Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Det är tryggt att köpa försäkringar över nätet

Det är tryggt att köpa försäkringar över nätet

Om du har Andelsbankens, Handelsbankens, Nordeas, Danske Bankens, Tapiola Bankens, S-bankens eller Ålandbankens nätbankskoder kan du tryggt betala försäkringar, som du tecknat hos Fennia, över nätet. Ett undantag är fordonsförsäkringar, som alltid betalas med faktura.

Vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt

På Fennia behandlar vi kundernas personuppgifter enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och ser vid behandlingen av personuppgifterna också i övrigt till att kundernas integritet skyddas. Vi följer bestämmelserna som godkänts av dataombudsmannen om behandling av personuppgifter i försäkringsbranschen.

I försäkringsverksamheten är det viktigt att på ett entydigt sätt kunna specificera bl.a. försäkringstagare, försäkrade och förmånstagare. På grund av det här behovet av specifikation och identifiering ber vi dig meddela oss din personbeteckning innan vi ger en försäkringskalkyl som är bindande för vårt bolag. Samma motivering gäller förfrågan om personbeteckning i samband med försäkringstagarens förmånstagarförordnande. Personuppgiftslagen tillåter behandling av personbeteckning i försäkringsverksamheten.

Dataförbindelserna till Fennia är skyddade

Nätförbindelserna skyddas genom SSL-teknik (Secure Sockets Layer). Denna gör det möjligt att förmedla data mellan användarens server och Fennias server på ett tryggt och säkert sätt så att utomstående inte kan komma åt uppgifterna.

I Fennias nättjänster används SSL-förbindelser bl.a. på blankettersidorna, där kunden över nätet skickar uppgifter som behöver skyddas till Fennia. Sådana uppgifter är t.ex. personuppgifter och uppgifter om företaget (personbeteckning, FO-nummer, användarnamn och lösenord). Nättjänsten Mitt Fennia för skötsel av försäkringar, som kräver inloggning, är också SSL-skyddade.

Det att en internetsida är skyddad visas i allmänhet med en bild på ett lås nedtill i webbläsarens fönster. Dessutom börjar URL-adressen för en skyddad sida med https://.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd