Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Öppettider under jul och nyår

Öppettider under jul och nyår

21.12.2020

Julen är på intåg. Trots att en del av Fennias anställda tar ledigt för att fira jul, betjänar vi dig normalt under resten av året, med få undantag. Exakta öppettider under julen och årsskiftet kan du kolla här.

Du kan uträtta dina försäkringsärenden normalt på

nättjänsten Mitt Fennia
eller lämna till oss. Vi behandlar din begäran på följande normala arbetsdag. Det går utmärkt att teckna försäkringar på när det passar dig bäst.

God jul och gott nytt möjligheternas år 2021!

Skadetjänster

Bilassistansen, FenniaVårdaren, Husassistansen, Glasskadetjänsten, Reseassistansen och FirstVet är öppna normalt resten av året.

är stängd 24–26.12, 1.1 och 6.1.

är stängd 24–26.12, 1.1 och 6.1. Den 23 och 31 december har vi exceptionellt öppet kl. 8–16.

Telefontjänst

Kundtjänsten är stängd 24–26.12, 1.1 och 6.1. Den 23 december stänger vi nättjänsternas användarstöd redan kl. 12. Nyårsafton den 31 december har vi öppet enligt följande:

 • Växel kl. 8–13

 • Kundtjänst, trafikförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringar, trafikskador, arbetsolycksfallsersättningar kl. 9–15

 • Mitt Fennias chatt för privatkunder kl. 10–15

 • Nättjänster användarstöd kl. 9–13

Övriga dagar har vi öppet normalt.

Kontor

Våra kontor har stängt 24–26.12, 1.1 och 6.1. Dagen före julafton 23.12 har vi öppet kl. 9–16 och nyårsafton 31.12 fram till kl. 13.

Övriga dagar har vi öppet normalt.

Nyhet Fennia
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd