Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • 3 x Företagarens sociala trygghet

3 x Företagarens sociala trygghet

14.4.2020

Företagarens sociala trygghet bygger på en kombination av obligatoriska och frivilliga försäkringar. Grunden är FöPL-försäkringen, som fastställs enligt arbetsinkomsten och säkerställer att försäkringsersättningarna håller rätt nivå.

1. FöPL dvs. Företagarens pensionsförsäkring. Företagarens sociala trygghet och pensionsskydd grundar sig på den lagstadgade

FöPL-försäkringen
. Försäkringen är obligatorisk för alla företagare. Försäkringens storlek avgörs av FöPL-arbetsinkomsten, som motsvarar företagarens uppskattning av arbetsinsatsens värde för företaget. Det är viktigt att ange en FöPL-arbetsinkomst som ligger så nära inkomsterna som möjligt, eftersom FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för exempelvis dagpenningen.

2. Företagarens olycksfallsförsäkring. Med

kan man gardera sig mot olycksfall i arbetet och under fritiden, samt yrkessjukdomar. Försäkringens storlek fastställs utifrån yrkesklassen och FöPL. Försäkringen täcker till exempel vårdkostnader till följd av en olycka. Försäkringspremien, dagpenningen och olycksfallspensionen fastställs utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

3. Företagets sjukdomsskyddsförsäkring.

är en frivillig försäkring som ger tilläggsskydd vid sjukdom och olycksfall, både i arbetet och på fritiden. I sin bredaste omfattning täcker försäkringen sjukdomar, läkemedel, undersökningar och ingrepp.

Företagande Försäkringar för företagare Artikel Företag

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd