Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Vapaaehtoinen etätyövakuutus
Vapaaehtoinen etätyövakuutus - esite

Vapaaehtoinen etätyövakuutus

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Etätyövakuutus on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, joka täydentää työtapaturmavakuutuslain mukaisten vakuutusten antamaa turvaa.

Etätyövakuutus tuo turvaa tapaturman aiheuttamien vamman hoitokulujen sekä pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman varalta. Lisäksi voit valita vakuutuksen kattamaan ohimenevää työkyvyttömyyttä.

Etätyövakuutus on voimassa

 • vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään saakka Suomessa tehtävässä etätyössä siltä osin, kun vahinkoa ei korvata työtapaturmavakuutuslain mukaisesta pakollisesta työajan vakuutuksesta.

 • välittömillä päivittäisillä työmatkaan rinnastettavilla matkoilla, kun matka tehdään kesken etätyön tai välittömästi etätyön jälkeen, ja kulut eivät ole korvattavia jonkin lain nojalla.

 • Suomessa sellaiseen työmatkaan liittyvällä vapaa-ajalla, josta työnantaja maksaa vakuutetulle päivärahaa ja vakuutettu yöpyy työmatkasta johtuen muualla kuin kotona.

Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä on työtapaturmavakuutus Fenniassa.

Etätyövakuutus ei ole lainkaan voimassa liikunnassa ja urheilutoiminnassa.

Vakuutusmaksu määräytyy valittujen turvien, vakuutusmäärien sekä mahdollisen päiväkorvauksen mukaan.

Tapaturmavamman hoitokulut

Vakuutus korvaa tapaturmavammasta aiheutuneita hoitokuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain (sairausvakuutus-, työtapaturmavakuutus- tai liikennevakuutuslaki) perusteella. Jos lakiin perustuva oikeus korvaukseen on menetetty esimerkiksi liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ei Fenniakaan korvaa näitä hoitokuluja. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut, lääke- ja matkakulut, ja ne korvataan alkuperäisten tositteiden mukaan.

Saman tapaturmavamman hoitokuluja maksetaan enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti.

Tapaturmavamman aiheuttama haitta

Haitalla tarkoitetaan tapaturmavammasta aiheutunutta lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa. (Lääketieteellinen haitta ei ole sama kuin työkyvyn alenema.) Haittaa määriteltäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu ja vaikeusaste, ei yksilöllisiä oloja, kuten ammattia tai harrastuksia. Toimintakykyä verrataan samanikäisen, terveen henkilön toimintakykyyn.

Haitta määritellään tapaturman sattuessa voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaan. Täydestä pysyvästä haitasta (haittaluokka 20) maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitta on jäänyt pysyväksi.

Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos vakuutettu kuolee, ennen kuin yksi vuosi on kulunut tapaturmasta, ei haittakorvausta makseta.

Päiväkorvaus

Jos vakuutukseen sisältyy päiväkorvaus, sitä maksetaan tapaturmavamman aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta sovitun, vakuutuskirjassa mainitun omavastuuajan jälkeen.

Päiväkorvausta maksetaan aikaisintaan lääkärinhoidon alkamisesta ja enintään siihen asti, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi. Jos vakuutettu ei ole täysin työkyvytön, maksetaan työkyvyn alenemista vastaava osa päiväkorvauksesta.

Tapaturmainen kuolema

Jos tapaturmavakuutukseen sisältyy korvaus kuolemantapauksessa, maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa voimassa oleva vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu kertakorvaus haitasta.

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturman sattumisesta on kulunut kolme vuotta.

Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin työpaikalla tehtävää työtä. Useimmiten etätyötä tehdään kotona. Työtapaturmavakuutuslaki koskee kaikkea työsuhteessa tehtävää työtä, myös etätyötä.

Etätyössä työtilan ja työpisteen ulkopuolella sattuneet tapaturmat korvataan lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta vain, jos toiminta on yksiselitteisesti syy-yhteydessä työtehtäviin. Esimerkiksi leluun kompastuminen kotona, ruokailuun liittyvä toiminta kotona, taukojen viettäminen, wc:ssä käyminen eivät ole syy-yhteydessä työtehtäviin ja eivät ole lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia.

Koska etätyötä tekevällä ei ole työmatkaa, ei työmatkasta voi tehdä poikkeamaa ja näin esimerkiksi lapsen päivähoitoon vieminen tai hakeminen sekä kaupassa käynti eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauksen piiriin.

Jos haluat turvata henkilöstösi yhtä kattavalla turvalla kuin työtapaturmavakuutus työajalle, voit valita työtapaturmavakuutuslain mukaisen vapaa-ajan ryhmävakuutuksen. Vakuutus korvaa vapaa-aikana sattuneet tapaturmat ja se on voimassa Suomessa ja ulkomailla. Tästä vakuutuksesta saat lisätietoa vapaa-­ajan ryhmävakuutuksen tuote-esitteestä.

Fenniaturvan etätyövakuutukseen sovelletaan Fenniaturvan ryhmävakuutusten ehtoja.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 441 11

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet