Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

Palkitsemisella tehoa liiketoimintaan

Mitä suomalaiset päättäjät ajattelevat palkitsemisesta?

Näin moni päättäjistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä:

Avainhenkilöiden palkitseminen…

 • 92 % kasvattaa yrityksen tulosta

 • 88 % lisää työtyytyväisyyttä

 • 93 % on tärkeä osa sitouttamisessa

 • 83 % helpottaa rekrytointia

 • 83 % parantaa yrityksen mielikuvaa työnantajana

Lähteenä Henki-Fennian tutkimus: Kannustinjärjestelmät kasvuyrityksissä 2018 (*Taloustutkimus 2018)

Huomioi eläkeratkaisut

Vapaaehtoinen eläkeratkaisu on palkitsemismalli, jolla parhaimmillaan sitoutat avainhenkilöt yritykseesi ja luot hedelmällisen pohjan kasvulle. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö voi paremmin, mikä heijastuu myös työhön. Palkitsemisesta ja sitouttamisesta hyötyy sekä yritys että työntekijä. Nyt on palkitsemisen aika!

Eläkeratkaisun edut yritykselle

 • On joustava tapa palkita yrityksen henkilöstöä

 • Parantaa henkilöstön sitoutumista ja vähentää vaihtuvuutta

 • On tapa erottautua kilpailijoista rekrytointitilanteessa

 • Eläkemaksut on mahdollista vähentää verotuksessa

Eläkeratkaisun edut työntekijälle

 • Antaa turvaa lakisääteisen eläketurvan lisäksi

 • Kohentaa työntekijöiden eläketasoa

 • Tarjoaa mahdollisuuden aikaistaa eläkkeelle jäämistä

Ryhmäeläkevakuutus palkitsemismallina

Ryhmäeläkevakuutus on loistava tapa sitouttaa yrityksesi avainhenkilöitä. Käytännössä ryhmäeläkevakuutus tarkoittaa yrityksen tietylle henkilöstöryhmälle suunnattua eläkeratkaisua, jossa ryhmän kaikki jäsenet saavat saman vakuutusturvan. Yrityksessä voi olla useita erilaisia ryhmäeläkevakuutuksia.

Ryhmäeläkevakuutus täydentää työntekijän lakisääteistä eläketurvaa. Sen avulla työntekijä voi myös varhentaa eläkkeelle siirtymistään. Palkitsemismallina se on kannustava ja kasvattaa suosiotaan Suomen markkinoilla jopa rekrytointivalttina.

 • Vanhuuseläkettä maksetaan kertyneen vakuutussäästön ja sovitun eläkeajan mukaisesti. Eläke on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

 • Vakuutukseen kuuluu henkivakuutusturva, josta maksetaan kuolemantapauksessa edunsaajille vakuutussäästön määrä.

 • Vakuutukseen voidaan liittää valinnaisena pysyvän työkyvyttömyyden turva. Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on saajalleen veroton.

 • Yrityksen maksamat ryhmäeläkemaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia menoja.

 • Vakuutusmaksuja ei katsota työntekijöiden palkaksi, joten yrityksen ei tarvitse tehdä maksuista ennakonpidätyksiä tai maksaa työnantajan sivukuluja.

Eläkeratkaisun avulla pidät huolta itsestäsi ja yrityksestäsi niin yritystoiminnan aikana kuin sen jälkeen

Eläkeratkaisu toimii kustannustehokkaana ja joustavana työvälineenä esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdos- ja myyntitilanteessa. Yrittäjän lakisääteinen eläketurva jää usein matalaksi. Fennian eläkeratkaisu on kokonaisvaltainen suunnitelma sinun ja yrityksesi parhaaksi. Rakennetaan yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopiva eläkeratkaisu.

Yrittäjä, toimi nyt ja turvaa huominen

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja