Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Faktablad
  • Faktablad över kapitalförvaltningsstrategier

Faktablad över kapitalförvaltningsstrategier

På denna sida publiceras Fennia Livs faktablad över kapitalförvaltningsstrategier, som ansluts till försäkringen. I dem redogörs för produkternas väsentligaste egenskaper samt för tillhörande risker och kostnader. Faktabladen är i pdf-format.

Följande faktablad finns bara på finska:

EAB Kapitalförvaltning

Faktabladen

Evli Bank


FIM Kapitalförvaltning

Korkia Asset Management

Taaleri Förmögenhetsförvaltning

Titanium Fondbolag

United Bankers

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd