Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Välkommen till Fennias och Väres gemensamma webbplats

Välkommen till Fennias och Väres gemensamma webbplats

Råkade du ut för en skada eller en stöld?

Anvisningar för hur du söker ersättning

Om du har Väres hemförsäkring kan du anmäla skador på denna sida. Vänligen ta del av anvisningarna nedan.

Egendomsskada

En egendomsförsäkring ersätter sakskador som drabbar den försäkrade egendomen till följd av brand, storm, åska, läckage, inbrott, stöld, att något går sönder eller av någon annan oväntad händelse.

Ansvarsskada

En ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskador som den försäkrade har vållat utomstående under förutsättning att den försäkrade är ersättningsskyldig enligt gällande rätt.

Rättsskyddsskada och identitetsstöld

En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader, om du behöver anlita en jurist i tviste- eller brottmål eller i ansökningsärenden.

Identitetsstöld betyder att någon använder dina personuppgifter utan lov, såsom ditt id-kort för att till exempel ta snabblån, teckna telefonabonnemang eller beställa varor i ditt namn.

God service från Väre

Om du vill teckna en ny hemförsäkring eller göra ändringar i ditt
nuvarande avtal, kontakta Väres kundtjänst (på finska) per telefon, s-post eller chatt.

Väres hemförsäkring (på finska)

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd