Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Var kan elbilar laddas? Så här skaffar du laddstation hem
Hundar och man i bilen.

Var kan elbilar laddas? Så här skaffar du laddstation hem

3.1.2024

Antalet elbilar och laddbara hybridbilar ökar då allt fler är intresserade av ekonomisk och miljövänlig bilkörning. Laddning av elbil går smidigt när den närmaste laddstationen finns på egen gård. Hemförsäkring och en laddstolpe som har monterats på ett korrekt sätt möjliggör en säker laddning hemma.

Före köpet av elbil funderar många på hur enkelt det kommer att vara att ladda bilen. Det lockar att ha en egen laddstation – bilen kan laddas på natten för nästa dag.

En egen laddstation kan skaffas till både egnahemshus och bostadsbolag

– Hemma är det absolut säkrast att ladda bilen från en station som har monterats av en expert. Laddstationen är avsedd för laddning som kräver hög effekt, till skillnad från bland annat ett hushållsuttag. Bor man i ett egnahemshus, kan en laddstolpe skaffas när den behövs, berättar Mikko Pöyhönen, direktör för Fennias fordons- och egendomsförsäkringstjänster

– Om du bor i ett bostadsaktiebolag och behöver en laddstation, ska du informera bostadsbolagets styrelse. Styrelsen beställer en utredning och kartlägger hur många andra aktieägare är intresserade av möjligheten, vilka resurser bolaget har och vilka ändringar som behövs för att skaffa laddstationerna, berättar Tapio Haltia, rådgivande jurist på Fastighetsförbundet.

Bostadsbolaget har tre sätt att upprätta ett projekt för laddstationer

Det lönar sig att planera anskaffning av laddstationer långsiktigt och genom att beakta framtida behov så att kostnaderna delas så jämnt som möjligt mellan nuvarande och kommande aktieägare med elbil. När utredningen om behovet av laddstationer är färdig, kan ärendet behandlas på bolagsstämman. Nästa steg beror på vem besitter parkeringsplatserna, bostadsbolaget eller aktieägarna.

– För parkeringsplatser som ägs av bostadsbolaget kan anskaffning göras gemensamt av bolaget. Om anskaffningen bestäms enligt majoriteten på bolagsstämman, delas kostnaderna mellan alla aktieägare i bostadsbolaget och för underhållet av laddstationer ansvarar bostadsbolaget, berättar Haltia.

– Om parkeringsplatserna besitts av aktieägarna, ska kostnaderna delas mellan dem som kommer att använda laddstationerna. Anskaffningen kan utföras om projektet stöds av både majoriteten på bolagsstämman och majoriteten av de aktieägare som har en parkeringsplats. Kostnaderna för projektet delas mellan de aktieägare som får en laddstation, men kostnaderna för underhåll betalas normalt av bostadsbolaget, säger Haltia.

Om majoriteten inte stöder anskaffningen, kan projektet genomföras av aktieägarnas minoritet. Då får aktieägarna montera sina laddstationer på egen bekostnad. Anskaffningen ska dock genomföras så att de övriga aktieägarna också senare har möjlighet att skaffa en egen station. På detta sätt delas kostnaderna ofta ojämnt, eftersom startkostnaderna är högre än de kommande kostnaderna.

Hemförsäkring och kasko: säker laddning hemma

Laddstationerna är planerade för att jämna ut belastningen, men ett vanligt eluttag är inte avsett för kontinuerlig belastning, såsom laddning av en elbil. Brandrisken är större om bilen laddas genom ett vanligt eluttag.

–Bränder är sällsynta, men möjliga. Risken minskar när bilen laddas genom en laddstation som har monterats av en expert. Vid en brand ersätts skadorna på fastigheten och lösa föremål från hemförsäkring och fordonsskador från kaskoförsäkring, säger Lempiäinen.

– Om en brand orsakas av hushållets eluttag, kan det begränsa ersättningar. Därför bör ett vanligt eluttag inte användas för laddning av en elbil. Om elbilen emellertid tillfälligt laddas från ett vanligt eluttag, ska man säkerställa att proppen och kabeln tål belastningen och spänningen. Överhettningsrisken ökar vid användning av en skarvsladd, så man ska gärna undvika det, påpekar Lempiäinen.

Repetition och tips: så här skaffar du en laddstation till vilket hem som helst

 • En laddstation kan skaffas när som helst till ett egnahemshus, om man bara ser till att stationen kartläggs och monteras av en expert.

 • Monteringsarbeten för en laddstation till ett egnahemshus berättigar till hushållsavdrag som underhålls- och ombyggnadsarbete i bostad.

 • I bostadsbolaget kan projektet för laddstationer genomföras på parkeringsplatser som ägs av antingen bostadsbolaget eller aktieägarna, men ärendet ska först behandlas på bolagsstämman. Bolagsstämman bestämmer hur projektet ska genomföras.

 • Om bostadsbolaget gör anskaffningen gemensamt, kan projektet få ARA-stöd som ofta förutsätter att minst fem stationer byggs.

 • En fast monterad laddstation omfattas av hemförsäkring för egnahemshus.

 • Bostadsbolaget svarar ofta för laddstationer och elinstallationer bolaget har godkänt och monterat. Om underhållsansvaret har överförts till aktieägarna, kan aktieägarna försäkra laddstationen separat i den egna hemförsäkringen.

Lue lisää

HemförsäkringTrafikförsäkringBilförsäkringArtikelPå väg
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor