Hyppää sisältöön
Fennia.fi
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Tulevaisuustutkija: Työn murros luo uusia bisnesmahdollisuuksia yrityksille

Tulevaisuustutkija: Työn murros luo uusia bisnesmahdollisuuksia yrityksille

15.12.2019

Työelämän ja globaalin markkinatalouden muutokset haastavat totutut tavat tehdä töitä. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen tapa tehdä töitä on tulevaisuuden normaali, sanoo tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja Ilkka Halava. Uusi vuorovaikutustalous tarjoaakin yrityksille mahdollisuuksia läpimurtoihin.

Työn muutoksesta – kuten elinikäisten työsuhteiden katoamisesta, jatkuvasta uudelleen kouluttautumisesta, entistä vaativammista kuluttajista, manuaalisten töiden automatisoinnista, digitalisaatiosta ja tekoälyn hyödyntämisestä – on puhuttu jo pitkään. Muutos tuntuu kuitenkin edistyvän hitaasti. Tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja Ilkka Halavan mukaan työelämä on kuitenkin jo muuttunut merkittävästi ja muutoksen vauhti ja monimuotoisuus vain kiihtyy.

– Vanha maailma perustui transaktiomalliin, jossa tuotteita ja palveluita tuotettiin arvailujen perusteella. Emme tienneet tarkalleen missä asiakas on, kuka hän on ja millaisia tuotteita ja palveluita hän haluaa. Nyt olemme siirtymässä vuorovaikutustalouteen, jossa yritysten pitää tuntea sekä asiakkaat että toimintaympäristö, jossa he toimivat. Vain näin ne voivat parantaa suoritustasoaan. Menestyminen edellyttää entistä enemmän dialogia yrityksen ja asiakkaan välillä eli datan hyödyntämistä, Halava sanoo.

Yritysten ja yrittäjien on selvitettävä, mistä asioista on jo olemassa valmista dataa ja miten datavirroista ja -varannoista saa louhittua oman liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä tietoja analytiikkatyökaluja käyttäen. Tiedon ja vuorovaikutteisuuden tehokkaampi hyödyntäminen tarjoaa Halavan mukaan myös uusien liiketoiminnallisten läpimurtojen paikkoja.

Samalla kun dataa ja tekoälyä käyttäen ryhdytään ratkaisemaan ongelmia yhteistyössä, työn tehokkuus parantuu.

– Datan ja tekoälyn ansiosta ongelmanratkaisu työssä kohdistuu juurisyyhyn arvailujen sijaan. Juurisyyn löytämisen kylkiäisenä saadaan ratkaistua monta pienempää ongelmaa. Yhteiskunnan älykkyyspotentiaali ja kansantalouden tuottavuus kasvavat, kun esimerkiksi tulipalot estetään tulevaisuudessa kokonaan älykkäiden sensoripohjaisten ratkaisujen avulla. Tämä on vain yksi esimerkki, mihin tekniikan ja tiedon hyödyntäminen taipuvat.

Halava suosittelee työn murroskaudella yrittäjille pienten askeleiden ottamista.

– Perehdy oman toimialasi digiratkaisuihin, seuraa kilpailijoiden toimintaa ja ota selvää, millaisia tuotteita ja palveluita asiakkaat todella haluavat. Näin varmistat, että pysyt kehityksen matkassa, etkä joudu pakotettuna ottamaan valtavan suurta digiloikkaa yhdellä kertaa.

Yrittämiselle positiivisempi aikakausi alkamassa

Ilkka Halavan mukaan yrittäjyyden suosio on kasvanut Suomessa ja yhteiskunnassa on tehty yrittäjyyttä tukevia muutoksia.

– 1,5 miljoonaa suomalaista tekee töitä vaki- tai virkasuhteessa ja jo 800 000 suomalaista tekee töitä yrittäjänä tai muussa työsuhteessa tällä hetkellä. Uudet työpaikat syntyvät suurimmaksi osin pien- ja pk-yrityksiin. Tulevaisuudessa suomalaisista 40 prosenttia tekee palkkatöitä ja 60 prosenttia toimii yrittäjinä tai itsensätyöllistäjinä, Halava sanoo.

Yrittäjyyttä tai yrittäjämäistä työskentelyä tukee Halavan mukaan myös työaikalainsäädännön muutos, jossa on huomioitu paikasta riippumaton työ. Positiivista on myös verotuksen muutokset, jossa kaikki työtulot verotetaan samalla verokortilla, eikä sivutulojen ansaitsemisesta rankaista enää isommalla veroprosentilla.

Ulkomaisten sijoittajien kasvanut kiinnostus Suomea kohtaan on myös positiivinen uutinen yrittäjille.

– Yrityksille on tarjolla nyt investointirahaa ulkomaisten sijoittajien ansiosta. Suosittelen yrityksiä analysoimaan näitä rahoitusmahdollisuuksia.

Muita positiivisia merkkejä ovat Halavan mukaan maailman huipputasoa oleva tekoälyosaaminen ja vahva infra. Myös se, että Suomi on blokkiriippumaton, on merkittävä vahvuus.

– Käsillä oleva hajautettujen järjestelmien aikakausi kasvattaa pienten valtioiden liike-elämää. Tuotteita ja palveluita aletaan teettämään bulkkituotannon sijaan pienissä yksiköissä, räätälöidysti.

Työn rooli osana identiteettiä murroksessa

Työn rooli ihmisten elämässä on Halavan mukaan murroksessa seuraavan 10-15 vuoden aikana: työ on ollut pitkään Suomessa identiteetin keskeisin kulmakivi, mutta siitä on tulossa yhä enemmän vain väline omien tavoitteiden saavuttamiseen.

– Työtä ei tehdä enää velvollisuuden tunteesta. Esimiehet ja johtajat joutuvat perehtymään työn motivaatiotekijöihin: miten työmotivaatio rakentuu, mikä sitä syö ja mikä puolestaan kasvattaa sitä. Esimiesten tulisi ymmärtää, ettei työn muutoksiin tule suhtautua liian käytännönläheisesti, koska työllä on ihmisten identiteetissä vielä merkittävä rooli, Halava sanoo.

Työelämä ja työurat jatkavat Halavan mukaan monimuotoistumistaan myös jatkossa.

– Turvallisuus on joskus työelämässä tarkoittanut sitä, että on ollut yksi ammatti, joka on ollut vakaa. Jatkossa turvallisuus on sitä, että voi tehdä oman ammattitaidon, työkokemuksen ja elämäntilanteen mukaan monenlaista työtä siellä missä sitä kulloinkin on tarjolla. Esimerkiksi nykyisillä opiskelijoilla tulee olemaan elämänsä aikana monia eri töitä joko saman ammatin sisällä tai monissa eri ammateissa.

3 syytä, miksi miksi työn murroksesta kannattaa olla kiinnostunut

1. Mielenkiintoisempia työtehtäviä:
Automatisaation, robotisaation ja tekoälyn ansiosta likainen ja monotoninen työ jää tulevaisuudessa koneiden tehtäväksi ja ihmiset tekevät luovimmat ja monipuolisimmat työt.

2. Oman työn tekemistä voi johtaa itse:
Työn autonomiataso kasvaa digitalisaation johdosta, mikä lisää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia. Jokainen voi siis jatkossa yhä enemmän itse määritellä, miten tekee töitä.

3. Yhteistyön tekeminen tekee työstä mielenkiintoisempaa:
Tulevaisuudessa yksin puurtaminen työssä loppuu, sillä seuraavan 20–30 vuoden aikana kaikki työ muuttuu sosiaaliseksi kohtaamistyöksi, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, kollegoiden, erilaisten verkostojen ja kumppaneiden kanssa

Ilkka Halava on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier Oy:n ja Future Works Oy:n toimitusjohtaja. Yksi Suomen suosituimmista puhujista ja neuvonantajista, joka on tehnyt yhteistyötä yli 380 eri organisaation kanssa.

Fennia-lehti 4/2019
Teksti: Suvi Vesterinen


Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja