Hyppää sisältöön
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Aktuellt
  • 3 x Företagarens sociala trygghet

3 x Företagarens sociala trygghet

14.4.2020

Företagarens sociala trygghet bygger på en kombination av obligatoriska och frivilliga försäkringar. Grunden är FöPL-försäkringen, som fastställs enligt arbetsinkomsten och säkerställer att försäkringsersättningarna håller rätt nivå.

1. FöPL dvs. Företagarens pensionsförsäkring. Företagarens sociala trygghet och pensionsskydd grundar sig på den lagstadgade FöPL-försäkringen . Försäkringen är obligatorisk för alla företagare. Försäkringens storlek avgörs av FöPL-arbetsinkomsten, som motsvarar företagarens uppskattning av arbetsinsatsens värde för företaget. Det är viktigt att ange en FöPL-arbetsinkomst som ligger så nära inkomsterna som möjligt, eftersom FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för exempelvis dagpenningen.

2. Företagarens olycksfallsförsäkring. Med Företagarens olycksfallsförsäkring kan man gardera sig mot olycksfall i arbetet och under fritiden, samt yrkessjukdomar. Försäkringens storlek fastställs utifrån yrkesklassen och FöPL. Försäkringen täcker till exempel vårdkostnader till följd av en olycka. Försäkringspremien, dagpenningen och olycksfallspensionen fastställs utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

3. Företagets sjukdomsskyddsförsäkring. Sjukdomsskyddsförsäkringen är en frivillig försäkring som ger tilläggsskydd vid sjukdom och olycksfall, både i arbetet och på fritiden. I sin bredaste omfattning täcker försäkringen sjukdomar, läkemedel, undersökningar och ingrepp.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.