Hyppää sisältöön
Fennia.fi
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Ihmiset tekevät kasvun

Ihmiset tekevät kasvun

19.12.2018

LSK Group Oy on toimialansa outolintu. Lähes 90 vuotta sitten perustettu sähköyritys on muovautunut talo- ja teollisuustekniikan moniosaajaksi, joka on onnistunut luovimaan monet karikot historiansa aikana. Yrityksen aktiivisuuteen kannustavalla kulttuurilla on merkittävä vaikutus nykyhetkeen

LSK Groupin liiketoiminta nojaa edelleen vahvasti sähköosaamiseen, joka on yhteinen nimittäjä sekä talo- että teollisuustekniikalle. Yrityksen toimitusjohtaja Perttu Ryynäsen mukaan kahdella eri liiketoiminta-alueella toimiminen edesauttaa yritystä menestymään suhdannevaihteluista huolimatta.

– Rakentamisen hiipuminen ei automaattisesti tarkoittaisi toimintamme hyytymistä, koska talotekniikan ja teollisuustekniikan suhdanteet ovat perinteisesti liikkuneet hieman eri tahtiin, Ryynänen kertoo.

Kuuden yhtiön konserni

Yrityksen historia ulottuu vuoteen 1930, jolloin Paavo Bohm perusti Lahden Sähkö ja Kone -nimisen yrityksen. Sotavuodet ja niitä seuranneet voimakkaan kasvun vuodet, 90-luvun lama, teollisuuden ja teknologian kehittyminen sekä muut murrokset ja muutokset ovat muovanneet yrityksestä talo- ja teollisuustekniikan asiantuntijayritys LSK Group Oy:n.

Ryynänen aloitti LSK Groupin toimitusjohtajana helmikuussa 2017. Ryynänen tunsi yrityksen ja sen toimintatavat entuudestaan hyvin, sillä hän toimi suunnittelijana ja toteuttajana LSK Groupin vuonna 2016 tehdyssä rakennejärjestelyssä, jossa toiminta jaettiin kahteen päähaaraan: talotekniikkaan ja teollisuustekniikkaan. Kumpikin haara sisältää kolme erillistä yhtiötä. LSK Group on konsernin emoyhtiö, ja konserni työllistää noin 280 teknisten alojen ammattilaista.

– Olemme aika erikoinen kombinaatio markkinoilla. Meillä on paljon kilpailijoita sekä talo- että teollisuustekniikassa, mutta kokoluokassamme ei ole muita suomalaisyrityksiä, jotka olisivat pystyneet samalla tavalla yhdistämään nämä kaksi tekniikan alaa toisiinsa, Ryynänen toteaa.

Yrityskulttuuri ruokkii onnistumisia

“Culture eats strategy for breakfast”, väitetään tunnetun hallintotieteisiin ja johtamiseen erikoistuneen Peter Druckerin lausuneen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yrityksen ei kannata toimeenpanna strategiaa, joka ei ole yhteensopiva yrityksen kulttuurin kanssa.

Ryynäsen mukaan LSK Groupin kulttuuri yksi tärkeimmistä tekijöistä yrityksen menestyksen taustalla. Yrityksessä kannustetaan aktiivisuuteen, oma-aloitteisuuteen sekä työmenetelmien kehittämiseen, ja myös epäonnistumiset sallitaan.

– Ihmiset luovat kasvun ja toimintakulttuurin, joten yrityskulttuuri on korkealuokkaisen teknisen osaamisen ohella tärkein edellytys menestyksellemme. Meillä ei ole tuotantokonetta, joka jauhaisi liiketoimintaa, vaan ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka ovat osaavia ja työhönsä intohimoisesti suhtautuvia. Pyrimme selkeään ja matalaan organisaatiorakenteeseen, jotta LSK:ssa jokaisen on helppo menestyä, Ryynänen toteaa.

Yhtenä osoituksena tästä on LSK Groupin valinta Lontoon pörssin omistajayhtiö LSEG:n (London Stock Exchange Group) vuosittain tekemään listaukseen, joka koostuu vauhdikkaasti kasvaneista ja dynaamisista pk-yrityksistä EU:n alueella. Listaan on otettu mukaan tuhat yritystä, joista Suomesta 20.

– Uskon, että tällaisilla noteerauksilla on vaikutusta yrityskulttuuriin ja siihen, miten ihmiset tuntevat ylpeyttä omasta työstään. Vähättelyn kulttuuri on Suomessa aika sitkeässä, kiusaannutaan kiitoksista ja huomiosta. Me yritämme murtaa sitä, ja henkilöstöllämme on lupa olla aidosti iloisia ja ylpeitä hyvin tehdystä työstä, Ryynänen toteaa.

Uusia liiketoimintaversoja

Perheyrityksessä päätöksenteko on tarvittaessa nopeaa ja ketterää. Tällä on etunsa, sillä se edesauttaa uudistumista, joka on välttämättömyys kovassa kilpailussa. Yhtiörakenne mahdollistaa uusien liiketoimintaversojen kehittämisen.

– Konserniin kuuluvat kuusi tytäryhtiötä ovat keskenään hyvin erilaisia. Osa edustaa konsernin perinteistä liiketoimintaa, osa uudempaa liiketoimintaa, ja osa sisältää startup-vaiheessa olevia liiketoiminnan versoja, Ryynänen kertoo.

Uudistumista ja uusien menestysreseptien löytämistä edesauttaa myös se, että LSK Groupissa on pyritty poistamaan eri toiminnot siiloistaan. Hyvät ideat toivotetaan tervetulleeksi riippumatta siitä, keneltä ne tulevat. Yrityksellä on vapaaehtoisuuteen pohjautuva konserninlaajuinen kehitysryhmä, joka on Ryynäsen mukaan koottu mahdollisimman ”poikkitieteellisesti”.

– Ryhmä jakaa eri liiketoiminnoissa heränneitä ajatuksia ja esittelee niitä säännöllisesti konsernin johtoryhmän kokouksissa. Pyrimme siihen, että kehitysryhmän ideoista mahdollisimman moni saataisiin vietyä myös käytäntöön.

LSK Group Oy

  • LSK Group Oy on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluu kuusi tytäryhtiötä.
  • Perustettu 1930 nimellä Lahden Sähkö ja Kone.
  • Konsernin liikevaihto (31.3.2018) reilut 52 miljoonaa euroa (31.3.2014 liikevaihto 37,5 miljoonaa euroa)
  • Työllistää noin 280 teknisten alojen ammattilaista.

Fennia-lehti 4/2018
Teksti: Jani Kohtanen

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja