Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Allmänna avtalsvillkor för privatkunder

Allmänna avtalsvillkor för privatkunder

Gäller från och med 1.1.2024

På skadeförsäkringar och personförsäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal (543/1994) tillämpas försäkringsspecifika försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal.

Lagen om försäkringsavtal innehåller bestämmelser som inverkar på avtalsförhållandet mellan kunden och Fennia samt på rättigheter som vissa tredje män har. Väsentliga bestämmelser återges i det följande. Dessutom tas frågor upp som enligt lagen ska fastställas i försäkringsvillkoren.

Paragrafnumren i villkorspunkterna hänvisar till de bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som behandlar de frågor som anges i rubriken. På detta försäkringsavtal tillämpas emellertid också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte återges i det följande.

33 §

När det är fråga om framkallande av försäkringsfall, att följa säkerhetsföreskrifter eller om räddningsplikt, tillämpas det som tidigare sagts om den försäkrade på motsvarande sätt på en person som

  1. med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller en luftfarkost eller

  2. tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom med den försäkrade eller

  3. bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med den försäkrade.

När det är fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter, tillämpas det som ovan sagts om den försäkrade, på motsvarande sätt på den person som på grund av arbets- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

8 §, 68 § och 74 §

Försäkringstagaren, den försäkrade, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande har olika möjligheter att söka ändring i Fennias beslut. Han eller hon kan be FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning om råd eller anhålla om rekommendation om avgörande hos Försäkrings- och finansrådgivningen, FINE:s Försäkringsnämnd eller Konsumenttvistenämnden om ärendet inte kan klargöras med Fennia. Han eller hon har också rätt att väcka talan mot Fennia.

Behandling vid en nämnd hindrar inte väckande av talan. Däremot behandlar Försäkrings- och finansrådgivningen eller nämnderna inte ett ärende som redan behandlats eller inletts vid domstol.

Om Fennia

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

FO-nummer: 0196826-7

Hemort: Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA

Besöksadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter: www.fennia.fi

Fennia ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar Fennia erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor