Hyppää sisältöön
Fennia.fi
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Etätyöllä tehokkuutta ja joustoa työelämään

Etätyöllä tehokkuutta ja joustoa työelämään

2.3.2015

Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa edelläkävijä etätyöhön liittyvissä kansainvälisissä tilastoissa. Teknologian kehittyminen ja etätyön yleistyminen ovat kulkeneet käsi kädessä. Hyvät tietotekniikkayhteydet, laitteet ja ohjelmistot eivät enää sido työn tekemistä aikaan tai paikkaan.

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramon mukaan etätyö sisältää nykyisin paljon muutakin kuin perinteisen kotoa käsin tehtävän työn. Etätöitä voidaan tehdä myös työnantajan vuokraamissa etätyötiloissa tai mobiilin työn yhteydessä työmatkoilla, asiakkaiden luona, kahviloissa tai vaikka lentokentillä.

– Yleistymässä on myös joustotyön käsite, jolla tarkoitetaan saumatonta, ajasta ja paikasta riippumatonta yhteistyöskentelyn mahdollistamaa kokonaisuutta, jossa hyödynnetään monipuolisesti uutta teknologiaa, hallintomalleja ja sosiaalista mediaa. Työntekijä voi olla työssään läsnä antaen työpanoksensa sijainnistaan riippumatta. Joustotyön tavoitteena on myös optimoida toimitilojen käyttöä.

Etätyön suurimmat hyödyt ovat työn ja ajankäytön tehostuminen sekä yksityiselämän tarpeiden huomioiminen. Muutama etätyöpäivä viikossa tai kuukaudessa tuo joustoa ja tehokkuutta työhön.

Rauramo kertoo, että erityisesti avokonttorissa työskentelevät arvostavat sitä, että keskittymistä vaativat tehtävät voi tehdä etänä. Saman toteaa myös Fennian Yritysten henkilövakuutukset osaston osastopäällikkö Leena Nurmilaukas.

– Ehdottomasti suurin hyöty on työn tekemisen tehostuminen. Keskittymisedellytykset paranevat huomattavasti, kun töitä voi tehdä kodin rauhassa. Työn ja kotielämän yhteensovittaminen on tärkeää erityisesti perheellisille.

Suunnitelmallisuutta ja turvaa

Etätyön tekeminen vaatii suunnittelua ja yhteisiä pelisääntöjä. Mahdolliset ongelmat ovat vältettävissä, kun asioihin varaudutaan etukäteen. Etätyöntekijän ja yrityksen välisen luottamuksen kannalta on tärkeää, että kasvokkain tapahtuvia tapaamisia ei unohdeta.

– Yhteisöllisyys, yhdessä oppiminen ja innovointi ovat asioita, jotka saattavat heiketä, jos asioita ei ole suunniteltu riittävän hyvin, Rauramo sanoo.

Etätyö saattaa aiheuttaa haasteita myös johtamisen ja ergonomian näkökulmasta. Rauramo kehottaa varmistamaan, että työntekijä saa tarvittaessa apua myös etäpäivinä ja että kotona työskentely on riittävän ergonomista ja turvallista.

– Harvalla on yhtä hyvä työergonomia kotona kuin toimistolla.

Työnantajan kannattaa huomioida myös vakuutusturva, sillä kaikki eivät välttämättä tiedä, että pakollinen tapaturmavakuutus ei etätyössä korvaa esimerkiksi tauolla tapahtunutta tapaturmaa.

Nurmilaukas kertoo, että etätyötä tulkitaan korvauskäytännössä suppeasti, koska rajanveto työnteon ja vapaa-ajan välillä on vaikeaa. Yritys voi kuitenkin hankkia lisäturvaa etätyöntekijälle.

– Parhaimman turvan työnantaja antaa työntekijöille hankkimalla tapaturmavakuutuslain mukaisen vapaa-ajan ryhmävakuutuksen. Se on yhtä kattava kuin työajan pakollinen vakuutus ja voimassa myös ulkomailla. Toinen vaihtoehto on vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka täydentää lakisääteistä tapaturmavakuutuslain antamaan suojaa.

Vakuutusturvaa etätyöntekijälle

Etätöitä tehdään useimmiten kotona päätteen ääressä ja siten riskittömässä tilanteessa. Työpäivän aikana pidetyt tauot eivät kuitenkaan kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Työnantajan kannattaa siten aina huomioida etätyötä täydentävä turva. Fennia tarjoaa etätyöhön erilaisia vaihtoehtoja.

Tapaturmavakuutuslain mukainen vapaa-ajan ryhmävakuutus on yhtä kattava kuin työajan pakollinen tapaturmavakuutus, ja se on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla. Vakuutuksessa ei ole korvauksen ylärajaa, ja se sisältää myös ammatilliset kuntoutukset.

Toinen vaihtoehto on vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Fennia tarjoaa sitä myös suppeampana etätyövakuutuksena, joka on voimassa Suomessa tehtävässä etätyössä siltä osin, kun vahinkoa ei korvata pakollisesta työajan vakuutuksesta, välittömillä päivittäisillä työmatkaan rinnastettavilla matkoilla ja työmatkaan liittyvällä vapaa-ajalla tietyin rajoituksin. Korvauksen yläraja on 20 000 euroa, ja vakuutuksen edellytyksenä on lakisääteinen tapaturmavakuutus Fenniassa.

Työnantajan tulee huomioida, missä olosuhteissa työntekijä tekee etätöitä. Etätyövakuutus täydentää pakollista työajan vakuutusta. Jos työ on monimuotoista, sitä tehdään ulkomailla, tai työnantaja haluaa vakuuttaa riskit laajemmin työnteon ulkopuolisen toiminnan osalta, ovat kattavammat vapaa-ajan vakuutusturvat ehdottomasti varteenotettavia vaihtoehtoja.

Nurmilaukkaan mukaan varsinkin isommissa yrityksissä mietitään aktiivisemmin työntekijöiden vapaa-ajan turvaa, sillä oikeanlaisella vakuutuksella voidaan tapaturman sattuessa varmistaa työntekijän jatkohoito ja nopea palaaminen työelämään.

Fennia-lehti 1/2015
Teksti: Jani Kohtanen

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja