Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Henkilöasiakkaiden yleiset sopimusehdot

Henkilöasiakkaiden yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutussopimuslain (543/1994) tarkoittamiin vahinkovakuutuksiin ja henkilövakuutuksiin sovelletaan vakuutuskohtaisia vakuutusehtoja ja vakuutussopimuslakia.

Vakuutussopimuslaki sisältää asiakkaan ja Fennian väliseen sopimussuhteeseen sekä eräiden kolmansien henkilöiden oikeuksiin vaikuttavia säännöksiä, joista keskeisimmät kerrotaan jäljempänä. Lisäksi kerrotaan asiat, joista lain mukaan on määrättävä vakuutusehdoissa.

Alla ehtokohdissa olevat pykälämerkinnät viittaavat niihin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa käsitellään otsikossa mainittuja asioita. Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan kuitenkin myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty.

33 §

Kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, edellä vakuutetusta sanottua sovelletaan vastaavasti henkilöön, joka

 1. vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta tai ilma-aluksesta tai

 2. omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai

 3. asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, edellä vakuutetusta sanottua sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella.

8 §, 68 § ja 74 §

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä tai muulla korvauksen hakijalla on eri keinoja hakea muutosta Fennian päätökseen. Hän voi kysyä neuvoa FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta tai FINEn Vakuutuslautakunnalta tai kuluttajariitalautakunnalta, jos yhteydenotto Fenniaan ei selvitä asiaa. Hänellä on myös oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan.

Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta tai lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on jo käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.

Tietoja Fenniasta

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Y-tunnus: 0196826-7

Kotipaikka: Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

Muut yhteystiedot: www.fennia.fi

Fennia ei anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet