Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Kundkännedom
 • Verkliga förmånstagare

Verkliga förmånstagare

Försäkringsbolaget har lagstadgad skyldighet att kontrollera kundernas identitet. Detta betyder att Fennia ska ha tillräcklig information bland annat om företagets ägare samt affärsverksamhetens natur och omfattning. Fennia ska också identifiera de verkliga förmånstagarna för vår företags- och sammanslutningskunder och utreda om förmånstagarna är i politiskt utsatt ställning. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta, ber vi om uppgifterna direkt från kunderna.

Fennia ska ha tillräckligt med information även om sina affärspartners verkliga förmånstagare.

Definition av verklig förmånstagare

En verklig förmånstagare är en person om äger företaget eller på annan grund utövar bestämmanderätt i det. Med en verklig förmånstagare i en sammanslutning avses fysiska personer som

 • direkt eller indirekt äger över 25 procent av sammanslutningens aktier eller annars äger en motsvarande andel av sammanslutningen eller

 • direkt eller indirekt utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten i sammanslutningen (baserat på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande stadgar) eller

 • på annat sätt utöver en betydande rösträtt.

I fråga om koncerner måste den verkliga förmånstagaren ofta redas ut via moderbolaget. Om ingen i bolaget utövar bestämmanderätt eller äger över 25 procent av bolaget, anses som verkliga förmånstagare sammanslutningens styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktör eller en annan person i motsvarande ställning.

Förmånstagaren är alltid en människa. Dödsbon, företag, föreningar eller offentliga sammanslutningar kan inte anmälas som förmånstagare.

I företag kan förmånstagarna vara en eller flera personer.

Uppdatera vid behov uppgifterna även i PRS register över förmånstagare

Vissa företag ska meddela uppgifter om förmånstagare även till Patent- och registerstyrelsens (PRS) register över förmånstagare.

Vem ska lämna in anmälan om förmånstagare?

Alla aktiebolag och andelslag ska lämna in anmälan om förmånstagare. Anmälan om förmånstagare ska lämnas in även om företag inte har förmånstagare som uppfyller kraven ovan eller om företaget inte vet vilka förmånstagarna är. I sådana fall anses som verkliga förmånstagare företagets styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktör eller en annan person i motsvarande ställning.

Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in anmälan, om förmånstagaren är någon annan än en bolagsman.

Börsbolag med öppen och publik verksamhet behöver inte lämna in anmälan. Företagare med firma, bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, religionssamfund eller föreningar är inte skyldiga att lämna in anmälan.

Observera dock att bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, religiösa samfund, stiftelser och föreningar ska meddela sina verkliga förmånstagare till försäkringsbolaget.

Hur gör man anmälan om förmånstagare?

Du gör anmälan om förmånstagare på Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens tjänst YTJ .

Du kan lämna in anmälan antingen på finska eller svenska. För anmälan behöver du företagets FO-nummer, en finländsk personbeteckning och bankkoder. Det är gratis att lämna in och uppdatera anmälan om förmånstagare.

Lisää aiheesta

Livförsäkring för företagare

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor