Hyppää sisältöön
Yritysasiakkaat
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Fennia Varainhoidon kiinteistörahastokatsaus

Fennia Varainhoidon kiinteistörahastokatsaus

3.5.2020

Maaliskuussa alkanut koronaviruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa osake -ja korkomarkkinoiden ohella myös kiinteistömarkkinaan. Vaikka ensimmäisen kvartaalin kiinteistömarkkinoiden toteutunut kaupankäyntivolyymi 2,6 miljardia euroa, oli kautta aikain neljänneksi suurin, ennakoimme kiinteistökaupan lähitulevaisuuteen selkeää hiljenemistä organisaatioiden keskittyessä oman toimintakykynsä varmistamiseen.

Kiinteistösijoittajan tärkein sidosryhmä, vuokralaiset kärsivät koronaviruksen vaikutuksista. Joidenkin toimialojen vuokranmaksukyky on heikentynyt yhteiskunnassamme vallitsevien rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Oleellisena osana rahastojemme vuokraus -ja transaktioprosessia on vuokralaisten taloudellisen tilanteen analysointi. Osoituksena onnistumisesta tässä, rahastomme eivät ole kirjanneet lainkaan luottotappioita vuoden 2019, eivätkä myöskään kuluvan vuoden 2020 aikana. Kaikki mahdolliset vuokranalennuspyynnöt ja muut sopimusehtomuutokset ovat rahastojemme näkökulmasta kaupallisia neuvotteluja. Mahdollisista vuokranalennuksista tai maksuajoista on sovittu niin, että menettely on myös rahaston osalta kannattava, esimerkiksi sopimuksen pituutta on samalla jatkettu tai maksuajalle määritelty korko.

Kiinteistörahastojemme hajautus, niin maantieteellinen, käyttötarkoitukseen että vuokralaisiin pohjautuva ovat hyvät. Toimitilarahaston suurin yksittäinen vuokralainen vastaa n. 4,7 %:a rahaston vuokrakassavirrasta ja 20 suurinta vuokralaista yhteensä n. 50,6 %:a rahaston vuokrakassavirrasta. Rahastojen vuokrasopimusten keskimaturiteetti on hyvä; Toimitiloilla n. 5,1 vuotta ja Tonttirahaston maanvuokrasopimusten keskimaturiteetti 79,1 vuotta. Kaikki Tonttirahaston omistamat tontit ja maa-alueet on vuokrattu ja Toimitilarahaston kiinteistöjen vuokrausaste korkea n. 94,1 %.

Toimitilarahasto osti maaliskuussa ARE:n pääkonttorin Vantaan Kaivokselasta ja vastaanotti Jyväskylässä sijaitsevan Optimes Business Garden rakennushankkeen. Molemmat kohteet ovat täyteen vuokrattuja toimistokohteita pitkillä vuokrasopimuksilla. Fennica Tontit hankki maaliskuussa toimistokäytössä olevan ja huhtikuussa liike-, toimisto- ja varastokäyttöön rakentuvan maa-alueen, jotka molemmat sijaitsevat Vantaalla. Toukokuun alussa Fennica Tontit osti Helsingin Jätkäsaaresta toimitilakäyttöön tarkoitetun tontin, jolle rakentuu hotellikiinteistö vuosien 2020-2021 aikana. Molemmat rahastot jatkavat käynnissä olevien kauppaprosessien edistämistä sekä uusien investointiaihioiden kartoittamista.

Rahastojemme vuoden ensimmäisen kvartaalin tuotot:

Toimitilarahasto:

A-osuussarja: -0,5 % (12 kk: +4,0 %)
B-osuussarja: -0,4 % (12 kk: +4,2 %)
C-osuussarja: -0,4 % (12 kk: +4,4 %)
D-osuussarja: -0,3 % (12 kk: +4,7 %)
E-osuussarja: -0,2 % (12 kk: +5,3 %)

Tonttirahasto:

A-osuussarja: +0,8 % (12 kk: +3,7 %)
B-osuussarja: +0,8 % (12 kk: +3,8 %)
C-osuussarja: +0,9 % (12kk: +4,1 %)

Merkittävin vaikutus toimitilarahaston Q1:n tuottoon oli rahaston kiinteistöjen vertailukelpoisen salkun noin -1,5 %:n arvonmuutos. Arvonmuutos jakautui suhteellisen tasaisesti salkun eri kohteiden osalta. Tonttirahaston kohdalla koronaepidemialla ei vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ollut vaikutusta kiinteistöjen arvoihin, vaan rahaston kiinteistösalkun arvot kehittyivät maanvuokravuokrasopimusten indeksikehityksen seurauksena positiivisesti, portfoliotasolla 0,4 %. Tonttien ja maa-alueiden arvostaminen perustuu pitkään, yli taloussyklien ulottuvaan, kassavirtaan, johon hetkellisillä muutoksilla ei yleisestikään ole juurikaan vaikutusta. Koronan vaikutuksia arvioidaan seuraavan kerran ulkopuolisen arvioitsijan toimesta toisen kvartaalin lopussa kiinteistöarvioinnin yhteydessä.

Molempien rahastojemme likviditeettitilanne on hyvä ja niillä on myös neuvoteltua nostamatonta lainaa. Rahastojen likvidit varat ovat tällä hetkellä sijoitettuna pankkitileille, mikä luo mahdollisuuden tehdä hyviä ja tarpeen tullen myös nopeita kiinteistöinvestointeja vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Rahastojemme sijoitusstrategiat perustuvat primääristi vakaaseen ja mahdollisimman ennakoitavaan vuokrakassavirtaan. Molempien rahastojen sijoitusten pääpaino on pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Uskomme, että poikkeusoloissa hyvien ja vakavaraisten vuokralaisten sekä kiinteistösalkun tehokkaan hajautuksen painoarvo korostuu entisestään. Ammattimaisina kiinteistösijoittajina seuraamme tilannetta markkinoilla aktiivisesti ja rahastojemme loppuvuoden tavoitteena on jatkaa kiinteistösijoitusten tekemistä strategioidensa mukaisiin kohteisiin.

Kiinteistörahastomme ovat seuraavan kerran avoinna merkinnöille 30.6.2020.


Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja