Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Välkommen till Fennias och Helens gemensamma webbplats

Välkommen till Fennias och Helens gemensamma webbplats

Råkat ut för skada, förlust eller stöld?

Anvisningar för ansökan om ersättning

Om du har ett Helen Tjänsteavtal kan du göra skadeanmälan på denna sida. Vänligen läs våra anvisningar nedan.

Egendomsskada

Egendomsförsäkringen ersätter sakskador på den försäkrade egendomen som skett på grund av brand, storm, åska, läckage, inbrott, stöld, bräckage eller annan oförutsedd händelse.

Ansvarsskada

Ansvarsförsäkringen ersätter om den försäkrade förorsakar person- eller sakskada åt någon utomstående, förutsatt att den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig.

Rättsskyddsskada och identitetsstöld

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader då du behöver hjälp av en advokat i tviste-, brott- och ansökningsmål.

Identitetsstöld innebär att någon olovligt använder dina personuppgifter som identitetsbevis, för att till exempel lyfta snabblån, teckna mobilabonnemang eller beställa varor i ditt namn.

Helens kundtjänst

Ifall du vill göra ett nytt Tjänsteavtal eller göra ändringar i ditt nuvarande avtal betjänar Helen på nummer 09 617 8080 (vardagar kl. 8–18).

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd