Hyppää sisältöön
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Bostäder och fastigheter
 • Finansiering och borgensförsäkring

Tillförlitliga finansieringslösningar för ditt företags behov

När du behöver finansiering för ditt företag fråga oss. Vi är en pålitlig och konkurrenskraftig partner.
Kontakta oss

Överväger ditt företag att investera i nya anordningar, utvidga verksamheten eller genomföra företagsaffärer? Eller behöver du kanske borgensförsäkring för företagets entreprenad- och leveransavtal eller som säkerhet för lån? När du behöver finansiering för ditt företag fråga oss. Vi stöttar dig i ditt företags i finansieringsärenden. Som ett känt och solvent finländskt försäkringsbolag är vi en pålitlig partner och erbjuder finansiering till konkurrenskraftigt pris.

Företagslån 

Vi erbjuder våra företagskunder företagslån för investeringar, företagsaffärer, ägande eller omorganisering av finansiering samt för behov av rörelsekapital. Finansieringslösningarna skräddarsys alltid från fall till fall enligt dina och ditt företags behov. 

 • Vi fungerar i regel som delfinansiär. Företagets huvudfinansiär är oftast en bank. Dessutom kan ett pensionsförsäkringsbolag och Finnvera vara med i finansieringsarrangemanget. 
 • Lånetiden är vanligen från ett år till 10 år. Lånets ränta består av referensräntan och en marginal som läggs till den. På totalräntan påverkar lånetid, företagets ekonomiska situation, kreditvärdighet och erbjuden säkerhet. 
 • Ett finansieringsbeslut förutsätter alltid en noggrann bedömning av företagets ekonomiska situation.  

Finansiering av innovativa och växande smf-företag med EIF-garanti 

Fennia gick med i garantiprogrammet InnovFin den 1 november 2019. Programmets syfte är att förbättra finansieringsmöjligheter för innovativa smf-företag.  

 • Programmet är avsett för företag som uppfyller åtminstone ett av programmets innovativkriterier. 
 • I och med de lån som beviljas inom ramen för programmet kan man trygga utöver finansiering av rörelsekapital, investeringsbehov och produktutveckling också finansiering av företagsarrangemang för smf-företag. 

Borgensförsäkring 

En borgensförsäkring är en konkurrenskraftig säkerhet som kan jämföras med bankgaranti, vilken vi erbjuder våra företagskunder som säkerhet för deras entreprenad- och leveransavtal, lån eller andra avtalsenliga förpliktelser.  

 • Försäkringen omfattar en garanti, dvs. en förbindelse om att uppfylla ett avtal. Det kan vara fråga om t.ex. en byggnadsentreprenad eller en annan förbindelse. Inom industrin är leveransgaranti och förskottsgaranti vanliga när man kommer överens om leverans av maskiner och anordningar. 
 • Vi beviljar våra kunder en borgensförsäkring.  
 • På villkoren påverkar beloppet för borgensförsäkringen, ditt företags ekonomiska situation och beloppet för och kvaliteten på motgarantin. 

Borgensförsäkring 

 • leveransgaranti och förskottsgaranti: maskinindustri, metallindustri 
 • lånegaranti 
 • hyresgaranti 
 • entreprenadgaranti: byggnadsentreprenad (även renovering och sanering), markbyggnadsentreprenad, VVS-entreprenad, elentreprenad, målningsentreprenad, snickeriindustri 
Kontakta oss så tittar vi tillsammans på hur vi kan stötta dig i finansieringen av ditt företag

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.