Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Sjukdom och olycksfall
 • Sök ersättning från livförsäkring vid dödsfall

Sök ersättning från livförsäkring vid dödsfall

Sök ersättning

Skriv ut och fyll i blanketten Ersättningsansökan vid dödsfall. Skicka den till

FENNIA LIV
Kod 5010546
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Lämna följande handlingar till oss:

 • En kopia av dödsattesten.

 • Om förmånstagarna är de anhöriga, en släktutredning över den försäkrade (bifoga till bouppteckningen en obruten kedja av ämbetsbevis från det att den försäkrade fyllt 15 år).

 • Kopior av förmånstagarnas eller dödsbodelägarnas ämbetsbevis.

 • En kopia av en identitetshandling (pass, identitetskort eller körkort). Om förmånstagaren är omyndig, behövs handlingar av båda försörjarna.

 • Om förmånstagaren är ett dödsbo, ska dessutom följande bifogas:
  - En kopia av testamentet eller dödsbodelägarnas bekräftelse om att de inte känner till ett testamente.
  - En redogörelse för att den ersättning som ansöks ska betalas in på dödsboets konto.
  - Dessutom ska varje dödsbodelägare underteckna ersättningsansökan. En delägare kan även överföra underskriftsrätten till en annan delägare med en preciserad fullmakt.

Det lönar sig att lämna in ansökan även om dödsattesten inte fåtts ännu, så att försäkringen kan avslutas. Handläggningen av ersättningsärendet kan dock inledas först när Fennia Liv har fått samtliga behövliga redogörelser.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd