Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Hem och egendom
  • Skogsförsäkring

Försäkra din värdefulla egendom med skogsförsäkring

Med vår skogsförsäkring försäkrar du utöver skogsbruksmark, träd- och plantbestånd också det värdefulla virket.
Kontakta oss för offert på skogsförsäkring

Skog är värdefull egendom, som det lönar sig att försäkra med en skogsförsäkring. Vi kan hjälpa dig att gardera dig mot plötsliga och oförutsägbara skador, som skogsbränder, stormar, och insektsskador. Med vår skogsförsäkring försäkrar du alltid utöver skogsbruksmark, trädbestånd och plantbestånd också virke på en avverkningsplats och på en upplagsplats i skogen eller invid en väg. Du får sinnesro när du inte behöver bekymra dig över din egendom.

Så här ersätter skogsförsäkringen skador på trädbestånd, plantbestånd och virke

Skogsbrand-försäkring
Skogs-försäkring
Brandskador
Stormskador
Ei sisälly
Snöskador
Ei sisälly
Översvämningsskador
Ei sisälly
Insektsskador
Ei sisälly
Skador på plantbestånd till följd av gnagare och svampsjukdomar
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Priset på skogsförsäkringen beror på försäkringens omfattning, självriskbeloppet och skogens areal

Välj en skogsförsäkring, som ger omfattande skydd, eller den förmånligare skogsbrandförsäkringen, som ger skydd mot skogsbränder.

Du kan själv välja självriskbeloppet för skogsförsäkringarna. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är din försäkringspremie.

Det lönar sig att försäkra skogen till sitt verkliga värde. Din skog är försäkrad till sitt fulla värde när du lämnar korrekta uppgifter om skogens areal vid teckning av försäkringen. Kom ihåg att meddela om skogens areal förändras.

Försäkringsvillkor och -broschyr

Broschyren Skogsförsäkringar


Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Fordon

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd