Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Belöning effektiviserar affärsverksamheten

Vad tänker finländska beslutsfattare om belöning?

Så här många beslutsfattare var helt eller delvis av samma åsikt om följande:

Belöning av nyckelpersoner…

 • 92 % förbättrar företagets resultat

 • 88 % ökar arbetstillfredsställelse

 • 93 % utgör en viktig del i att engagera personalen

 • 83 % underlättar rekrytering

 • 83 % förbättrar företagets arbetsgivarimage

Källa: Fennia Livs undersökning: Kannustinjärjestelmät kasvuyrityksissä 2018 (Incitamentsprogram i tillväxtföretag 2018) (*Taloustutkimus 2018)

Beakta pensionslösningar

En frivillig pensionslösning är en belöningsmodell med vilken du engagerar nyckelpersonerna i företaget och skapar en fruktbar grund för tillväxt. Nöjd och motiverad personal mår bättre, vilket avspeglas även i arbetet. Både företaget och de anställda har nytta av belöning och engagemang. Nu är det dags att belöna!

Pensionslösning ger fördelar för företaget

 • Flexibelt sätt att belöna företagets personal

 • Förbättrar personalens engagemang och minskar personalomsättning

 • Ett sätt att särskilja sig från konkurrenter vid rekrytering

 • Pensionsavgifter kan dras av i beskattningen

Pensionslösning ger fördelar för de anställda

 • Kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet

 • Höjer de anställdas pensionsnivå

 • Ger möjlighet att tidigarelägga pensionering

Gruppensionsförsäkring som belöningsmodell

Gruppensionsförsäkring är ett utmärkt sätt att engagera företagets nyckelpersoner. I praktiken betyder gruppensionsförsäkring att företaget erbjuder en viss personalgrupp en pensionslösning där samtliga gruppmedlemmar får samma försäkringsskydd. Företaget kan ha flera olika gruppensionsförsäkringar.

Gruppensionsförsäkringen kompletterar den anställdas lagstadgade pensionsskydd. Med den kan arbetstagaren även tidigarelägga sin pensionering. Som belöningssystem är den sporrande och populär på den finska marknaden, rent av ett trumfkort i rekryteringssammanhang.

 • Ålderspension betalas ut enligt influtet försäkringskapital och överenskommen pensionstid. Pensionen är skattepliktig förvärvsinkomst.

 • Försäkringen inkluderar ett livförsäkringsskydd från vilket försäkringskapitalet betalas ut till förmånstagarna i händelse av dödsfall.

 • Till försäkringen kan ett skydd mot bestående arbetsoförmåga anslutas. Den engångsersättning som betalas ut till följd av bestående arbetsoförmåga är skattefri för mottagaren.

 • Premierna för gruppensionen som företaget betalar är avdragsgilla kostnader i företagets beskattning.

 • Försäkringspremierna räknas inte som arbetstagarnas lön. Därför behöver företaget inte verkställa förskottsinnehållning på premierna och inte heller betala arbetsgivarens bikostnader.

Med en pensionslösning tar du hand om dig och ditt företag såväl under företagets verksamma tid som efter den.

Pensionslösning är ett kostnadseffektivt och flexibelt verktyg till exempel vid generationsväxling och vid försäljning av företaget. Företagarens lagstadgade pensionsskydd är ofta för låg. Fennias pensionslösning är en övergripande plan för ditt och företagets bästa. Tillsammans tar vi fram en pensionslösning som passar just ditt företag.

Företagare, agera nu och trygga morgondagen

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd