Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Vilken slags försäkring för samägd båt? Fanny kör inte på, men svarar Sten

20.7.2019

Hej Fanny, Jag ska köpa en segelbåt tillsammans med mina tre kompisar. Vilken slags försäkring skulle det vara klokast att teckna för en samägd segelbåt? Ska vi teckna skilda försäkringar eller en gemensam? I något skede har vi för avsikt att åka på en längre resa. I början planerar vi att segla till Estland och Sverige, i framtiden eventuellt också till Medelhavet. Gäller försäkringen bara i Finland eller också i andra länders farvatten? Signatur Sten Sjöman

Hej Sten,

Det sägs att allt utom segling är onödigt. Själv skulle jag formulera det så att allt utom segling och en båtförsäkring är onödigt.

Ur försäkringssynvinkel spelar det ingen roll om båten har en eller flera ägare. Enklast är det om en av ägarna tecknar försäkringen och så antecknas de övriga ägarna i försäkringsbrevet. På så sätt är det klart och tydligt i en eventuell ersättningssituation vem som äger båten och som ska få ersättning.

Utgående från din beskrivning skulle jag rekommendera att ni tar en omfattande båtförsäkring. Det lönar sig att teckna en omfattande båtförsäkring särskilt för mer värdefulla båtar. Utöver skador till följd av skadegörelse, stöld och brand, ersätter försäkringen också grundstötning och sammanstötning samt stormskador. Försäkringen inkluderar även en ansvarsförsäkring för båtförare, i vilken båtens ägare och innehavare samt den som har fått lov av ägaren eller innehavaren att använda båten är försäkrade.

Här kan du läsa mer om båtförsäkringen vars villkor nyligen har förbättrats.

Båtförsäkringen gäller i Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks sjösystem och territorialvatten samt i Östersjön med vikar. Om ni planerar att segla ännu längre bort, rekommenderar jag att ni utvidgar försäkringen under tiden som resan pågår.

Vind i seglen tillönskar
Fanny

Båtförsäkring Artikel På väg

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd