Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Hur skulle dina närstående klara sig om det hände dig något?

Nedan finns exempel på försäkringar för företagare och företag med vilka du skyddar dig och ditt företag.

Ta reda på nivån på din sociala trygghet

Företagarens sociala trygghet fastställs på ett annat sätt än för en vanlig löntagare. Om en företagare blir sjukskriven, vilka ersättningar får han eller hon? Hur stor är företagarens sjukdagpenning?

Särskilt en nyföretagare har många frågor om hur man tryggar såväl sin som företagets utkomst och verksamhet. Vi på Fennia hjälper dig att förstå nivån på din sociala trygghet i olika situationer och vi räknar ut hur olika inkomstbortfall påverkar din inkomst.

Målet är att ta fram ett försäkringsskydd för dig med vilket din levnadsstandard behålls på den nivå du vill oavsett situation.

”Livet kan överraska”

Du kan börja trygga din och ditt företags framtid redan i dag. Företagarna Anne och Arto startade sin revisionsbyrå för 20 år sedan. Redan vid företagets startskede beslöt de teckna försäkringen mot bestående arbetsoförmåga hos Fennia. Detta beslut som fattades i ung ålder har tagit dem långt. På grund av Artos bestående arbetsoförmåga har försäkringen gett konkret hjälp i Annes och Artos vardag.

”Livet kan överraska. Men gudskelov kan man gardera sig mot tråkiga saker på förhand. Försäkringen mot bestående arbetsoförmåga som vi tecknade för länge sen möjliggör att livet fortsätter nästan som vanligt.”

Anne, 52, revisionsbyråföretagare och Arto, 54, sjukpensionär

Tänk om du skulle råka ut för liknande? (på finska)

Vill du få ordning på ditt försäkringsskydd på en gång?

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd