Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Företagare: med de här metoderna kan du trygga din utkomst
Man ligger på golvet med huvudet på en kudde.

Företagare: med de här metoderna kan du trygga din utkomst och koncentrera dig på din affärsverksamhet fullt ut

20.10.2023

Företagarna är vanligen förvånade när de hör hur svag deras sociala trygghet är. Så säger Joona Klasila, Fennias försäkringsförmedlare. Det är dock viktigt att vara mån om den egna sociala tryggheten. På så sätt kan en företagare i lung och ro fokusera på att utveckla affärsverksamheten och fundera på framtida möjligheter.

Utifrån Fennias enkät Yrittäjien henkivakuutus – Livförsäkring för företagare är företagarna nog medvetna om vilken risk hälsan utgör för affärsverksamheten, men även för den egna utkomsten och familjens utkomst. Deltagarna i enkäten ansåg att företagarens allvarliga sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall utgjorde de största riskerna för företagsverksamheten.

Enligt Klasila är det nödvändigt att diskutera den sociala tryggheten och att tillhandahålla lösningar för att de omständigheter som är viktigast för företagaren ska kunna förbättras.

– En tumregel för social trygghet är att utkomsten ska förbli oförändrad i ett år, även om inkomstnivån sjunker på grund av ett olycksfall eller en sjukdom. När det gäller bestående arbetsoförmåga påverkas valet av skydd till exempel av hur stora lånen är, hur stor familjen är, hur lång tid företagaren vill bevara den befintliga levnadsnivån och hur stor pensionen är. Själv rekommenderar jag att företagaren alltid tecknar ett så omfattande försäkringsskydd som möjligt, särskilt om FöPL-arbetsinkomsten är låg, säger Klasila.

Den lagstadgade FöPL-premien är kärnan i företagarens sociala trygghet och det är bra att komplettera FöPL-premien med frivilliga försäkringar. Vi har sammanställt de viktigaste försäkringarna för företagare nedan och i en tabell. Jämförelsen visar på allmän nivå vad försäkringarna ersätter. Ta också del av produktbroschyrerna och villkoren för försäkringen så att du kan hitta det lämpligaste skyddet för dig.

Så här kan du bereda dig på olycksfall och sjukdomar

Som namnet antyder är arbetsolycksfallsförsäkringen ett skydd i händelse av olycksfall under arbets- och fritid och i händelse av yrkessjukdomar. Nivån på ersättningen från olycksfallsförsäkringen är bunden till FöPL-arbetsinkomsten. Priset på försäkringen beror inte enbart på FöPL-arbetsinkomstnivån utan även på hur stora risker företagarens yrkesklass innebär.

Tack vare sjukdomsförsäkring kan en företagare vid sjukdom så snabbt som möjligt få vård och kunna återgå till arbetet. Det är möjligt att ansluta en dagtraktamenteförsäkring till försäkringen så att utkomsten förblir oförändrad även under sjukdomstiden. Detta belopp läggs till FöPL-dagtraktamentet.

Så här kan du bereda dig på allvarlig sjukdom eller bestående arbetsoförmåga

Visste du att du kan lägga till ett skydd mot arbetsoförmåga och ett skydd vid allvarlig sjukdom i din livförsäkring och att skydden ger skattefria engångsersättningar?

Enligt uppgifter från Pensionsskyddscentralen är muskulosketala sjukdomar, psykisk ohälsa och beteendestörningar de mest allmänna orsakerna till att ersättning för bestående arbetsoförmåga betalas ut.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor