Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä aiheutuvia kuluja, kun matka on jouduttu pakottavasti peruuttamaan tai keskeyttämään vakuutetun, hänen lähiomaisensa tai matkakumppaninsa äkillisen sairastumisen, tapaturman tai kuoleman vuoksi tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen merkittävän taloudellisen esinevahingon takia.