Matkustajavakuutuksen perusteella maksetaan myös kertakorvaus matkatapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta sekä matkatapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttamasta kuolemasta.

Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi. Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta.

Matkan aikana sattuneesta tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu pysyvän haitan korvaus.