Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Vad innebär samfundsskatten och vad är bra att veta om den?
Toimistotyöntekijät pöydän ympärillä.

Vad innebär samfundsskatten och vad är bra att veta om den?

2.3.2022

Aktiebolag som gör vinst betalar samfundsskatt på vinsten. Sirpa Koponen berättar vad företagaren bör veta om samfundsskatten och förskottsskatten.

Precis som löneanställda betalar företag och samfund skatter på sina inkomster. Skattemedlen går till både stat och kommuner. Aktiebolag betalar inkomstskatt som företag, med andra ord betalar de samfundsskatt. Enskilda näringsidkare betalar inkomstskatt.

Rötterna för samfundsskatten går ända tillbaka till 1920–1940-talen, men procenten har varierat genom åren. År 2021 uppgick den till 20 procent, vilket var den lägsta nivån i historien. Som mest har företagen betalat 43 procent samfundsskatt.

– Samfunden betalar alltså mindre skatt nu. Den lägre skatteprocenten har uppmuntrat företag att göra vinst och må bättre, berättar Sirpa Koponen från Tilipalvelu Sirpa Koponen.

Tack vare den lägre skatteprocenten har det blivit mer lockande att göra ett bra resultat. Enligt Koponen bör ett företag sträva efter att nå ett positivt resultat. Då mår företaget bra och står på en stadig grund med tanke på framtiden.

Enligt Koponen är Finlands skattenivå på en genomsnittlig nivå jämfört med andra länder.

Samfundsskattens verksamhetsmekanism

Samfundsskatten omfattar också förskottsskatten. Både enskilda näringsidkare samt aktiebolag betalar redan på förhand förskottskatt på räkenskapsperiodens vinst.
För aktiebolag innebär förskottsskatten samfundsskatt och för enskilda näringsidkare inkomstskatt.

– Man betalar antingen förskottsskatt eller slutlig skatt. Förskottsbetalningen är bara ett betalningssätt, klargör Koponen.

Om företagsverksamheten är ny uppskattar företagaren själv hur mycket förskottsskatt som bör betalas.

Om verksamheten varit i gång en längre tid gör Skatteförvaltningen en uppskattning av förskottsskatten baserat på tidigare års resultat. Företagaren får information om förskottsskatten som betalas antingen månadsvis eller med flera månaders mellanrum. I aktiebolag kommer informationen om förskottsskatten till företaget, för enskilda näringsidkare till företagaren själv.

Det är viktigt att följa upp att man betalar skatt enligt Skatteförvaltningens instruktioner – rätt summa vid rätt tidpunkt. Aktiebolag betalar förskottsskatt när räkenskapsperioden är i gång. När räkenskapsperioden är avslutad kan man göra ändringar i förskottsskatten och betala resten.

Om man i bokföringen kan se att resultatet är större än man först uppskattat kan man betala mer förskottsskatt. Om man har betalat för lite förskottsskatt betalar man slutlig skatt.
Om resultatet däremot är mindre än väntat kan man sänka förskottsskatten. Företagaren kan få tillbaka överloppssumman som betalats, men det kan dröja flera månader innan man får pengarna. Nuvarande praxis att ansöka om överloppsskatter via MinSkatt är ett snabbare sätt att få pengarna tillbaka.

Betalning av förskottskatt

Ansökan om förskottsskatt görs nuförtiden i tjänsten MinSkatt. Företagaren kan antingen ta hand om ärendet själv eller outsourca det.

1. Företagaren tar hand om skatten själv

Företagaren loggar med sina personliga bankkoder eller mobilcertifikat in till Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Där hittar man information om vilken summa förskottsskatten baserar sig på. I tjänsten kan man följa förskottsskatten genom året. Om man har betalat för lite förskottsskatt kan man i slutet av året ansöka om tilläggsförskott.

2. Bokföringsbyrån sköter ärendet

Företagaren ger en fullmakt till bokföringsbyrån att sköta ärendet i MinSkatt. När bokföringsbyrån ser att man bör betala mer skatt diskuterar bokföraren frågan med kunden och byrån gör nödvändiga ansökningar.

Hur mycket skatt? Skillnader mellan aktiebolag och enskilda näringsidkare

Aktiebolagets samfundsskatt är idag 20 procent. Beskattningen av enskilda näringsidkare fungerar däremot som personbeskattningen: ju större resultat, desto mer skatt betalar man.
Utgångsläget är att företagsinkomster beskattas som kapitalinkomster enligt en skattesats på 20 procent utgående av nettoförmögenheten. Resten beskattas som förvärvsinkomst.

Enskilda näringsidkare får ett företagaravdrag på 5 procent av den beskattningsbara inkomsten, alltså den delningsbara företagsinkomsten.

Det lönar sig för företagaren att följa upp företagets situation med jämna mellanrum och överväga om man borde byta bolagsform från enskild näringsidkare till aktiebolag. Resultatet är en avgörande faktor, men man bör också se över hur mycket tillgångar företagaren behöver för personligt bruk.

Tillgångarna för företagare som är enskilda näringsidkare är automatiskt företagets tillgångar. Fastän företagaren skulle behöva pengarna för eget bruk är det bra att lämna en buffert.
På det här sättet kan företaget också genomföra investeringar och klara sig genom tuffa tider.

Låt inte skatterna överraska

 • Bekanta dig med MinSkatt. Vare sig man är enskild näringsidkare eller delägare i ett aktiebolag lönar det sig att logga in på MinSkatt och bekanta sig med det egna företagets situation.

 • Få en uppfattning om den verkliga avkastningen. Ett företag får avkastning på sin försäljning, men största delen av pengarna som kommer in är momsbelagd försäljning. Det är bra att ha koll på att momsen betalas först senare. Alla pengar som kommer in är alltså inte företagets egna pengar, utan man måste förbereda sig för framtida utgifter.

 • Bokslutets resultat. I bokslutet dras inkomstskatten av från företagets resultat. Först efter det får man reda på det så kallade nettoresultatet som visar hur mycket pengar som blir kvar i företaget och är det egentliga resultatet.

 • Se över lönsamheten. En tumregel är att avkastningen borde vara ungefär 10 procent av omsättningen, men det här påverkas så klart av vilken bransch företaget är verksamt i. Om man inte gör ett positivt resultat blir inget över till företagaren. Då är det bra att ta en funderare – är företagsverksamheten lönsam?

Text: Silja Eisto

Lue lisää

FöretagandeArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor