Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Förutseende är nyckeln till personalens välbefinnande – ”Det är alltid bra att ta upp frågor”

24.8.2021

Husteknikbolagets ledning av arbetsförmåga ger resultat: sjukfrånvaro, olycksfall och arbetsoförmåga har minskat klart de senaste åren. I företaget följer man noga upp sjukfrånvaro, men i stället för att koncentrera sig på antalet frånvarodagar ser man på orsakerna.

Den grundläggande idén bakom ledning av arbetsförmåga är att främja arbetstagarnas arbetsförmåga, hälsa och säkerhet. Det är bra ledarskap i vardagen, där man bland annat tar upp frågor som gäller arbetsförmågan i förebyggande syfte. Resultatet syns i företagets produktivitet samt i kostnaderna för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga.

Arbetet på husteknikbolaget Amplits arbetsplatser i huvudstadsregionen är fysiskt, som el- och rörinstallationsarbete. Arbetsbelastningen kan lätt leda till problem i stöd- och rörelseorganen. Riskerna för arbetsoförmåga till följd av dessa ökar till exempel av svåra arbetsställningar och långvarigt tungt arbete. Men Amplit har systematiskt lyckats minska personalens sjukfrånvaro och sjukkostnader de senaste åren.


– Vi har medvetet satsat på en fungerande vårdkedja och på förebyggande ledning av arbetsförmågan och har uppnått resultat. När de anställda trivs bra på jobbet, minskar sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Arbetsnöjdheten går hand i hand med sjukfrånvaron och produktiviteten på arbetsplatserna, säger Elisabeth Villemson, personalchef hos Amplit.

Omtanke hjälper att lyfta fram det som oroar

Finlands Näringsliv EK bedömer att kostnaden för en sjukfrånvarodag är 350–500 euro för arbetsgivaren. Av undersökningar framgår att man upprätthåller arbetsförmågan allra bäst genom att identifiera och minska belastningsfaktorer i arbetet. Chefens stöd har också en betydande inverkan på hur arbetstagaren upplever sin arbetsförmåga och på antalet sjukfrånvarodagar.

Tidig identifiering av till exempel problem i stöd- och rörelseorganen hjälper de anställda att orka bättre i arbetet, säger Villemson.

Tydliga koncept bidrar till färre långa perioder av sjukfrånvaro, och därför utgår Amplits modell för ledning av arbetsförmåga från omtanke. I modellen får man viktig information om personalens välbefinnande genom hälsoenkäter och uppföljning av sjukfrånvaro. Ibland kommer orsakerna till oro också fram via chefer eller kollegor.

– Det är alltid bra att ta upp frågor när det är möjligt. Vi för samtal om arbetsförmåga med våra anställda, om någon oroar sig för sin kollega eller medarbetare eller om vi ser avvikelser i sjukfrånvaron, säger Villemson.

Personal som mår bra är ett tecken på lyckad ledning av arbetsförmåga

Enligt lagen är det arbetsgivarens skyldighet att reda ut belastningsfaktorer i arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön och att se till att säkerheten i arbetet, arbetsförhållandena och arbetsredskapen än i skick.

– På Amplit har vi både individuellt och samhälleligt ansvar för våra anställda. Man ska kunna jobba säkert, och vi vill inte att någon ska bli pensionerad i förtid på grund av en sjukdom som orsakats av arbetet. Genom olika arrangemang har vi lyckats med att också personer som är partiellt arbetsförmögna kan fortsätta jobba.

Enligt Villemson syns lyckad ledning av arbetsförmåga i vardagen genom att de anställda har det bra.

– Transparens är nödvändigt i mitt jobb. Vi uppföljning av sjukfrånvaro är det till exempel inte fråga om antal utan om orsak. Som personalchef vill jag veta hur jag på bästa sätt kan hjälpa den anställda.

Skyddet för välbefinnande gör att hjälpen är nära både på jobbet och på fritiden

Amplit har utvecklat sin ledning av arbetsförmåga i samarbete med arbetspensions-försäkringsbolaget Elo. Fennia tar hand om försäkringsärenden, som arbetstagarnas lagstadgade olycksfallsförsäkring och sjukkostnadsförsäkring. Kärnan i Fennias tjänst Skydd för välbefinnande är telefonjouren FenniaVårdaren, där sjukskötare tar emot samtal från morgonen till sent på kvällen. Företagshälsovårdstjänster får företaget av Fennias partner.

– Samarbetspartner är viktiga. Fennia hjälper i akuta hälsofrågor och Elo är med om att planera vår ledning av arbetsförmåga, säger Villemson.

Personalens hälsa och säkerhet är viktiga för Amplit också utanför arbetstid, varför de anställdas hälsovårdstjänster och försäkringar också omfattar fritid.

– Ingen kan bestämma att alltid vara frisk. Vi vill reagera snabbt på våra anställdas situation och tröskeln för att be om hjälp ska alltid kännas låg, oavsett om det är fråga om sjukdomar, arbetsolycksfall eller problem i privatlivet.

Ta del av Fennias försäkringar: sjukförsäkringar för arbetstagare och Skydd för välbefinnande.

Läs mer om Elos tjänster för ledning av arbetsförmåga.

Lue lisää

SamarbetspartnerFörsäkringar för arbetstagareArbetarskyddArtikelVälbefinnande

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor