Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Se till brandsäkerheten ombord – checklista för den som ger sig ut till sjöss

17.6.2020

Sommaren är båtfolkets bästa tid – har du redan hunnit få båten i sjön? Kom du ihåg att kontrollera att brandsäkerheten ombord är i skick? När båten är rätt utrustad kan du i lugn och ro njuta av havets friska vindar eller sjöns kluckande.

När man är ute till sjöss går det inte lika snabbt att tillkalla hjälp eller bli räddad som på land. Oavsett om du rör dig med segel-, rodd- eller motorbåt så måste man vara extra försiktig med eld ute till sjöss.

Genom att göra ordentligt vårunderhåll på din båt kan du minimera skaderiskerna. Samtidigt kan du se till att du alltid har nödvändig räddnings- och släckningsutrustning med dig när du ger dig ut till sjöss. Det är också bra att på förhand öva sig i hur man använder en handbrandsläckare, så att du kan agera så snabbt som möjligt om det verkligen skulle börja brinna.

I den

nya sjötrafiklagen
som gäller fr.o.m. 1.6.2020 uppmärksammas befälhavarens ansvar ombord. Befälhavaren ansvarar för båtens gång och säkerhet samt för utrustningen ombord och hur den används. Befälhavaren ansvarar också för att användningen av båten inte orsakar fara för någon.

Innan du sjösätter båten, se till att du har följande ombord:

 • Handbrandsläckare. Handbrandsläckare är obligatoriskt i alla båtar som har en anordning med öppen låga, inombordsmotor eller utombordsmotor på över 25 kW. Handbrandsläckaren ska lämpa sig för släckning av motorbränder och dess effektklass vara minst 8A 68 B. Du kommer väl också ihåg att låta kontrollera brandsläckaren varje år?

 • Brandfilt. Brandfilten ska kontrolleras grundligt vart tionde år.

 • Brandvarnare, om båten har hytter.

 • Gasvarnare, om något i båten drivs med gasol.

 • Flytvästar till alla ombord. De ska vara lättillgängliga eller, om omständigheterna så kräver, redan påklädda.

 • Alla passagerare vet vad de ska göra om det börjar brinna.

Om det trots alla försiktighetsåtgärder ändå börjar brinna gäller det att agera snabbt:

 • Överblicka situationen: vad är det som brinner och är någon i fara?

 • Varna övriga personer ombord.

 • Sätt på er flytvästarna.

 • Stäng motorn.

 • Stäng bränsle- och gaskranar.

 • Släng brinnande föremål överbord.

 • Påbörja släckningsarbetet.

 • Tillkalla vid behov hjälp.

Mer information om brandsäkerhet ombord finns på

Finlands Sjöräddningssällskap har säkerhetsguider för båtfolk i form av nätkurser (på finska) som du kan bekanta dig med på

.

Fennias båtförsäkring skyddar din båt både till sjöss och på land.

Båtförsäkring Artikel På väg

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd