanliga konstruktioner på gårdsplanen betalas ersättning ut bara om skadan orsakats av ett omkullblåst träd eller av ett annat föremål som ryckts lös av stormen. Skador på lösöre som varit på balkongen eller utomhus ersätts inte.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter t.ex. anordningar som gått sönder på grund av spänningsväxlingar till följd av åska.
Ei sisälly
Ei sisälly
Den omfattande stugförsäkringen ersätter skador på byggnaden eller dess delar, förutsatt att händelsen var plötslig och oförutsedd.
Ei sisälly
Ei sisälly
En ansvarsförsäkring ersätter om du eller din familjemedlem vållar en annan person en skada för vilken ni enligt gällande lag är ersättningsskyldiga.
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden.
Försäkringen ersätter nödvändiga och advokatkostnader som uppstått för dig och dina familjemedlemmar för anlitande av juristhjälp för att bestrida ogrundade krav vid identitetsstöld. Försäkringen omfattar också telefonstöd, vars syfte är att förebygga, upptäcka och begränsa skadans omfattning vid identitetsstölder. Med identitetsstöld avses en situation där en tredje part utan den försäkrades samtycke använder den försäkrades identitetsbevis i syfte att förskingra eller utföra en annan brottslig handling.

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för fritidshusförsäkring finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Hemförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: F20-F100
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: F400-F300
Försäkringsvillkor - Allmänna avtalsvillkor för Fenniaskyddet

Varför lönar det sig att teckna en fritidshusförsäkring?

En sommarstuga eller ett fritidshus är ibland som ett andra hem. Det lönar sig alltså att teckna en försäkring för fritidshuset. En fritidshusförsäkring skyddar din fritidsbostad även när du inte själv är på plats.

Med fritidshusförsäkringen skyddar du din egendom mot plötsliga och oförutsedda skador, så som stormar, inbrott och rör-läckage.

I fritidshusförsäkringen kan du förutom sommarstugan eller fritidshuset, även försäkra lösöret samt övriga byggnader på gårdsplanen, som t.ex. en separat bastubyggnad.

Fördelarna med en fritidshusförsäkring

 • Du får tillgång till vår snabba och flexibla Vitvaruassistans, där du kan få hjälp att anskaffa en ny hushållsmaskin, som motsvarar den som gick sönder, direkt levererad till fritidshuset. Vid ersättningen beaktas självrisken och åldern på den hushållsmaskin som gått sönder.

 • Du får 15 procent rabatt på fritidshusförsäkringen inklusive lösöre när du skyddar ditt fritidshus med ett larmsystem där larmet automatiskt går till en larmcentral med jour dygnet runt.

 • Till din hjälp har du tjänsten Fennias husassistans 24h, som hjälper till vid byggnadsskador dygnet runt.

Fennias husassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Drabbades ditt egnahemshus av en vattenskada eller brand eller skadades sommarstugan i en storm? Är det omöjligt att bo hemma efter skadan? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias husassistans 24h hjälper dig dygnet runt. Du kan ringa oss när som helst eller göra en skadeanmälan på Mitt Fennia.

Vi gör en skadeanmälan åt dig, beställer en skadekartläggning och hjälper dig att åtgärda skadorna.

Läs mer om Husassistans 24h här

Så här försäkrar du ditt fritidshus och övriga gårdsbyggnader

Du kan välja skyddsnivå för ditt fritidshus och övriga gårdsbyggnader efter dina behov.Om ditt fritidshus är väl utrustat med till exempel VVS-anordningar och hushållsmaskiner, är det bra att försäkra både bygganden och lösöret med en omfattande hemförsäkring.

Gårdsbyggnader på över åtta kvadratmeter omfattas inte av försäkringen för huvudbyggnaden, utan de ska försäkras separat.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen för fritidshus omfattar bland annat

 • den byggnad som ska försäkras

 • byggnader av lätt konstruktion på högst åtta kvadratmeter, till exempel en grillplats med tak, lekstuga, växthus, utedass eller skjul upp till totalt 10 000 euro

 • sedvanliga terrasser

 • en sedvanlig brygga med ett värde på högst 4 000 euro

 • fasta, sedvanliga konstruktioner på gårdsplanen, till exempel ett staket, en flaggstång, simbassäng och badtunna

 • avlopps- och vattenledningssystem

 • VVS-anordningar

 • elkablar, kWh-mätare och elektriska huvudcentraler på tomten

 • trädgården och marken på gårdsplanen.

Försäkringen för lösöre omfattar bland annat

 • stuglösöre (handverktyg, trädgårdsmöbler, gräsklippare och trädgårdsfräsar)

 • möbler, kärl, böcker och textilier

 • hushållsapparater och hemelektronik

 • kläder och accessoarer

 • hobby- och idrottsutrustning.

Vad påverkar priset på fritidshusförsäkringen?

Priset på stugförsäkringen påverkas bland annat av bostadens läge, användningsändamål, yta och byggnadsår. Priset påverkas även av åldern på eventuella bruksvatten- och avloppsledningar samt försäkringsskyddets omfattning.

Stugförsäkringens självrisk är enligt ditt val minst 150 och högst 1 700 euro. Självförsäkringen betalar du av de totala kostnaderna.

Kom ihåg att hålla din fritidshusförsäkring uppdaterad

Fritidshusförsäkringen ska uppdateras efter behov. Försäkringen ska uppdateras till exempel om du bygger en inglasad terrass eller veranda på ditt fritidshus eller din sommarstuga. En inglasad terrass eller veranda ökar fritidshusets totala yta och påverkar därmed priset på fritidshusförsäkringen. Den totala ytan ska alltid vara uppdaterad i försäkringen.

Oavsett värdet på ditt lösöre bör du förvara det på ett tryggt sätt. För att undvika stöldskador bör man inte lämna lösegendom utomhus, utan i stället förvara den t.ex. i ett låst gårdsförråd eller annat låst förvaringsutrymme.

Råkade du ut för en skada?

Telefon eller pekplatta skadadesHushållsmaskin eller dator gick sönderAnnan egendom gick sönder, blev stulen eller försvannIdentitetsstöldByggnad skadadesBåtskador
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Fordon och trafik

Lisää aiheesta

Hemförsäkring för egnahemshus

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor