Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalta myöhästymisestä aiheutuneita kuluja, kun myöhästyt ulkomaille suuntautuvalta matkalta tai jatkoyhteydeltä ja myöhästyminen johtuu siitä, että käyttämäsi yleinen kulkuneuvo myöhästyy sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia tai myöhästyminen johtuu siitä, että olet osallisena liikennevahingossa.

Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta. Jos matkan jatkaminen on mahdotonta, korvataan matkasta etukäteen suoritettu hinta, enintään kuitenkin 2000 euroa.