Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Sex försäkringar som sm-företagaren kan behöva
En kvinna i grön tröja tittar ut genom fönstret och ler.

Sex försäkringar som sm-företagaren kan behöva

7.7.2022

En gemensam nämnare för alla företagare är förmågan att drömma, våga och vara företagsam. Vi på Fennia stöder dig och erbjuder förmåner för försäkringar så att du kan sköta dina ärenden och fortsätta din egen väg, även om du hamnar i knipa. Vi är en långvarig samarbetspartner till Företagarna i Finland: tack vare samarbetet kan vi erbjuda företagskunderna sakkunnig och övergripande service samt omfattande medlemsförmåner.

Är du företagare eller funderar du på att grunda ett eget företag? För att du ska våga driva ett företag och ta vara på möjligheterna är det bra att veta vilka försäkringar som tryggar din affärsverksamhet och, i händelse av en skada, även dig och din familj.

FöPL-försäkringen är obligatorisk för alla företagare

Som företagare tar du själv hand om ditt pensionsskydd, vilket innebär att du ska teckna en lagstadgad FöPL-försäkring. Det är din viktigaste försäkring eftersom den ger dig ett grundskydd under arbetsåren förutom pension. Den påverkar till exempel storleken på sjukdagpenningen och föräldradagpenningen från FPA och nivån på ditt arbetslöshetsskydd.

Dessutom kan företagaren teckna andra försäkringar till stöd för företagsverksamheten. Frivilliga försäkringar täcker risker för företagarens personskydd och för företagets anställda, egendom, verksamhet och fordon.

Person- och sakskador kan leda till oväntade kostnader

Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter person- och sakskador som vållats en tredje part i företagsverksamhet och som ditt företag är skadeståndsskyldigt för. En sådan skada kan uppstå till exempel om en felaktigt installerad tvättmaskin orsakar en vattenskada i fastigheten eller om en kund halkar på ett vått golv i din verksamhetslokal och skadar sig.

Ibland uppstår tvister i företagsverksamheten och för att utreda dem krävs juridisk hjälp. Rättsskyddsförsäkringen täcker kostnader som uppstår till följd av användningen av juridiska tjänster, till exempel vid tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden.

Egendomsskador kan orsaka ekonomiska förluster för ditt företag, men lyckligtvis kan du gardera dig mot dem på förhand. Med en egendomsförsäkring kan du försäkra fastigheter och viktigt lösöre i företaget till exempel i händelse av brand och skadegörelse.

Försäkringen hjälper till vid verksamhetsavbrott

Företagets affärsverksamhet kan i en exceptionell situation avbrytas för en lång tid. Så kan det gå till exempel om en anställd råkar ut för ett olycksfall. Olycksfallsavbrottsförsäkringen ersätter bortfall av täckningsbidrag och kostnader till följd av motiverade åtgärder för att minska bortfall av täckningsbidrag. Sådana extra kostnader kan till exempel vara kostnader för övertid, anställning av vikarier och köp av arbete av underleverantörer.

Affärsverksamheten kan också lamslås om en sakskada drabbar egendom som din affärskompanjon använder i sin verksamhet. Leveransavbrottsförsäkringen ersätter extra kostnader för skador som en finländsk kund, underleverantör eller varuleverantör orsakat.

En skada som drabbat företagets egendom orsakar ofta ett avbrott i verksamheten. Företagsavbrottsförsäkringen ersätter extra kostnader för att starta eller hålla igång verksamheten efter en egendomsskada som ersätts. Sådana kostnader ersätts för en period på högst tolv månader och upp till ett belopp av 20 000 euro.

Utnyttja dina förmåner som medlem i Företagarna i Finland

Fennia och Företagarna i Finland har tillsammans tagit fram ett försäkringspaket som särskilt passar sm-företagare. För små företag (mindre än 10 personer) som är medlemmar av Företagarna i Finland erbjuder vi en färdig specialprissatt företagsskyddslösning som inkluderar ansvarsförsäkring för verksamhet, rättsskydds- och egendomsförsäkring och olycksfallsavbrotts-, leveransavbrotts- och företagsavbrottsförsäkringar.

Kom också ihåg att utnyttja dina övriga förmåner som medlem i Företagarna i Finland:

 • Du får 50 procent rabatt på premien för dagersättningsdelen i företagets sjukdomsskydd om du har valt en självrisktid på minst 21 dagar. Företagets sjukdomsskydd inkluderar förutom dagersättning även vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall. Försäkringen kan tecknas av både företagare och arbetstagare.

 • Fennia-Livskydd är en försäkring som du kan teckna för dig själv och för ditt företags anställda i händelse av dödsfall och bestående arbetsoförmåga. Som medlemsförmån erbjuder vi 10 procents höjning av ersättningsbeloppet i skyddet mot bestående arbetsoförmåga, dock högst 100 000 euro. Dessutom får du 20 procent rabatt på försäkringspremien för Fennia-Livskydd under den första försäkringsperioden.

Lue lisää

 • Offertbegäran för företagskunder
 • Det här består företagarens sociala trygghet av
FöretagandeSamarbetspartnerFörsäkringar för företagareFörsäkringar för företagArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor