Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Bostäder och fastigheter
 • Finansiering och borgensförsäkring

Tillförlitliga finansieringslösningar för ditt företags behov

När du behöver finansiering för ditt företag fråga oss. Vi är en pålitlig och konkurrenskraftig partner.
Kontakta oss

Överväger ditt företag att investera i nya anordningar, utvidga verksamheten eller genomföra företagsaffärer? Eller behöver du kanske borgensförsäkring för företagets entreprenad- och leveransavtal eller som säkerhet för lån? När du behöver finansiering för ditt företag fråga oss. Vi stöttar dig i ditt företags i finansieringsärenden. Som ett känt och solvent finländskt försäkringsbolag är vi en pålitlig partner och erbjuder finansiering till konkurrenskraftigt pris.

Företagslån

Vi erbjuder våra företagskunder företagslån för investeringar, företagsaffärer, ägande eller omorganisering av finansiering samt för behov av rörelsekapital. Finansieringslösningarna skräddarsys alltid från fall till fall enligt dina och ditt företags behov.

 • Vi fungerar i regel som delfinansiär. Företagets huvudfinansiär är oftast en bank. Dessutom kan ett pensionsförsäkringsbolag och Finnvera vara med i finansieringsarrangemanget.

 • Lånetiden är vanligen från ett år till 10 år. Lånets ränta består av referensräntan och en marginal som läggs till den. På totalräntan påverkar lånetid, företagets ekonomiska situation, kreditvärdighet och erbjuden säkerhet.

 • Ett finansieringsbeslut förutsätter alltid en noggrann bedömning av företagets ekonomiska situation.

Finansiering av innovativa och växande smf-företag med EIF-garanti

Fennia gick med i garantiprogrammet InnovFin den 1 november 2019. Programmets syfte är att förbättra finansieringsmöjligheter för innovativa smf-företag. 

 • Programmet är avsett för företag som uppfyller åtminstone ett av programmets innovativkriterier.

 • I och med de lån som beviljas inom ramen för programmet kan man trygga utöver finansiering av rörelsekapital, investeringsbehov och produktutveckling också finansiering av företagsarrangemang för smf-företag.

Borgensförsäkring

En borgensförsäkring är en konkurrenskraftig säkerhet som kan jämföras med bankgaranti, vilken vi erbjuder våra företagskunder som säkerhet för deras entreprenad- och leveransavtal, lån eller andra avtalsenliga förpliktelser. 

 • Försäkringen omfattar en garanti, dvs. en förbindelse om att uppfylla ett avtal. Det kan vara fråga om t.ex. en byggnadsentreprenad eller en annan förbindelse. Inom industrin är leveransgaranti och förskottsgaranti vanliga när man kommer överens om leverans av maskiner och anordningar.

 • Vi beviljar våra kunder en borgensförsäkring. 

 • På villkoren påverkar beloppet för borgensförsäkringen, ditt företags ekonomiska situation och beloppet för och kvaliteten på motgarantin.

Borgensförsäkring

 • leveransgaranti och förskottsgaranti: maskinindustri, metallindustri

 • lånegaranti

 • hyresgaranti

 • entreprenadgaranti: byggnadsentreprenad (även renovering och sanering), markbyggnadsentreprenad, VVS-entreprenad, elentreprenad, målningsentreprenad, snickeriindustri


Coronakrisen har skapat nya finansieringsmöjligheter

Det är en svår sits för många företag att komma ur coronakrisen. För att hjälpa företagen har staten och olika statsrelaterade aktörer skapat nya finansieringsmöjligheter. Vår samarbetspartner Grannenfelt Finance har samlat ihop väsentlig information. Ta del av olika alternativ på

Grannenfelt Finances webbplats
(på finska).

Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd