Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • 3 x Företagarens sociala trygghet

3 x Företagarens sociala trygghet

14.4.2020

Företagarens sociala trygghet bygger på en kombination av obligatoriska och frivilliga försäkringar. Grunden är FöPL-försäkringen, som fastställs enligt arbetsinkomsten och säkerställer att försäkringsersättningarna håller rätt nivå.

1. FöPL dvs. Företagarens pensionsförsäkring. Företagarens sociala trygghet och pensionsskydd grundar sig på den lagstadgade

FöPL-försäkringen
. Försäkringen är obligatorisk för alla företagare. Försäkringens storlek avgörs av FöPL-arbetsinkomsten, som motsvarar företagarens uppskattning av arbetsinsatsens värde för företaget. Det är viktigt att ange en FöPL-arbetsinkomst som ligger så nära inkomsterna som möjligt, eftersom FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för exempelvis dagpenningen.

2. Företagarens olycksfallsförsäkring. Med

kan man gardera sig mot olycksfall i arbetet och under fritiden, samt yrkessjukdomar. Försäkringens storlek fastställs utifrån yrkesklassen och FöPL. Försäkringen täcker till exempel vårdkostnader till följd av en olycka. Försäkringspremien, dagpenningen och olycksfallspensionen fastställs utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

3. Företagets sjukdomsskyddsförsäkring.

är en frivillig försäkring som ger tilläggsskydd vid sjukdom och olycksfall, både i arbetet och på fritiden. I sin bredaste omfattning täcker försäkringen sjukdomar, läkemedel, undersökningar och ingrepp.

Företagande Försäkringar för företagare Artikel Företag

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd