Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hem och egendom
 • Hemförsäkring för egnahemshus

Teckna hemförsäkring för egnahemshus som skydd för ditt hem

Om du bor i egnahemshus, lönar det sig alltid att försäkra både byggnader och lösöre mot skador. 
Kontakta oss för offert på hemförsäkring

Det händer och sker, men en lämplig försäkring skyddar ditt hem som är dig kärt. Med en hemförsäkring garderar du dig mot skador, mot att hushållsmaskiner och föremål går sönder, men även mot stölder. Om du bor i egnahemshus, lönar det sig att försäkra egnahemshuset och dess lösöre med en omfattande hemförsäkring. Om du planerar bygga ett egnahemshus, är det bäst att kontakta oss redan innan byggprojektet inleds. Vi erbjuder också identitetsstöldsförsäkring, som skyddar dig mot brott som ökar hela tiden.

Så här ersätter hemförsäkringarna

Brandförsäkring
Bashem-försäkring
Omfattande hemförsäkring
Våra samtliga hemförsäkringar ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös samt skador till följd av en plötslig och oförutsedd utströmning av sot från en eldstad eller en värmeanordning.
Försäkringarna ersätter extra boendekostnader för boendeavbrott till följd av en ersättningsbar skada, t.ex. hyreskostnader för en tillfällig lägenhet och för magasinering av lösöre samt transportkostnader för förflyttning av lösöre.
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vätska oförutsett och direkt läckt ut ur en byggnads rörsystem.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter byggnadens VVSEA-anordningar (värme-, vatten-, luftkonditionerings- och elanordningar samt automatiserade anordningar) som plötsligt och oförutsett gått sönder. Bashemförsäkringen ersätter anordningar som gått sönder upp till 5 100 euro.
Ei sisälly
Bashemförsäkringen och den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av stöld, inbrott och skadegörelse. Försäkringarna ersätter också stöld av en cykel som tillfälligt förvarats utomhus, om cykeln varit låst.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter byggnads- och lösöresskador till följd av storm eller hagel. Bashemförsäkringen ersätter skador på byggnaden och lösören i den när vindbyarnas hastighet är minst 21 m/s. För en skada på en byggnads utvändiga väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanordning eller på fasta sedvanliga konstruktioner på gårdsplanen betalas ersättning ut bara om skadan orsakats av ett omkullblåst träd eller av ett annat föremål som ryckts lös av stormen. Skador på lösöre som varit på balkongen eller utomhus ersätts inte.
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter t.ex. anordningar som gått sönder på grund av spänningsväxlingar till följd av åska.
Ei sisälly
Ei sisälly
Den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till följd av att vanligt lösöre gått sönder, förutsatt att händelsen var plötslig och oförutsedd.
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Fennias husassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Drabbades ditt egnahemshus av en vattenskada eller brand eller skadades sommarstugan i en storm? Är det omöjligt att bo hemma efter skadan? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias husassistans 24h hjälper dig dygnet runt. Du kan ringa oss när som helst eller göra en skadeanmälan på Mitt Fennia.

Vi gör en skadeanmälan åt dig, beställer en skadekartläggning och hjälper dig att åtgärda skadorna.

Läs mer om Husassistans 24h här

Med vår hemförsäkring får du hjälp snabbt och flexibelt

När en skada inträffar hjälper vi dig flexibelt och snabbt, så att du får så lite besvär som möjligt av skadan.

 • Du får tillgång till vår snabba och flexibla

  Vitvaruassistans
  , där du kan få en ny hushållsmaskin, som motsvarar den som gick sönder, direkt levererad hem till dig. 

 • Reparation av en mobil eller surfplatta går nu enkelt och snabbt via vår skadetjänst för mobilapparater.

 • Vid en vattenskada eller brand hjälper vi dig att ordna en tillfällig bostad.

Vi belönar förebyggande av läckageskador med betydande rabatter.

 • Vi ger dig som skaffar en vattenfelsbrytare av vår samarbetspartner Leakomatic 50 procent rabatt på det första årets försäkringspremie för en byggnad och lösöre och 20 procent rabatt de fyra följande åren. Leakomatic erbjuder Fennias kunder vattenfelsbrytaren inklusive installation till ett rabattpris.

  .

 • Vi erbjuder en rabatt på 15 procent på försäkringspremien för en rörrenoverad byggnad i fem år.

  .

Så här försäkrar du ditt hus och din sidobyggnad

Du kan välja olika hemförsäkringar för ditt hus och för dina sidobyggnader. Till exempel för garaget eller förrådet är en brandförsäkring det förmånligaste alternativet, medan egnahemshuset och dess lösöre lönar det sig att försäkra med en omfattande hemförsäkring.

Om egnahemshuset är ett bostadsaktiebolag, ska du teckna en separat fastighetsförsäkring med ansvars- och rättsskyddsförsäkringar i bostadsaktiebolagets namn.

Vad ingår i hemförsäkringen för lösöre och byggnader?

Försäkringen för byggnader omfattar bl.a.

 • den byggnad som ska försäkras

 • avlopps- och vattenledningssystem

 • VVS-anordningar

 • elkablar, kWh-mätare och elektriska huvudcentraler på tomten

 • mindre än 8m² stora fasta sedvanliga konstruktioner och byggnader på gårdsplanen upp till totalt högst 10 000 euro

 • trädgården och marken på gårdsplanen.

Försäkringen för lösöre omfattar bl.a.

 • möbler, kärl, böcker och hemtextilier

 • datautrustning och mobiltelefoner

 • hushållsapparater och hemelektronik

 • kläder och accessoarer

 • hobby- och idrottsutrustning.

Viktiga tillägg till hemförsäkringen: ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring 

Till vår hemförsäkring hör automatiskt ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Till rättsskyddsförsäkringen hör automatiskt också identitetsstöldsförsäkring, som du dock kan om du vill ta bort från försäkringens tilläggsskydd.

 • En ansvarsförsäkring för privatperson ersätter person- och sakskador som vållas utomstående. Den hjälper att klara av skadestånd om du t.ex. kör på en fotgängare med cykeln eller om du i en hyresbostad orsakar skador som du enligt gällande lagstiftning är ersättningsskyldig för. Många hyresvärdar kräver dessutom att hyresgästerna tecknar en ansvarsförsäkring.

 • En rättsskyddsförsäkring för privatperson ersätter advokat- och rättegångskostnader för anlitande av en advokat eller någon annan jurist i tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden när det är fråga om en privatperson. Den utvidgade rättsskyddsförsäkringen för privatperson ersätter också motpartens kostnader, som rättsskyddsförsäkringen för privatperson inte gör.

 • En identitetsstöldsförsäkring är ett tilläggsskydd till rättsskyddsförsäkringen. Det är fråga om identitetsstöld när någon utan ditt tillstånd använder dina personuppgifter, t.ex. för att ta ut snabblån eller för att beställa varor. Ofta är din personbeteckning, ditt namn och din adress det enda tjuven behöver. Om du tappar din plånbok eller den blir stulen, får tjuven ett bra tillfälle att använda dina personuppgifter. När du ansluter en identitetsstöldsförsäkring till din försäkring får du tillgång till en telefontjänst som hjälper dig att reda ut en eventuell identitetsstöld. Försäkringen ersätter även juristkostnader som kan uppstå i samband med identitetsstöld.

Läs mer

Kom ihåg att teckna hemförsäkring när du flyttar

Läs mer

Nyhet

Förbered dig inför sommarstormen Vieno

Lue lisää

Artikel

Sommaren kommer, resor i tankarna… Vad ska du tänka på nu när du planerar en semesterresa?

Lue lisää

Meddelande

Stugliv är allt populärare och det syns både i antalet stugförsäkringar och stuginbrott

Lue lisää

Råkade du ut för en skada?

Telefon, pekplatta eller bärbar dator skadades Hushållsmaskin gick sönder Annan egendom gick sönder, blev stulen eller försvann Identitetsstöld Byggnad skadades Skogsskada Båtskador
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyrerSamtliga försäkringar och tjänster för privatkunder


Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd