Etätyövakuutus

Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin työpaikalla tehtävää työtä ja useimmiten etätyötä tehdään kotona. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä, mutta sen perusteella korvataan tapaturmat vain, jos toiminta on yksiselitteisesti syy-yhteydessä työtehtäviin. Esimerkiksi etätyöpäivän aikana ruokailun yhteydessä sattuvaa tapaturmaa ei korvata lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.

Yrityksen kannattaakin ottaa etätyöntekijöilleen vapaaehtoinen etätyövakuutus, joka täydentää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antamaa turvaa.

Vapaaehtoinen etätyövakuutus

Etätyövakuutus on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, joka tuo turvaa tapaturman aiheuttamien vamman hoitokulujen sekä pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman varalta.

Etätyövakuutus on voimassa:

  • Vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään saakka Suomessa tehtävässä etätyössä siltä osin, kun vahinkoa ei korvata tapaturmavakuutuslain mukaisesta pakollisesta työajan vakuutuksesta.
  • Välittömillä päivittäisillä työmatkaan rinnastettavilla matkoilla, kun matka tehdään kesken etätyön tai välittömästi etätyön jälkeen, ja kulut eivät ole korvattavia jonkin lain nojalla.
  • Suomessa sellaiseen työmatkaan liittyvällä vapaa-ajalla, josta työnantaja maksaa vakuutetulle päivärahaa ja vakuutettu yöpyy työmatkasta johtuen muualla kuin kotona.

Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä on lakisääteinen tapaturmavakuutus Fenniassa.

Etätyövakuutus ei ole voimassa liikunnassa ja urheilutoiminnassa.

Tutustu esitteeseen:

Vapaaehtoinen etätyövakuutus -esite

 Tulosta