Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

Ennakointi on avain henkilöstön hyvinvointiin – “Asioista kannattaa aina puhua”

24.8.2021

Talotekniikkayritys Amplit johtaa työkykyä tuloksellisesti: sairauspoissaolot, tapaturmat ja työkyvyttömyys ovat vähentyneet viime vuosina selvästi. Sairauspoissaoloja seurataan yrityksessä tarkasti, mutta seurannassa keskitytään määrän sijasta poissaolojen syihin.

Työkykyjohtamisen perusideana on edistää työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja turvallisuutta. Se on hyvää arkijohtamista, jossa muun muassa otetaan työkykyyn liittyvät asiat puheeksi ennakoivasti, ja sen vaikutukset näkyvät yrityksen tuottavuudessa sekä sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksissa.

Pääkaupunkiseudulla toimivan talotekniikkayrityksen Amplitin työmailla tehdään paljon fyysistä työtä, kuten sähkö- ja putkiasennusta. Työn aiheuttama kuormitus voi johtaa herkästi tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Tules-syistä johtuvaa työkyvyttömyyseläkeriskiä lisäävät esimerkiksi hankalat työasennot ja pitkäaikainen altistuminen raskaalle työlle. Amplit on kuitenkin onnistunut vähentämään henkilöstön sairauspoissaoloja ja terveyskustannuksia järjestelmällisesti viimeisimpien vuosien aikana.

– Olemme panostaneet määrätietoisesti toimivaan hoitoketjuun ja ennaltaehkäisevään työkykyjohtamiseen, ja se on tuottanut tulosta. Kun työntekijät viihtyvät töissä hyvin, työmailla on vähemmän sairastumisia. Työtyytyväisyys kulkee käsi kädessä sairauspoissaolojen ja työmaiden tuottavuuden kanssa, kertoo Amplitin henkilöstöpäällikkö Elisabeth Villemson.

Välittämisen malli auttaa nostamaan huolet esiin

EK:n arvion mukaan yksittäisen sairauspoissaolopäivän kustannus työnantajalle on 350–500 euroa. Tutkimusten perusteella työkykyä voidaan parhaiten ylläpitää tunnistamalla ja vähentämällä työstä johtuvia kuormitustekijöitä. Myös esihenkilön tuella on merkittävä vaikutus työntekijän kokemaan työkykyyn ja sairauspoissaolojen määrään.

– Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmien aikainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy auttavat henkilöstöä jaksamaan työssä paremmin, Villemson sanoo.

Selkeät toimintamallit auttavat vähentämään pitkiä sairauspoissaoloja, siksi Amplitin työkykyjohtamisen perustana on välittämisen malli. Siihen kuuluvien terveyskyselyjen ja sairauspoissaoloseurannan avulla saadaan tärkeää tietoa henkilöstön hyvinvoinnista. Toisinaan huolenaiheet tulevat näkyväksi myös esihenkilön tai kollegan kautta.

– Asioista kannattaa aina puhua, kun se on mahdollista. Käymme työntekijöiden kanssa työkykykeskusteluja, jos joku kantaa kollegastaan tai alaisestaan huolta tai jos sairauspoissaoloissa nähdään poikkeavuuksia, Villemson kertoo.

Hyvinvoiva henkilöstö on merkki onnistuneesta työkykyjohtamisesta

Lain mukaan työnantajan on selvitettävä työn, työolosuhteiden ja työympäristön kuormittavat tekijät, sekä huolehdittava siitä, että työskentely ja työolot ovat turvalliset ja työvälineet ovat kunnossa.

– Meillä on Amplitissa sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen vastuu työntekijöistämme. Työtä pitää voida tehdä turvallisesti, emmekä halua, että kukaan jää ennenaikaisesti eläkkeelle työstä aiheutuneen sairauden vuoksi. Erilaisin työjärjestelyin on pystytty mahdollistamaan myös osatyökykyisen työssä jatkaminen.

Villemsonin mukaan onnistunut työkykyjohtaminen arjessa näkyy siten, että työntekijöillä on hyvä olla.

– Läpinäkyvyys on työssäni välttämätöntä. Esimerkiksi sairauspoissaolojen seurannassa ei ole kyse poissaolojen määrästä vaan syystä. Henkilöstöpäällikkönä haluan tietää, miten työntekijää voisi parhaiten auttaa.

Hyvinvointiturvan kautta apu on lähellä töissä ja vapaa-ajalla

Amplit on kehittänyt työkykyjohtamista yhdessä työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Fennia hoitaa puolestaan vakuutusasioita, kuten työntekijöiden lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sairauskuluvakuutusta. Fennian Hyvinvointiturva-palvelun ytimessä on FenniaHoitaja-puhelinpäivystys, jossa sairaanhoitajat ottavat vastaan puheluita aamusta iltamyöhään. Työterveyshuoltopalvelut tulevat Fennian kumppanin kautta.

– Yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. Fennia auttaa akuuteissa terveyden asioissa ja Elo on osallistunut työkykyjohtamisen suunnitteluun, Villemson kertoo.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Amplitille tärkeitä myös työajan ulkopuolella, minkä takia työntekijöiden terveyspalvelut ja vakuutukset kattavat myös vapaa-ajan tapahtumat.

– Kukaan ei voi päättää pysyvänsä aina terveenä. Haluamme reagoida nopeasti työntekijöiden eri tilanteisiin ja että kynnys pyytää apua olisi aina matala, oli kyse sitten sairastumisesta, työtapaturmasta tai yksityiselämän huolista.

Tutustu Fennian vakuutuksiin: Hyvinvointiturva ja työntekijöiden sairausvakuutukset.
Lue lisää Elon työkykyjohtamisen palveluista.

Lue lisää

KumppanitTyöntekijöiden vakuutuksetTyöturvallisuusArtikkeliHyvinvointi

Jaa

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet