Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Jag skadade mig i en trafikolycka
  • Unga som skadats i en trafikolycka

Unga som skadats i en trafikolycka

Efter en trafikskada förändras livet plötsligt och du kanske har varit intagen på sjukhus len längre tid. Skadan medför en hel del nytt i vardagen: nya saker att lära sig, aktörer, professionella i olika branscher, ansökningar och beslut. Förändringarna kan leda till osäkerhet och oro för framtiden. När du litar på dem som finns omkring dig och bekantar dig med det som är nytt blir det lättare att hantera frågorna och livet börjar så småningom löpa igen.

Stöd av närstående och professionella

Föräldrar, syskon och andra närstående har en viktig roll i ditt liv och i de utmaningar som skadan medför. Studier, arbetslivet, att börja ett självständigt liv och hobbyer är en naturlig del av ditt liv också efter funktionsnedsättningen.

Efter grundskolan behövs en bedömning av din funktionsförmåga för att du ska kunna hitta en lämplig studieform i din nya livssituation. Oftast är det en sjukhusläkare, neuropsykolog och terapeut som ger ett utlåtande om din funktionsförmåga, och dina föräldrars iakttagelser i vardagen berättar om din funktionsförmåga hemma och på fritiden. Den viktigaste utgångspunkten för planeringen är ändå vad du själv vill göra i framtiden.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering som beviljas utifrån trafikförsäkringen ger många möjligheter. Du kan få yrkesinriktad rehabilitering om din målsättning är att komma in i eller fortsätta i arbetslivet. Grundförutsättningen är att du som följd av skadan har väsentliga begränsningar i fråga om val av yrke eller arbete och att din arbetsförmåga och dina inkomstmöjligheter har försämrats väsentligt.

Från trafikförsäkringen kan du också få ersättning för utbildningsprövning, utbildning, arbetsprövning eller läroavtalsutbildning. I vissa fall är det möjligt att slutföra studier som påbörjats före trafikskadan, trots begränsningarna till följd av den, men ibland kräver skadan att studieinriktningen byts till en bransch som nu lämpar sig bättre. En examen ger bättre sysselsättningsmöjligheter även om skadan skulle medföra vissa begränsningar. En rehabiliteringsplanerare på Verve (tidigare Försäkringsbranschens rehabilitering) hjälper dig att göra upp en studieplan och att följa upp hur studierna framskrider. Det är din plan och dina målsättningar som du är beredd att jobba för.

Via länkarna nedan hittar du nyttig information om olika utbildningsmöjligheter

Portalen Studieinfo

På portalen Studieinfo informerar läroinrättningar och högskolor om utbildningsmöjligheter. Där kan du ta del av olika branscher och examina, få information om studier och utbildningar samt söka in till utbildning. Du kan också se videor och läsa om olika studerandes erfarenheter. Tjänsten upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

Studieinfo.fi

Mittyrke.fi

På webbplatsen mittyrke.fi får du en inblick i vardagen för studerande i yrkesutbildning och personer som redan är färdiga med sin utbildning. Personer i olika yrken berättar om sina val och sin karriär.

Rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan utarbetas inom den offentliga hälsovården och den utgår alltid från rehabiliteringsklientens individuella behov. Målsättningarna sätts upp i samarbete mellan rehabiliteringsklienten och läkaren eller en multiprofessionell arbetsgrupp. I arbetet beaktas också anhörigas, terapeuters och eventuella assistenters synpunkter.

Med offentlig hälso- och sjukvård avses centralsjukhuset, det regionala sjukhuset eller hälsovårdscentralen i patientens sjukvårdsdistrikt. Rehabiliteringsplanen innehåller rekommendationer om hjälpmedel, ombyggnader i bostaden och behov av funktionsrehabilitering. Det krävs inget godkännande av Fennia för att starta bedömningen.

TATU ry

Föreningen TATU ry är en riksomfattande stödförening för barn och unga med funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall samt för deras närstående. Utgångspunkten för verksamheten är att på olika sätt stödja barn och unga med funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall och långtidssjuka barn och unga och deras familjer. Vi har samarbetat med TATU ry i redan 20 år. Mer information om TATU ry får du genom att klicka på länken nedan eller av din skadereglerare.

Anskaffning av hjälpmedel

Sjukvårdsdistriktet ansvarar för inprovning och anskaffning av hjälpmedel samt för service av dem. En rehabiliteringsplanerare som är Fennias partner kan vid behov bistå i frågor som gäller anskaffning av hjälpmedel. Hjälpmedelsenheten skaffar och betalar hjälpmedlet och fakturerar sedan Fennia. Därefter tar Fennia beslut om det kan ersättas.

Ombyggnader i bostaden

När en person har skadats kan ombyggnader behövas i bostaden. Ombyggnadsarbetena planeras av en representant för den offentliga hälso- och sjukvården, som en rehabiliteringsplanerare eller arbetsterapeut, i samarbete med kommunens byggnadsexpert. Över de ombyggnadsarbeten som behövs ges ett utlåtande och en separat arbetsbeskrivning, utifrån vilka beslut om ersättning av ombyggnaden kan tas. Innan Fennia meddelar sitt ersättningsbeslut kan bolaget be om ett utlåtande av Verve (tidigare Försäkringsbranschens rehabilitering).

Funktionsrehabilitering

Målet med funktionsrehabilitering är att ge rehabiliteringsklienten stöd att självständigt klara av sina vardagssysslor. Det kan vara fråga om till exempel fysio-, arbets- eller talterapi, anpassningskurser eller neuropsykologisk rehabilitering. Rehabiliteringsklienten kan också behöva institutionsrehabilitering, som i allmänhet är en intensiv, 2–3 veckor lång rehabiliteringsperiod på en institution.

Vårdinrättningen lämnar in en rehabiliteringsplan för skadereglering och Fennias sakkunnigläkare bedömer utifrån den behandlande läkarens utlåtande om rehabiliteringen kan ersättas. När beslutet tas beaktas ersättningspraxis inom trafikförsäkring och rehabilitering enligt allmänt godkänd medicinsk uppfattning i Finland.

Serviceplan

För serviceplanen ansvarar din hemkommun och den utarbetas i samarbete mellan dig, dina närmaste och en servicehandledare eller en socialarbetare. Servicehandledaren eller socialarbetaren bidrar till planeringen med sin sakkunskap och kännedom om olika alternativ för service och stöd. Målsättningen för stödåtgärder och service är att ge dig stöd för ett sådant liv som du anser vara gott. Utifrån detta planerar man service och utarbetar serviceplanen.

För personer med svåra skador ordnar kommunen färdtjänst för studier, arbete, uträttande av ärenden och rekreation, om skadan orsakar särskilda svårigheter att röra sig och personen därför inte kan anlita kollektivtrafik.

Kommunens servicehandledare eller socialarbetare skickar serviceplanen och kommunens beslut till Fennia, som fattar beslut om de stöd- och hjälptjänster som behövs.

Om det är möjligt att använda egen bil, ersätter Fennia hjälpmedel, utrustning och ombyggnadsarbeten som behövs. Sådana kan till exempel vara ett vändbart specialsäte eller en lyftanordning för rullstol.

Hjälpmedel i hobbyer

För personer som skadats i en trafikolycka ersätts i regel inga hobby- eller motionsredskap (t.ex. roddapparat, konditionscykel). Många personer med funktionsnedsättning behöver dock särskild motionsutrustning som lämpar sig för dem, som till exempel rullstol för spel eller dans, skidåknings-, slalom- eller iskälke/-pulka och olika typer av stöd). Sådan specialutrustning kan ersättas, eftersom behovet av den uttryckligen beror på begränsad funktion till följd av skadan.

Särskilt för barn och unga hyrs utrustning ut av Malike (på finska).

Andas, allt ordnar sig!

Lisää aiheesta

Kvinnan hänger upp en kattmask på väggen.

Förmåner för unga

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor