Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Bostäder och fastigheter
 • Företagsfinansiering

Företagsfinansiering

Säkerställ ditt företags framgång med hjälp av en pålitlig försäkrings- och finansieringspartner.
Lämna kontaktbegäran

Finansiering för många behov

Hos oss får du både låne- och borgensförsäkringsprodukter. Borgensförsäkringen är tillgänglig även i form av limit för leveransgarantier.

Neutral partner

Vi är verksamma både ensamma och tillsammans med alla finländska finansiärer. Det är bra att ordna extern finansiering på flera stödpelare.

Erfaren aktör

Vår personal omfattar finansieringsexperter med lång erfarenhet, de verkligen förstår och lyssnar till företagare.

Överväger ditt företag att investera i nya anordningar, utvidga verksamheten eller genomföra företagsaffärer? Eller behöver du kanske borgensförsäkring för företagets entreprenad- och leveransavtal eller för säkerhet för lån? När du behöver finansiering för ditt företag fråga oss. Vi stöttar dig i ditt företags i finansieringsärenden. Som ett känt och solvent finländskt försäkringsbolag är vi en pålitlig partner och erbjuder finansiering till konkurrenskraftigt pris.

Företagslån

 • För investeringar, företagsaffärer, omorganisering av ägande eller finansiering samt för behov av rörelsekapital.

 • Vi utarbetar finansieringslösningar som alltid motsvarar våra kunders behov på bästa möjliga sätt.

Borgensförsäkring

 • En konkurrenskraftig säkerhet för våra företagare som fungerar på samma sätt som en bankgaranti.

 • Som säkerhet för entreprenad- och leveransavtal, lån eller andra avtalsenliga förpliktelser.

Företagslån

Vi erbjuder skräddarsydda lånelösningar för ditt företags behov, till exempel för investeringar, företagsaffärer, omorganisering av ägande eller finansiering samt för behov av rörelsekapital. Lånetiden och de övriga villkoren avtalas tillsammans. Lånetiden är vanligen från tre till sju år, och helheten påverkas av ditt företags ekonomiska situation och de säkerheter som erbjuds. Prissättningen av lånet utgörs av en expeditionsavgift av engångskaraktär, en företagsspecifik marginal och en referensränta, som vanligen utgörs av antingen sex eller tolv månaders Euribor.

Vanligen är en säkerhet, antingen en realsäkerhet eller en borgen, en förutsättning för beviljande av företagslån. Ett av de vanligaste sätten att ordna en säkerhet är att ansöka om borgen hos det statliga finansbolaget Finnvera, vilket gör att ditt företags kapital inte binds. Vanligen kan realsäkerheter även användas som säkerhet, till exempel pantsättning av en affärs- eller industrifastighet. Det är även möjligt att pantsätta företagets lösöre som säkerhet för lån och då talar man om företagsinteckning.

För kreditbeslutsprocessen behöver vi boksluten för ditt företag för minst två föregående räkenskapsperioder samt eventuellt aktuella mellankörningar av balansräkningen och resultaträkningen. Det är bra att i ett tidigt skede beskriva vad lånet ska användas till och hur det kommer att påverka din affärsverksamhet. Dessutom är vi intresserade av ditt företags framtidsutsikter och affärsverksamhetsplan.

Vilka uppgifter behöver vi för ett lånebeslut?

1
dokumentation
Bokslut
2
Användningsändamål
3
Idé ikon.
Framtidsutsikter

Borgensförsäkring

Borgensförsäkringen fungerar som en bankgaranti och med hjälp av den uppfyller ditt företag många olika borgensbehov. Vi beviljar borgensförsäkringar till våra nuvarande och framtida företagskunder, och ditt företag får tillgång till våra experttjänster genast i början. Redan när du skaffar försäkringen hjälper vår expert dig att utarbeta ett avtal som passar just ditt företag. Prissättningen av borgensförsäkringen grundar sig på en avtalsspecifik expeditionsavgift och en borgensprovision.

Försäkringen innebär ett åtagande om att uppfylla en viss avtalsenlig förpliktelse. Vi erbjuder både enskilda borgensavtal och borgensavtal i form av limiter. Varje borgen som beviljats skilt är alltid ett eget separat kreditbeslut. En enskild borgen passar dig, om du vet att en borgen räcker för behoven under ett år.

När du ingår ett limitavtal kan du under avtalets giltighetstid ur avtalet ansöka om flera separata borgen för olika förmånstagare. Limitavtal är lämpligt för dig till exempel när ditt företag har behov av flera borgen under ett år. Vanligen gäller avtalet ett år i taget och vi kontaktar dig om förnyandet av limiten när utgångsdatumet närmar sig. Du betalar endast för den del av limiten som du använder, och vi tar inte ut en separat limitprovision för den oanvända andelen av limiten.

Hos oss kan du till exempel få

 • en entreprenadgaranti som täcker säkerheten för entreprenadtid och för garantitid

 • leveransgaranti och förskottsgaranti

 • lånegaranti

 • hyresgaranti

 • myndighetsgaranti, till exempel garanti för miljötillstånd.

För kreditbeslutsprocessen behöver vi boksluten för ditt företag för minst två föregående räkenskapsperioder samt aktuella mellankörningar av balansräkningen och resultaträkningen. Dessutom är vi intresserade av ditt företags framtidsutsikter och affärsverksamhetsplan.

Ansökning av borgen ur limiten efter att ett avtal har ingåtts

1
papper och penna
Fyll i ansökningsblanketten.
2
Vårt team kontrollerar ansökan och sätter borgen i kraft.
3
dokumentation
Den undertecknade borgensförbindelsen skickas till din kund.

Lisää aiheesta

Balansvåg ikon.

Rättsskydd – företagskunder

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor