Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Beskattning av företagare med firmanamn
Naiset keskustelemassa verotuksesta.

Beskattning av företagare med firmanamn: Risk för kvarskatt, om du inte är på alerten

13.5.2022

Vid beskattning av företagare med firmanamn kan betalning av förskottsskatt bli en stor stötesten för företagaren.

Beskattningslogiken och beskattningen av företagare med firmanamn kan medföra otrevliga följder för en företagare efter räkenskapsperioden.

Enligt Kari Alhola, skatteexpert på Alhola Consulting, motsvarar den betalda förskottsskatten vanligen inte det slutliga skattebeloppet. Beloppet på den betalda förskottsskatten är med andra ord för litet.

– Företagarna med firmanamn står för en påfallande stor del av kvarskatten. Inkomsterna är svåra att uppskatta i förväg. Det är dock viktigt att företagarna ska kunna förbereda sig på de här frågorna i god tid och undvika otrevliga överraskningar, säger Alhola.

Beskattningen av företagare med firmanamn består på följande sätt:

 • Företagaren kan inte betala någon lön för sig själv, utan gör egna uttag direkt från företagets bankkonto.

 • Eftersom de egna uttagen inte är avdragsgilla, ska skatt betalas på den beskattningsbara inkomsten under räkenskapsperioden. Vid firmanamn är det med andra ord företagaren som är föremål för beskattning, och i regel sker beskattningen utifrån skatten på förvärvsinkomst, eftersom företagaren inte nödvändigtvis innehar några nettotillgångar.

 • Enkelt sagt beräknas resultatet för ett företag med firmanamn så att kostnaderna dras av från räkenskapsperiodens inkomster, eller omsättning.

Om ett företag har omsatt 100 000 euro och inköpen eller andra avdrag i anslutning till företagsverksamheten uppgår till 50 000 euro, är den beskattningsbara inkomsten (”den företagsinkomst som ska fördelas”) likaså 50 000 euro. För den företagsinkomst som ska fördelas beviljas en enskild näringsidkare automatiskt ett företagaravdrag på fem procent eller 2 500 euro. På så sätt är företagarens beskattningsbara inkomst 47 500 euro.

– Ingen ska vara avundsjuk på dem som beviljas företagaravdrag, eftersom det alltid finns risker i företagandet. Med tanke på riskerna skulle inte ens en höjning av avdraget med tio procent medföra någon negativ effekt, utan höjningen skulle kunna fungera som sporre, säger Alhola.

Företagaravdraget trädde i kraft när gränsen för samfundsskatten hade sänkts till 20 procent. Syftet med åtgärden var att jämna ut skillnaden mellan onoterade aktiebolag och firmanamn.

Planera på rätt sätt och begär hjälp

Alhola uppmanar företagarna att vara på alerten även vid skatteplaneringen. Skattemyndigheten beräknar nettotillgångarna för en företagare med firmanamn utifrån föregående skatteår, och beskattningen bygger på dessa nettotillgångar.

I princip beskattas 20 procent av företagsinkomsten som kapitalinkomst beräknad på nettotillgångarna och resten som förvärvsinkomst. Företagare med firmanamn får kräva att den andel som beskattas som kapitalinkomst ska sänkas till tio procent eller till och med till noll procent. Då beskattas hela inkomsten som förvärvsinkomst.

– Företagaren bör förstå att kapitalskatten är hög (30–34 %), om inkomstnivån är låg. Ibland är beskattningen mycket komplicerad och det är svårt för företagaren att veta vad hen ska kräva i vissa situationer och när, säger Alhola.

Därför uppmanar han företagarna att be den egna bokföraren hjälpa med beräkningar.

Firmanamn eller aktiebolag?

Med tanke på skatteplaneringen kan det vara klokt att byta firmanamnet till ett aktiebolag. Skattebördan blir lätt hög, särskilt för en företagare med firmanamn som bisyssla.

– Firmanamn innebär tvångsbeskattning av företagare. Beskattningen gäller till exempel inte en företagare i ett aktiebolag, om företagaren inte tar ut någon lön eller utdelning. Företaget betalar endast samfundsskatt på resultatet, säger Alhola.

– Firmanamn är dock ingen dålig företagsform, eftersom det enligt vissa beräkningar är skattemässigt mer lönsamt än ett aktiebolag. Det är bra att beakta att den skattemässiga förlusten för ett företag med firmanamn vid behov kan dras av från ägarens beskattningsbara kapitalinkomster. Så här är det inte möjligt att göra vid några andra grundläggande företagsformer, säger Alhola.

Små företagare drar fördel av moms

I beskattningen kan en företagare med firmanamn även utnyttja momsbeskattningen. Åtminstone om företagaren bedriver småskalig verksamhet.

Företaget är inte momsskyldigt om omsättningen understiger 15 000 euro under räkenskapsperioden.

Dessutom får en företagare med firmanamn utnyttja lättnaden vid momsskyldighetens nedre gräns. Om ett företag med firmanamn omsätter mindre än 30 000 euro under ett år, kan företagaren få tillbaka hela eller en del av den betalda momsen.

Text: Kimmo Koivikko

Lue lisää

FöretagandeArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor