Kundfinansiering – bränsle för affärsverksamhet

Kundfinansiering – bränsle för affärsverksamhet

Fråga oss när du behöver finansiering. Som ett känt finländskt, solitt försäkringsbolag är vi en pålitlig partner.

Vi erbjuder finangarasiering till ett konkurrenskraftigt pris och agerar långsiktigt också när konjunkturerna växlar och de ekonomiska nyckeltalen förändras.

Lån till företag

Vi erbjuder våra företagskunder lån för investeringar, företagsköp, omstrukturering av ägande eller finansiering och för att få rörelsekapital.

 • Vi är vanligen delfinansiär – företagets huvudfinansiär är en bank.
 • Utöver oss och banken även pensionsförsäkringsbolag och Finnvera vara med i finansieringsarrangemang.
 • Lånetiderna är vanligen 1–10 år, räntan består av en referensränta och en marginal som läggs till. På totalräntan inverkar lånetiden, företagets ekonomiska situation och kreditvärdighet samt hurdan säkerhet som erbjuds.
 • Finansieringslösningarna tas alltid fram enligt dina och företagets behov – finansieringsbeslut förutsätter alltid omsorgsfull bedömning av företagets ekonomiska situation.

Finansiering av innovativa och växande smf-företag med EIF-garanti

 • Fennia gick med i garantiprogrammet InnovFin den 1 november 2019.
 • Syftet med programmet är att förbättra finansieringen av innovativa små och medelstora företag (smf).
 • Programmet är avsett för företag som uppfyller åtminstone ett av programmets innovativkriterier.
 • I och med de lån som beviljas inom ramen för InnovFin-programmet kan man trygga utöver finansiering av rörelsekapital, investeringsbehov och produktutveckling också finansiering av företagsarrangemang för smf-företag.

Borgensförsäkring

Borgensförsäkringen är en konkurrenskraftig säkerhet som kan jämföras med bankgaranti och som vi beviljar våra företagskunder för att användas om säkerhet för deras entreprenad- och leveransavtal, lån eller andra avtalsförpliktelser. En borgensförsäkring utgör en förbindelse om att uppfylla ett avtal. Det kan vara fråga om t.ex. en byggnadsentreprenad eller en annan förbindelse. Inom industrin är leveransborgen och borgen för förhandsbetalning vanliga, när man kommer överens om leverans av maskiner och anordningar.

Borgensförsäkringar kan från fall till fall beviljas våra helhetskunder. På villkoren inverkar borgensförsäkringens belopp, företagets ekonomiska situation, motsäkerhetens belopp och kvalitet. Beloppet och vilken motsäkerhet som behövs avtalas från fall till fall. Borgensförsäkringen görs vanligen i form av ett limitavtal.

Våra borgensförsäkringar i huvuddrag

Entreprenadborgen

 • byggnadsentreprenad, även renovering och sanering
 • schaktningsentreprenad
 • VVS-entreprenad
 • elentreprenad
 • målningsentreprenad
 • snickeriindustri

Leveransborgen och borgen för förhandsbetalning

 • verkstadsindustri
 • metallindustri

Låneborgen

Hyresborgen

 

 

 

Blev du intresserad?

Lämna kontaktbegäran

 

 

 Skriv ut sidan