Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Planerar du att grunda ett aktiebolag? Här kommer 10 tips
Mies seisoo ravintolassa

Planerar du att grunda ett aktiebolag? Här kommer 10 tips

4.7.2022

Det ingår en del formaliteter i aktiebolag, men aktieägarnas risker är begränsade. En expert berättar vem aktiebolag passar bäst för.

Att grunda ett aktiebolag är förnuftigt i många situationer: om till exempel antalet aktieägare är fler än ett eller om planen är att snabbt anställa personal.

Bolagsform är en av de första frågorna som en ny företagare bör fatta beslut om. När är ett aktiebolag rätt lösning och när är det till exempel bra att grunda en firma? I frågan vände vi oss till Pekka Naumanen som är företagsrådgivare på nyföretagarcentralen i Kuopio.

Åtminstone följande frågor hjälper dig att utreda om aktiebolag är rätt bolagsform för dig:

1. Ska jag grunda bolaget ensam eller tillsammans med någon annan?

Det finns många som grundar aktiebolag ensamma, men det är en rekommenderad bolagsform framför allt om det är flera grundare som ska arbeta på bolaget.

Om bolaget har flera aktieägare, lönar det sig att genast i början underteckna ett skriftligt aktieägaravtal. I avtalet kommer aktieägarna överens om deras ömsesidiga relationer, rättigheter och skyldigheter – såsom arbetsfördelning eller hur aktieägarna kan lösa in aktier.

2. Vilka risker finns det i min företagsverksamhet?

Riskerna i företagsverksamheten ökar av bland annat produktansvar, import, externa skulder eller långvariga hyresavtal.

Om din företagsverksamhet är förknippad med många risker, är aktiebolag en förnuftig bolagsform eftersom riskerna är klart begränsade. Företagaren ansvarar endast för de pengar som hen investerat i bolaget eller lånat till bolaget samt för de skulder som hen personligen gått i borgen för.

3. Hur mycket kostar det att grunda ett aktiebolag?

För att du ska kunna grunda ett aktiebolag ska du göra en etableringsanmälan . År 2022 kostar en anmälan 240 euro på nätet och 380 euro om du gör anmälan på pappersblanketten.

4. Behöver mitt företag extern finansiering?

Det är lättare att få extern finansiering, till exempel för investeringar eller internationalisering, när du har ett aktiebolag. Framför allt tillväxtföretag ansöker oftast om finansiering hos en bank.

Ett aktiebolag kan sälja aktier eller söka gräsrotsfinansiering.

– Det är endast aktiebolag som kan ansöka om en innovationssedel på 5 000 euro hos Business Finland för experttjänster, säger Naumanen.

5. Hur stor omsättning kommer mitt företag att ha?

Ju större omsättningen är, desto bättre är det att grunda ett aktiebolag, men i slutändan är det helheten som avgör.

Enligt Naumanen finns det ingen eurogräns för hur stor omsättningen bör vara. Ett aktiebolag kan ha en liten omsättning när bolaget till exempel först utvecklar en produkt.

6. Hur ska jag göra med beskattningen?

Ett aktiebolag betalar samfundsskatt. Utdelning som aktiebolaget betalat ut beskattas antingen som kapitalinkomst eller förvärvsinkomst beroende på företagets nettoförmögenhet och utdelningsbelopp.

Om aktieägarna tar ut lön ur bolaget, beskattas lönen i den personliga beskattningen. Om de däremot inte behöver ta ut en hög lön, kan de använda pengarna för företagets verksamhet.

7. Vill jag kanske sälja andelar i bolaget senare – eller till och med hela företaget?

Till skillnad från de övriga bolagsformerna kan du sälja andelar i aktiebolaget. Om en aktieägare vill lämna bolaget är det möjligt i ett aktiebolag. Vanligtvis kommer aktieägarna genom aktieägaravtal överens om sådana situationer.

Det är också möjligt att sälja hela aktiebolaget, medan ägaren av exempelvis en firma endast kan sälja affärsverksamheten.

8. Ska jag ta hand om bokföring och annan administration själv?

Det är inte särskilt arbetskrävande att grunda ett aktiebolag, men det innebär en del mer pappersarbete än i fråga om andra bolagsformer.

När du ska grunda ett aktiebolag krävs ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning. Bolaget ska också ha en styrelse.

Aktiebolaget kräver dubbel bokföring och därför är det motiverat att anlita en bokföringsbyrå.

9. Är jag verksam inom social- och hälsovården och behöver jag tillstånd av Regionförvaltningsverket?

Inom social- och hälsovården är tillståndsförfarandena enklare för personbolag. Därför har till exempel hemvårdsföretagarna vanligen firmor. I ett aktiebolag ska tillstånd sökas för företaget och det är dyrare.

10. Fokusera på det viktiga

Det finns inte ett rätt sätt att ordna företagsverksamhet. I vissa situationer kan en viss bolagsform vara ändamålsenligare än någon annan. Det kan till exempel vara klokt att byta ut firman till ett aktiebolag i ett senare skede.

Det är mer relevant att företagets verksamhet överlag är lönsam. Om verksamheten å andra sidan inte är lönsam finns det ingen bolagsform som kan fixa läget, påpekar Pekka Naumanen.

Den 1 juli 2019 blev det allt mer attraktivt att grunda aktiebolag. Då slopades nämligen kravet på ett aktiekapital på 2 500 euro.

Trots att det infördes en lättnad när det gäller etableringskostnaderna, bevarades skyldigheten att flagga om förlust av eget kapital. Kapitalisering kan till exempel ske i form av ett direkt lån och då är det möjligt att ta ut ränta på lånet.

Fördelar med aktiebolag

I ett aktiebolag påverkas aktieägarnas personliga ekonomi inte av företagets skulder, om aktieägarna inte har ställt egna medel som säkerhet för skulderna. I övrigt är aktieägarna endast ansvariga för bolagets åtaganden med det kapital som de har investerat i bolaget. En företagare som har en firma är i sin tur ansvarig för företagets samtliga skulder själv.

Med tanke på beskattningen är aktiebolag ett förmånligare alternativ jämfört med firma, om affärsverksamheten är tillräckligt stor eller om företagande bedrivs som bisyssla. Så är fallet om företagarens sammanlagda skattebörda utgör mer än 30 procent av förvärvsinkomsten.

När du har gått igenom listan med tio frågor, kan du också fundera på frågorna nedan. Följande uppgifter ska nämligen lämnas på anmälningsblanketten:

 • Vem är aktieägarna?

 • Vilka är aktieinnehaven?

 • Vilket är teckningspriset på en aktie?

 • Bolagets räkenskapsperiod?

 • Styrelsemedlemmarna och styrelseordföranden för bolaget? Om styrelsen har färre än tre medlemmar, ska en suppleant också utses. Behövs en verkställande direktör?

 • Namn på eventuella revisorer, prokurister eller företrädare?

 • För bolagsordningen behövs åtminstone följande uppgifter: firmanamn, hemvist och bransch.

I etableringsfasen ska du också till Skatteförvaltningen anmäla dig som momsskyldig, till förskottsuppbördsregistret och vid behov till arbetsgivarregistret. När du har gjort etableringsanmälan, får du ett FO-nummer.

Text: Taru Taipale

Publicerat första gången den 18 oktober 2018
Uppdaterat den 4 juli 2022

Lue lisää

FöretagandeArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor