Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Försäkringssparande och -placering
  • Kundåterbäringar

Kundåterbäringar

I den del som är bunden till beräkningsräntan är avkastningen på försäkringskapitalet bunden till en fast beräkningsränta och en tilläggsränta som fastställs på basis av Fennia Livs resultat, dvs kundåterbäring. Tilläggsräntan fastställs på förhand för högst ett år åt gången. Tilläggsräntor tilldelas villkorligt.

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.1.2021–31.3.2021 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.10.2020–31.12.2020 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.7.2020–30.9.2020 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.4.2020–30.6.2020 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.1.2020–31.3.2020 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.10.2019–31.12.2019 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.7.2019–30.9.2019 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.1.2019–31.3.2019 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.10.2018–31.12.2018 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.7.2018–30.9.2018 (exkl. försäkringar med årsränta)

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.4.2018–30.6.2018

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.1.2018–31.3.2018

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.10.2017–31.12.2017

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.7.2017–30.9.2017

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.4.2017–30.6.2017

Specifikation av tilläggsräntor per produkt/beräkningsränta för 1.1.2017–31.3.2017

Tilläggsräntor 1.10.2016–31.12.2016

Tilläggsräntor 1.7.2016–30.9.2016

Tilläggsräntor 1.4.2016–30.6.2016

Tilläggsräntor 1.1.2016–31.3.2016

Tilläggsräntor 1.10.2015–31.12.2015

Tilläggsräntor 1.7.2015–30.9.2015

Tilläggsräntor 1.4.2015–30.6.2015

Tilläggsräntor 1.1.2015–31.3.2015

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd